Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Bruntál
 
Pozadi
OMS Bruntál
Adresa: Sadová 2 , Bruntál , 792 01
Telefon:724 727 689
Email:omsbruntal@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbruntal
Jednatel:Bc. Pavel Kameník
Předseda:Richard Košut
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:po domluvě
St:8.00 - 16.00
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777066
Účet:115- 4133010227/0100
Banka:Komerční banka a.s.
Kultura

Informace z kulturní činnosti OMS Bruntál

Měsíčně je Kulturní komisí vydáván Zpravodaj OMS Bruntál. V případě, že Zpravodaj nedostáváte, požádejte jednatele OMS Bruntál o zařazení do emailových adres, aby jste mohli Zpravodaj dostávat přímo na vaši emailovou adresu.


Silva Regina

Výstava Techagro, jejíž součástí je výstava  Silva Regina v Brně plánovaná na dny 30.3.2020 až 4.4.2020 byla organizátory výstavy odložena na rok 2021. V rámci výstavy Silva Regina bylo na den 3.4.2020 od 16:00 hod. dohodnuto provedení prezentace práce OMS Bruntál.  Takže snad v roce 2021.


Ježíškova vnoučata

Dne 5.12. 2019 se OMS Bruntál zapojil do akce splněných přání Ježíškových vnoučat.Tohoto dne jsme splnili přání jednoho z klientů Domova seniorů ve Vidnavě , který si přál návštěvu myslivců se psem.


II. Reprezentační ples OMS Bruntál

II: Reprezentační ples OMS Bruntál se uskutečnil 25.1.2020 v prostorách Společenského domu v Bruntále. K tanci a poslechu ve Velkém sále hrála tradiční hudba Axell a v prostorách suterénu cimbálová skupina Notečka.
Pro účastníky byly připraveny ukázky mysl. tradic. spol. tanců, flamenka. Fotografie z plesu jsou k shlédnutí na facebookových stránkách OMS Bruntál.


Myslivecké kalendáře 2020

Od 16.11.2019 jsou na OMS Bruntál k dispozici tradiční myslivecké stolní a nástěnné kalendáře na rok 2020.  Oba kalendáře obsahují doby východů a západů slunce a měsíce, včetně fotografií s mysliveckou tématikou.
Cena stolního kalendáře je 80,- Kč.
Cena nástěnného kalendáře je 130,- Kč. 
Využijte možnosti vybavit se na rok 2020 kvalitním  mysliveckým kalendářem, případně potěšit pěkným dárkem vaše přátele.

 


Hubertská mše Petrovice
Hubertska-mse-Petrovice.pdfHubertská mše Třemešná

Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku z.s. ve spolupráci s Farmou Viktorie agro s.r.o. srdečně zvou myslivce i širokou veřejnost na osmou Hubertskou mši svatou. Patrona myslivců, svatého Huberta, uctí bohoslužbou dne 3. listopadu 2019 od 11:00 v kostele svatého Šebastiána v Třemešné. Svatohubertskou mši bude celebrovat farář Jan Randa. Celou mší svatou zazní troubená a zpívaná Hubertská mše B dur v podání mysliveckých trubačů Rabštejn. Na závěr Ing. Jaroslav Mader, předseda OMS Bruntál, provede slavnostní ceremoniál přijímání adeptů mezi myslivce – manželského páru. Své lovecké dravce představí i mladí sokolníci. Pro přítomné bude přichystáno malé občerstvení v podobě koláčků, čaje a kávy. Po skončení mše jsou účastníci mše zvaní ke slavnostnímu obědu a k přátelskému posezení mezi myslivce v sále KD.
 
Hubertska-mse-Tremesek.pdf
 


Svatohubertské mše okres Bruntál
 


Svatohubertské slavnosti Kuks
Plakat_SV_Hubertske-slavnost-2019_A3.jpg
 

Výsledky výtvarné a literární soutěže
"Mé toulky za zvěří"
2019

Do výtvarné části soutěže bylo zasláno 108 prací, do literární části soutěže bylo zasláno 15 prací.
Hodnocení a výběr prací, které byly zaslány do celostátního kola soutěže bylo provedeno s pomocí malíře a výtvarného pedagoga. 


