Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Bruntál
 
Pozadi
OMS Bruntál
Adresa: Sadová 2 , Bruntál , 792 01
Telefon:724 727 689
Email:omsbruntal@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbruntal
Jednatel:Bc. Pavel Kameník
Předseda:Richard Košut
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:po domluvě
St:8.00 - 16.00
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777066
Účet:115- 4133010227/0100
Banka:Komerční banka a.s.
Domů

Sídlo OMS Bruntál na ulici Sadová 1408/2, 795 01 Bruntál, tel. 724 727 689

IMG_0954-(8).jpg


Sídlo OMS Bruntál, Sadová ulice, Bruntál
 
Myslivecký spolek Bruntál evidoval k 31.12.2018 celkem 479 členů. Oproti letem předcházejícím se jedná a cca 1/3 myslivců, kteří byli pod OMS Bruntál evidováni  na počátku devadesátých let.

Partneři OMS Bruntál

OMS Bruntál pořádá v průběhu běžného roku řadu akcí různých charakterů. OMS Bruntál hmotně a profesionálně podporuje myslivecké kroužky v rámci okresu Bruntál, ve vlastní environmentální místnosti pořádá přednášky pro žáky Základních škol okresu Bruntál včetně přednášek pro posluchače univerzity třetího věku.
Všechny tyto aktivity vyžaduji mimo osobního nasazení lektorů a organizátorů i nemalé finanční prostředky na zajištění výukových a názorných pomůcek. U dlouhodobějších akcí jakým je např. workshop mysliveckých kroužků, který se každoročně opakuje a trvá tři dny se jedná i o zajištění přiměřeného občerstvení pro děti.
Vzhledem k omezeným prostředkům OMS Bruntál, které vyplívají ze snižujícího se počtu členů OMS Bruntál, se dostává do popředí finanční a materiální pomoc sponzorů.

Důležitým finančním sponzorem OMS Bruntál je Moravskoslezský kraj, který každoročně přispívá významnou částkou na realizaci
Chovatelské přehlídky trofejí.
Přehlídku trofejí dále každoročně podporují finančně i města Bruntál, Krnov a Rýmařov.

Oblast práce s dětmi byla v letošním roce podpořena udělením grantu  Moravskoslezského kraje.

Tato akce je finančně podpořena městem Bruntál.


Od roku 2019 se úspěšně rozvíjí finanční spolupráce s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, která se projevila získáním finanční podpory
Zlaté srnčí trofeje 2019.
Na rok 2020 jsme ve spolupráci s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník připravili pro OMS Bruntál grant na podporu vzdělávání mládeže v oblasti přírody a její ochrany v plánované výši 460 tis. Kč.

Myslivecká rada OMS Bruntál

 
 
 
 
Českomoravská myslivecká jednota
Znak-CMMJ-(2).jpg

logo-halalli1.jpg

(klikni na logo)

Na akcích OMS Bruntál se finančně podílejí níže uvedení partneři :

Moravskoslezský kraj
MsK-logo.png
(klikni na logo)

Město Bruntál

(klikni na logo)


Lesy ČR
lesy-cr-logo-(1).png
(klikni na logo)

Optys 
logo-optys.jpg
(klikni na logo)

MASHJ_logo212px_shades-(1).png
(klikni na logo)

logo-Fitmin-hnede_1000x500mm-0001.jpeg
(klikni na logo)

Fa.png
(klikni na logo)