Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Bruntál
 
Pozadi
OMS Bruntál
Adresa: Sadová 2 , Bruntál , 792 01
Telefon:724 727 689
Email:omsbruntal@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbruntal
Jednatel:Bc. Pavel Kameník
Předseda:Richard Košut
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:po domluvě
St:8.00 - 16.00
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777066
Účet:115- 4133010227/0100
Banka:Komerční banka a.s.
Myslivost

Stránka informací z mysliveckou tématikou

Stanovisko Mze k prokazování odborné způsobilosti v případě uplynutí doby platnosti průkazů odborné způsobilosti v době vyhlášení nouzového stavu

Stanovisko-Mze-k-prokazovani-odborne-zpusobilosti.doc


Vlci z pohledu myslivců a chovatelů hospodářských zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=gdM4_vo9UXA&feature=share&fbclid=IwAR3NENv5JmojvAEI_DZuOHGKwZsmVZ9oEurqHKF48ToJsAjhNxiHnnnOOHM

Chovatelská přehlídka trofejí 2020

Chovatelská přehlídka trofejí, kterou pořádá OMS Bruntál,  bude pro veřejnost otevřena ve dnech 25.4. 2020 od 09:00 do 17:00 a dne 26.4. 2020 od 08:00 do 12:00 hod. ve Společenském domě v Bruntále.


Informace

V roce 2020 se původně plánovaný kurz mysliveckých hospodářů nebude z důvodu nedostatečného počtu zájemců konat.


Chovatelská přehlídka trofejí oblasti chovu kamzičí zvěře.

CHPT trofejí oblasti chovu kamzičí zvěře "Hrubý Jeseník" je pro veřejnost otevřena ve dnech 25. a 26.4.2020. Místem pořádání přehlídky je Kulturní dům v Rapotíně
(rozcestí na Jeseník a Ostravu)
CHPT je dne 25.4. otevřena od 08 do 17 hod. a dne 26.4. od 08 do 12 hod.Vyhláška ministerstva zemědělství

 o době lovu jednotlivých druhů zvěře

Vyhlaska_o_dobe_lovu_jednotlivych_druhu_zvere_a_o_blizsich_podminkach_provadeni_lovu-(1).jpg

Kurz Mysliveckých hospodářů

Vzhledem k malému počtu přihlášených zájemců o kurz Mysliveckých hospodářů, se kurz v roce 2020 na OMS Bruntál nekoná.


Sdělení Státní verinární správy

Určeno široké myslivecké veřejnosti.

 

Dne 15. 11. 2019 informovala polská veterinární služba prostřednictvím hlášení do evropského systému hlášení nákaz (ADNS) o výskytu AMP u prasete divokého v katastru obce Slawa v regionu Wschowa. Případ byl následně potvrzen dopisem polské veterinární autority, který byl zaslán Evropské komisi. Vzorek k laboratornímu vyšetření byl odebrán dne 6. 11. 2019 od uhynulého prasete divokého v rámci pasivního monitoringu v doposud AMP prosté oblasti. Dne 14. 11. 2019 byl polskou národní referenční laboratoří potvrzen pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP (PCR).  Následně byl dne 16. 11. 2019 potvrzen další pozitivní případ AMP u prasete divokého v katastru obce Nowa Sól, region Nowosolski, přibližně 6 km od výše uvedeného nálezu. Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat. Doposud nebyla zjištěna žádná epidemiologická souvislost s ostatními případy AMP v Polsku, a nebyla tedy ani objasněna cesta přenosu viru AMP do této lokality. Velmi důležitou skutečností je fakt, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou. Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovu zavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo. 

 

ŽÁDÁME TÍMTO VEŠKEROU MYSLIVECKOU VEŘEJNOST O ZVÝŠENÍ NÁKAZOVÉ BDĚLOSTI.Kurz myslivosti 2020/21

Tak jako každý rok tak i pro rok 2020 předpokládá MR OMS Bruntál otevření kurzu myslivosti.
Zájemci se mohou hlásit v úřední dny osobně na OMS Bruntál nebo pomocí emailové adresy : omsbruntal@seznam.cz
Petice proti plošnému vystřílení veškeré zvěře a zachování práv majitelů pozemků!
 
https://www.petice.com/petice_proti_plonemu_vystileni_vekere_zve_a_zachovani_prav_majitel_pozemk

Kliknutím se dostanete k možnosti připojit se k petici.Anketa ČMMJ


Vážení přátelé,

 

mysliveckou komisí ČMMJ jsme byli požádání o  zveřejnění  ankety, se kterou se tato komise obrací na myslivecké spolky a prosí Vás o její zpracování  a zaslání na níže uvedenou emailovou adresu.