Vyhodnoceni-souteze-2019 okresní kolo.doc

Celostatni-vysledky-vytvarna-cast.pdf

Celostatni-vysledky-literarni-cast.pdfPozvánky na zajímavé akce

Pozvanka-Lovy-Koudelka-A4.jpg


Vystava-Bouzkovi-plakatek-(2)-(3).jpgI. Reprezentační ples OMS Bruntál
 
Vážení myslivečtí kolegové,
I. Reprezentační myslivecký ples 2019 pořádaný OMS Bruntál je již historií.
Když v květnu 2018 přišel předseda OMS Bruntál Ing. Mader s myšlenkou uspořádat vpravdě první myslivecký ples, který by organizoval OMS Bruntál, byl skoro považován za snílka, který si neuvědomuje složitost a rizikovost uspořádání  takovéto akce. 
Prvotním úkolem bylo zajistit hudbu. Doporučení na osvědčenopu kapelu se nám dostalo od myslivců z MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem, kterým skupina AXELL již na jejich akci hrála. Oslovení kapelníka a dohodnutí termínu bylo provedeno a z termínů, které měla skupina volné vznikl datum 12.1.2019.
Zbývalo zajistit místo konání plesu. Jako první místo se (po uskutečnění Chovatelské přehlídky) nabízel sál Střediska volného času v Rýmařově. Postupem času a dalším a dalším projednáváním režie plesu v Myslivecké radě OMS Bruntál se dospělo k názoru, že bude vhodnější ples uspořádat s ohledem na dostupnost v centru okresu.
A tak jsme se vydali do Společenského domu v Bruntále, který je v pronájmu firmy Taneco,a.s. Kupodivu byl termín 12.1.2019 volný. Za společnost Taneco,a.s. se nám věnoval pan Horák, který je jedním z jednatelů firmy. Po několika návštěvách a dojednávání velké řady větších nebo menších problémů, které postupně vyskakovaly, jsme se dopracovali až k tomu, že mohly být vytisknuty plakáty a s pořádáním plesu mohla být seznámena jak myslivecká tak nemyslivecká veřejnost.
Nyní nastala spousta práce se zajištěním tomboly, která s ohledem na myslivecký ples měla být především zvěřinová, ale i hmotná. Velký díl této práce odvedl samotný předseda OMS Bruntál Ing. Mader, ale zapojili se i členové Myslivecké rady, řadu darů do tomboly bylo poskytnuto řadovými členy OMS Bruntál, mysliveckými sdruženími a podnikateli nejen z okresu Bruntál.
Od 19.11.2018 byl zahájen předprodej vstupenek.  Tak jak se akce dostávala do podvědomí rostl i počet zájemců o účast na plesu a v polovině prosince byl v podstatě Velký sál Společenského domu vyprodán.
V závěru prosince a začátku ledna byly ve spolupráci s firmou Taneco,a.s. a vystupujícími tanečníky doladěny některé drobnosti a mohl přijít den konání plesu.
Pokud jste na plesu byli, není nutné popisovat jeho průběh, pokud ne, můžete se podívat na pár fotek umístěných ve složce "Aktuality" našeho webu a nebo na Facebooku OMS Bruntál.
Samozřejmě se vyskytly i drobné nedostatky jako např. určitá "stísněnost" míst k sezení nebo dodržení časového harmonogramu programu plesu. Jistě si z nich vezmeme ponaučení a druhý ročník plesu OMS Bruntál, který je plánován na den 25. ledna 2020, bude těchto nedostatků zbaven.
Závěrem je nutné řící, že uspořádání plesu přineslo nejen možnost společenského vyžití, ale i (a to je nutné zůraznit) zvýšení prestiže myslivců v rámci okresu a výtěžek plesu nemalou měrou přispěje do pokladny OMS Bruntál. Tento příspěvek bude hlavně využit na další zkvalitnění práce s dětmi a možnost pořádání dalších mysliveckých a společenských aktivit.
 
Myslivecká rada OMS Bruntál  
ještě jednou srdečně
děkuje všem sponzorům a členům OMS Bruntál
,
kteří finančně nebo hmotně podpořili tuto významnou akci.

Poděkování patří rovněž jednateli firmy Taneco, a.s. p. Horákovi, který svým přístupen a nápady pomohl ples připravit a pod jehož vedením bylo šéfkuchařem panem Zapletalem připraveno veškeré jídlo. 
 
Sponzoři I. Reprezentačního plesu OMS Bruntál konaného dne 12.1.2019

Seznam_sponzoru-plesu-OMS-Bruntal.pdf
 
 
 

Svatohubertská mše

Krnov - Cvilín


Svatohubertská mše, kterou každoročně pořádá OMS Bruntál v poutním kostele Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné se uskutečnila 20.10.2018.
Video reportáž je možné shlédnout na odkaze :


Zprávy Krnov | Polar TV
 
 
Pravidla pro udělování vyznamenání

Protože se pomalu blíží doba možnosti předkládat návrhy z mysliveckých společností na ocenění zasloužilých nebo obětavých členů nebo spolků některým z mysliveckých vyznamenání, dovolujeme si připomenout základní pravidla postupu předkládání návrhů k udělení mysliveckých vyznamenání a ocenění.
 
