Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Bruntál
 
Pozadi
OMS Bruntál
Adresa: Sadová 2 , Bruntál , 792 01
Telefon:724 727 689
Email:omsbruntal@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbruntal
Jednatel:Bc. Pavel Kameník
Předseda:Richard Košut
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:po domluvě
St:8.00 - 16.00
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777066
Účet:115- 4133010227/0100
Banka:Komerční banka a.s.
Kurzy myslivosti

Informace pro zájemce o absolvování kurzu myslivosti


Kurz myslivosti 2020/21

Přednášky Kurzu myslivosti 2020/21 byly z důvodu virové karantény od 16.3.2020 přerušeny. O zahájení pokračování přednášek  budou adepti individuálně informování.Zkoušky z myslivosti 2020

Dne 15.2.2020 proběhly v prostorách Zámku v Bruntále zkoušky z myslivosti adeptů kurzu 2019/20. Zkoušek se zůčastnilo 16 adeptů z nichž 2 složili zkoušku s vyznamenáním a 14 adeptů prospělo.
Záznam ze zkoušek je možné shlédnout na www stránkách TV Polar Bruntal.
Kurz myslivosti 2020/21

Tak jako každý rok tak i v roce 2020 otevírá MR OMS Bruntál kurz myslivosti. 
Základní kurz myslivosti bude zahájen dne 8. února 2020.

Zájemci se mohou stále hlásit v úřední dny buďosobně na OMS Bruntál nebo pomocí emailové adresy : omsbruntal@seznam.cz
Přihláška do kurzu : 
Prihlaska-do-kurzu-myslivosti.doc
 


Myslivcem by se měl stát ten, kdo má rád přírodu, má k ní úctu a rád by investoval čas a energii do její ochrany a tvorby.

Každý kdo se chce stát právoplatným myslivcem, musí absolvovat  určité množství povinností, které mu ve finále přinesou řadu radostí, uspokojení a zážitků.

Prvním krokem je zjistit, zda Okresní myslivecký spolek( v našem případě OMS Bruntál) nebo jiná instituce, která má ze zákona právo pořádat Zkoušky z myslivosti, pořádá v daném roce základní kurz a následně zkoušky z myslivosti.
Další neméně důležitou záležitostí je zajistit si v dostatečném předstihu myslivecké sdružení (dále jen MS), ve kterém Vás nechají vykonávat roční adeptskou praxi a zajistí Vám kvalitního mentora, pod jehož vedením praxi a přípravu ke zkoušce absolvujete.
Pokud jde o Okresní myslivecký spolek (dále jen OMS), je nutné vyplnit přihlášku do Základního mysliveckého kurzu a zaslat ji na OMS Bruntál nejpozději do 9.2.2020.

Myslivecký kurz trvá 8 týdnů, začíná zpravidla v lednu nebo únoru a probíhá většinou každý druhý víkend  a to v sobotu od 08.00 do 17.00 hod. v neděli pak od 08:00 hod. do 12:00 hod. Výuka probíhá v budově OMS Bruntál na Sadové ulici č. 2 v Bruntále. Kurz má 7 okruhů přednášek ( Tradice, Předpisy, Zoologie, Kynologie, Péče o zvěř, Střelectví, Lovectví). Každé téma přednáší fundovaný lektor, který jej následně i zkouší u Zkoušky z myslivosti. Součástí Mysliveckého kurzu jsou výcvikové povinné střelby z kulové a brokové zbraně, pomoc při přípravě Chovatelské výstavy trofejí a dále povinnost navštívit co nejvíce mysliveckých akcí, které OMS Bruntál v tom roce pořádá.
Při nástupu do Mysliveckého kurzu každý účastník obdrží Adeptskou knížku, do které mu budou zaznamenávány činnosti, které v průběhu praxe jak v MS tak i na OMS absolvoval.

Zkouška z myslivosti  probíhá koncem března roku následujícího po absolvování  adeptské praxe.
Po úspěšném složení zkoušky z myslivosti, bude adeptovy vydáno potvrzení, díky kterému může požádat na odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností ( Bruntál, Krnov, Rýmařov) o vydání loveckého lístku (LL). K vydání LL je nutné mít sjednané pojištění odpovědnosti k výkonu práva myslivosti, které je možné uzavřít  na OMS.  Pro získání oprávnění držet loveckou zbraň je nutné absolvovat kurz pro získání zbrojního průkazu kategorie C. Informace ke kurzu pro získání zbrojního průkazu poskytne Okresní ředitelství policie Bruntál.

Tiskopis přihlášky do kurzu myslivosti

Prihlaska-do-kurzu-myslivosti-(1).doc


Výukové střelby adeptů

Dne 15.6.2019 se na střelnici MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem uskuteční

první výukové střelby adeptů kurzu myslivosti 2019/20. Zahájení je v 08:00 hodin.


 
 
 
Českomoravská myslivecká jednota
Znak-CMMJ-(2).jpg

logo-halalli1.jpg

(klikni na logo)

Na akcích OMS Bruntál se finančně podílejí níže uvedení partneři :

Moravskoslezský kraj
MsK-logo.png
(klikni na logo)

Město Bruntál

(klikni na logo)


Lesy ČR
lesy-cr-logo-(1).png
(klikni na logo)

Optys 
logo-optys.jpg
(klikni na logo)

MASHJ_logo212px_shades-(1).png
(klikni na logo)

logo-Fitmin-hnede_1000x500mm-0001.jpeg
(klikni na logo)

Fa.png
(klikni na logo)