Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Blansko
 
Pozadi
OMS Blansko
Adresa: Nám. Svobody 3 , Blansko , 678 01
Telefon:516 412 617
Email:oms.blansko@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsblansko
Jednatel:Jaroslav Zelený
Předseda:JUDr. Kšica Jiří
  
Úřední hodiny
Po:8.00-11.30 12.30-15.00
Út:8.00-11.30 12.30-14.00
St:8.00-11.30 12.30-15.30
Čt:8.00-11.30 12.30-14.30
Pá:8.00-12.00
   
IČO:67777031
Účet:1362179399 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Blansko
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku

Od 22.října do 30.října, bude kancelář spolku uzavřena. 
DOVOLENÁ


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti
 
S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že
 
zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech v době od 5. října do 18. října podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:
 

  • výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
  • rybníkářství – výlov rybníka, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)
  • výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

 
Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. 
 
Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády. 
 

Zpráva o výsledku voleb do MR ČMMJ - volba člena MR za kraj Jihomoravský
OMS Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, vyškov a Znojmo jako pobočné spolky ČMMJ z.s. vyhlásili dne 26.8.2020 podle ustanovení § 74, odst. 2 a 3 stanov ČMMJ ve znění novely ze dne 11.7.2020 volby do MR ČMMJ - volba člena MR za kraj Jihomoravský pro volební období od 18.11.2020 do 18.11.2025. Volil se jeden člen MR ČMMJ za Jihomoravský kraj. Volební komise oznamuje, že zvoleným členem MR ČMMJ za Jihomoravský kraj byl pan Jaroslav Zelený.
Dne 24.9.2020         Za volební komisi.  JUDr. Kšica Jiří 
Základní údaje:
 
Název:
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Blansko
Sídlo: nám. Svobody 3 Blansko
Forma: Občanské sdružení
Předmět činnosti: vymezen stanovami ČMMJ
IČO: 67777031
Bankovní spojení: 1362179399/0800
Počet členů: 800 ( k 1.9.2020)
Myslivecká rada: 7 členů
Dozorčí rada: 3 členi

Seznam členů Myslivecké rady OMS Blansko

předseda:
 JUDr. Kšica Jiří
místopředseda: Dufek Karel
člen rady odpovědný za myslivost: Elbl Luděk
člen rady odpovědný za ekonomii: Ing. Horčica Michal
člen rady odpovědný za kynologii: Kučera Václav
člen rady odpovědný za kulturu:    Korbář Josef
členové rady:
Ing. Marvan Vítězslav

Seznam členů Okresní dozorčí rady

předseda:          JUDr. Kaderka Milan
místopředseda: Ing. Talacko Miroslav
členové:              Mazanec Jiří

Přiložené dokumenty

 Kandidatka-do-OMR,ODR-2020 (doc - 32,77 KB)
 Kandidatka-MR (xls - 2,16 MB)
 Mimoradna-veterinarni-opatreni-pro-Ceskou-republiku (pdf - 336,05 KB)
 NARIZENI-STATNI-VETERINARNI-SPRAVY (pdf - 199,98 KB)
 Predstaveni-kandidatu-do-OMR-a-ODR (doc - 31,23 KB)
 priloha_k_MVO_AMP_-_OBJEDNAVKA_LABORATORNIHO_VYSETRENI (pdf - 447,07 KB)
 Propozice-CP-na-Loveckem-kole (docx - 319,05 KB)
 Zmena-narizeni-AMP-04-CR-2017-07-18 (pdf - 217,19 KB)

Fotogalerie

 
Blok informací pravého panelu