Členům, právnickým osobám nebo organizačním jednotkám ČMMJ, které se  velkou měrou buď v minulosti nebo v současnosti podílí na rozvoji myslivosti, věnují se kynologii, zabývají se ochranou zvěře a jejího životního prostředí a rozvojem mysliveckých tradic nebo vykonávají jinou činnost ve prospěch ochrany přírody a myslivosti, je možné propůjčit některé vyznamenání či udělit věrnostní medaili, čestné uznání nebo čestné členství.
Všechna tato ocenění jsou udělována podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ. 
 
Základní postup předložení návrhu na vyznamenání k projednání v OMR :
  1. V případě zájmu o udělení některého z ocenění se v první řadě ubezpečte, že člen, kterého hodláte na ocenění navrhnou je pro aktuální rok členem ČMMJ. V případě, že členem ČMMJ není, pak samozřejmě Váš návrh nemůže být k projednání OMR předložen..
  2. Dále vyberte, které z ocenění chcete navrhnout. Při výběru postupujte podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ a podmínek uvedených v této směrnici.
  3. Posledním krokem je vyplnění tiskopisu na konkrétní ocenění. K tomuto tiskopisu připojte razítko MS, které ocenění navrhuje a telefonní číslo na kontaktní osobu v MS.
  4. Předložené návrhy projednává OMR Bruntál a předkládá je ke schválení MR ČMMJ.
Návrhy na vyznamenání, které budou uděleny v roce 2019 se mohou předkládat již nyní.
Vaše návrhy mohou být OMR Bruntál akceptovány pokud budou poslány na sekretariát OMS Bruntál nejpozději do 31.ledna 2019.


 
Tiskopis návrhu na propůjčení vyznamenání :

 

 
Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže "Mé toulky za zvěří"

K 15.4.2018 byla vyhodnocena výtvarná a literární soutěž "Mé toulky za zvěří.
Výsledková listina zde :
Celkova-vysledkova-listina.doc

Práce vyhodnocené v rámci okresního kola byly odeslány do celostátního kola. Další výtvarné práce byly vystaveny v rámci akce "Otvírání parku", který proběhl dne 20.4.2018 v Městském parku Bruntál.
Autoři prací oceněných v rámci okresní soutěže byli odměněni  při akci "Otvírání parku" diplomem a drobnou cenou.
Ukázka literárních prací
zde :
Basen-Gyorgy-Martin.jpeg
Basen-Kralova-Karolina.jpeg


Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej
 
Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej proběhlo dne 2.6.2018 v prostorách sídla OMS Bruntál na Sadové ulici v Bruntále.
Soutěže se zúčastnilo celkem 29 dětí z mysliveckých kroužků Bruntál, Třemešná, Břidličná a Zátor.
                                  Výsledková listina okresního kola ZST
                             Vysledky-okresniho-kola-ZST-Bruntal-2018.docx

 
Národního finále ZST, se zůčastní dva vítězové z kategorie B a to Jakub Jorda a Lukáš Brenkus, oba z kroužku Bruntál. Pro kategorii B se Národní finále koná ve dnech14.7. až 28.7.2018 v Dolním Bušínově, okres Šumperk. OMS Bruntál se na finančním zajištění účasti obou vítězů podílí polovinou potřebné částky, polovinu platí rodiče obou vítězů.
Poděkování za úspěšný průběh akce patří Městu Bruntál, které se na akci podílelo finančně, dále Lesům České republiky, Lesní správa Bruntál za zajištění jednoho stanoviště a poskytnutí drobných dárků a občerstvení a sportovnímu klubu Biatlon Břidličná za bezúplatné zapůjčení stánků pro případ špatného počasí.

 
 


Přednášková činnost
V rámci propagace vztahu k přírodě a myslivosti uskutečnil na požádání
studentky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě sl. Pavly Oherové, člen OMS Bruntál p. Josef Mojžíš přednášku pro klienty Domova pro seniory v Bruntále.
Blíže viz. odkaz :
Podekovani-p-Mojzisovi


 
 
 
Českomoravská myslivecká jednota
Znak-CMMJ-(2).jpg

logo-halalli1.jpg

(klikni na logo)

Na akcích OMS Bruntál se finančně podílejí níže uvedení partneři :

Moravskoslezský kraj
MsK-logo.png
(klikni na logo)

Město Bruntál

(klikni na logo)


Lesy ČR
lesy-cr-logo-(1).png
(klikni na logo)

Optys 
logo-optys.jpg
(klikni na logo)

MASHJ_logo212px_shades-(1).png
(klikni na logo)

logo-Fitmin-hnede_1000x500mm-0001.jpeg
(klikni na logo)

Fa.png
(klikni na logo)