Anketa poslouží myslivecké komisi ČMMJ jako podklad pro vypracování statistiky.

Anketa-2019-CMMJ.doc

 

Vyplněnou anketu, prosím, zasílejte na e-mail: cmmj@cmmj.cz do 30. 7. 2019.

 

Předem Vám děkujeme.

 

Pachová zradidla

Na OMS Bruntál byla doručena emailová informace týkající se pachových zradidel. V případě vašeho zájmu o bližší informace se obraťte na jednatele OMS, který vám email přepošle.
Další informace lze získat na webových stránkách : www.pacholek.czSčítání zvěře

Termín sčítání zvěře byl KÚ MsK stanoven na den 2.3.2019.


Chovatelská přehlídka trofejí 2019

Chovatelská přehlídka trofejí 2019  bude pro veřejnost otevřena dne 13.4.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. Slavnostní zahájení bude dne 13:4. v 10:00 hod.
Dne 14.4.2019 bude přehlídka otevřena v době od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Trofeje budou vystaveny ve Velkém sále Společenského domu Bruntál na Ruské ulici.
Současně se dne 14.4. od 10:00 v Malém sále Společenského domuv Bruntále uskuteční porada Mysliveckých hospodářů a následně od 11:00 hod. Okresní sněm.

Chovatelská přehlídka trofejí je finančně podporována Moravskoslezským krajem, a obcemi s rozšířenou působností  Bruntál. Krnov a Rýmařov.Nové nařízení Státní veterinární správy

NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY-(1).pdf


Tisková konference k vlkovi, bobrovi a další romantice


ČMMJ ve spolupráci s Rybářským svazen uspořádala tiskovou konferenci, kterou si můžete spustit na níže uvedeném odkazu
https://www.youtube.com/watch?v=KWsahTzUVR8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T9esIqL06_qFRE3k2NZS9Rc78rTmjVH9hEWUexNYnmQkr-A-6OVDYw98

Mimořádná veterinární opatření  k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY.pdfNová Mimořádná veterinární opatřeníNová Mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa

 
31. 10. 2018

Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření afrického moru prasat (AMP) na území ČR, která nově definují několik omezení vztahujících se k dovozu loveckých trofejí, vývozu živých prasat z ČR a používání sena a slámy ze zemí s výskytem AMP.
Nařízení nově zakazuje dovážet za účelem zhotovení loveckých trofejí těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře. Dále se rovněž zakazuje používat v chovech prasat domácích seno a slámu, které pocházejí ze zemí, které jsou zasaženy AMP. Oba zákazy se týkají států, ve kterých se vyskytuje AMP v chovech prasat domácích nebo u prasat divokých, tedy ze zemí, které jsou uvedeny v příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU Jeho aktuální znění.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1512&from=EN.

Dalším novým opatřením je zákaz odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí.


 

 

Jelen v kališti

No-rekni,-neni-to-krasa-(3).mp4Chovatelská výstava trofejí 2018

 
Chovatelská výstava trofejí jelení zvěře z oblasti chovu "Jeseníky . východ", dančí zvěře z oblasti chovu"Osoblažsko" a trofejí další zvěře proběhla ve dnech 14.4.2018 a 15.4.2018.
Výstavy se zúčastnilo celkem 452 platících návštěvníků, což je zhruba stejný počet jako v loňském roce.
Celkově bylo uspořádání výstavy hodnoceno návštěvníky kladně. Sobotní velký zájem o výstavní katalog způsobil jeho nedostatek v neděli, za což se organizační skupina všem na které se nedostalo omlouvá.
Výstavní katalog přikládáme v el. podobě. Pokud by byl zájem o tištěnou podobu, připravuje se dotisk. V případě vašeho zájmu se obraťte na jednatele OMS Bruntál.
Nejzašší termín pro přijmutí objednávky tištěného katalogu je 30.4.2018. 
 
 
 
Českomoravská myslivecká jednota
Znak-CMMJ-(2).jpg

logo-halalli1.jpg

(klikni na logo)

Na akcích OMS Bruntál se finančně podílejí níže uvedení partneři :

Moravskoslezský kraj
MsK-logo.png
(klikni na logo)

Město Bruntál

(klikni na logo)


Lesy ČR
lesy-cr-logo-(1).png
(klikni na logo)

Optys 
logo-optys.jpg
(klikni na logo)

MASHJ_logo212px_shades-(1).png
(klikni na logo)

logo-Fitmin-hnede_1000x500mm-0001.jpeg
(klikni na logo)

Fa.png
(klikni na logo)