Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Bruntál
 
Pozadi
OMS Bruntál
Adresa: Sadová 2 , Bruntál , 792 01
Telefon:724 727 689
Email:omsbruntal@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsbruntal
Jednatel:Bc. Pavel Kameník
Předseda:Richard Košut
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:po domluvě
St:8.00 - 16.00
Čt:po domluvě
Pá:po domluvě
   
IČO:67777066
Účet:115- 4133010227/0100
Banka:Komerční banka a.s.
Organizace

Organizační záležitosti OMS Bruntál - informace Myslivecké rady OMS Bruntál


Volební sněm OMS Bruntál

Dne 19.6.2020 se uskutečnil volební sněm OMS Bruntál na kterém byla zvolena na fukční období 2020/25 nová Myslivecká rada OMS Bruntál a Okresní dozorčí rada.
Zvolení členové OMR :
Ing. Václav Frgal, Ing. Zdeňka Jakubcová, Ing. Karla Hynštová, Ing. Hynek Hájek, Richard Košut, Mgr. Jiří Mlčoušek, Mgr.,MUDr. Ivo Labónek, Čestmír Pavlík, Adam Vaškuj.

Zvolení členové ODR :
Ing. Jaroslav Mader, Bc. Jiří Petruňo. Bc. Libor Včelný

Zpráva o činnosti za volební období 2015/2020

Zprava-o-cinnosti.doc

Hlavní směry OMS Bruntál na období 2020/2025


Hlavni-smery-OMS-Bruntal.doc


Info z Okresní myslivecké rady Bruntál 

Práce OMR ve 1. pololetí 2020

Plan-prace-a-schuzi-OMR-1-pol-2020.doc

Dne 19.6.2020 se uskutečnilo 1. zasedání členů OMS zvolených na volebním sněmu dne 19.6.2020. Na této schůzi si zvolení členové OMR zvolili ze svého středu předsedu a místopředsedu OMS.
Předsedou OMS Bruntál byl členy Okresní myslivecké rady zvolen pan Richard Košut, místopředsedou byl zvolen Ing. Václav Frgal.

Dne 18.5.2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání OMR s následujícím programem : Volební sněm, Kynologické akce 2020, Práce s mládeží, Kurz myslivosti + výukové střelby, Problematika CHPT, Rozpočet na rok 2020, Schůzka zástupců OMSů v Býšti, info k schůzi Sboru zástupců, dotace MsK, dopis MS Mezina - Les

2. zasedání OMR se uskutečnilo dne 22.4.2020 s následujícícm programem : Příprava volebního sněmu, výsledek revize OMS, práce s mládeží, průběh kurzu myslivosti, situace s preventivními opatřeními, organizace CHPT

1. zasedání OMR se uskutečnilo dne 19.2.2020 s následujícím programem :

Vyhodnocení plesu, Inventura 2019, Výsledek hospodaření 2019, Návrh rozpočtu 2020, Kurz myslivosti, Stav členské základny, Organizační zajištění CHPT, Návrhy na vyznamenání členů


Práce OMR ve 2. pololetí 2019
Plan-zasedani-a-prace-OMR-na-2-pol-2019-(1).doc

 
Dne 13.11.2019 se uskutečnilo páté zasedání OMR Bruntál v roce 2019 s násleujícícm programem :
Plán Kynologických akcí na rok 2020
Plán střeleckých akcí na rok 2020
Hodnocení průběhu a příprava Svatohubertských mší
Příprava kandidátky na volební sněm 2020
Termín a míst konání zkoušek z myslivosti, Chovatelské přehlídky trofejí, termín volebního sněmu, termín zahájení kurzu myslivosti, termín zahájení kurzu mysl. hospodářů
Stav příprava II. Reprezentačního plesu OMS Bruntál
Info k programu Sboru zástupců, který je svolaný na den 15.11.2019

Dne 4.9.2019 se uskutečnilo čtvrté zasedání OMR Bruntál v roce 2019 s následujícícm programem :
vyhodnocení Střelecké soutěže Memoriál L. Juřici
Příprava Svatohubertských mší
Informace ze schůzky předsedů OMS na ČMMJ
Různé

Práce OMR v 1. pololetí 2019

Plan-prace-a-schuzi-OMR-1-pol-2019.doc

 
Dne 19.6.2019 se uskutečnilo třetí zasedání MR OMS Bruntál v prvním pololetí 2019. MR se zabývala :
- výsledkem hospodaření za období od 1.1.2019 do 30.5.2019
- aktuálním stavem členské základny
- zprávami o činnosti odborných komisí za období od 1.1.2019 do 30.5.2019
- informacemi ze schůze Sboru zástupců konané dne 8.6.2019
- Plánem práce na 2. pololetí 2019
- došlou poštou
- návrhy a informacemi jednotlivých členů MR
- usnesení 

Dne 17.4.2019 se uskutečnilo druhé zasedání OMR Bruntál s následujícícm programem :
Výsledek revize OMS
Práce s mládeží
Průběh kurzu myslivosti
Vyhodnocení Chovatelské přehlídky trofejí
Různé

Dne 20.2.2019 se uskutečnilo první zasedání OMR Bruntál v roce 2019 s následujícím programem :
Vyhodnocení plesu OMS Bruntál
Výsledek inventury majetku OMS
Návrh rozpočtu na rok 2019
Kurz myslivosti
Stav členské základny
Chovatelská přehlídka trofejí
Vyznamenání členů
Poplatky za Kynologické akce

 
 
 
GDPR
Nařízení k ochraně osobních údajů
Myslivecká rada OMS Bruntál na svém mimořádném zasedání dne 22.5.2018 projednala problematiku zajištění ochrany osobních údajů členů OMS Bruntál v rámci činností, které OMS Bruntál v personální činnosti musí vést.
OMR byla vypracována a schválena Směrnice č. 01/2018, která problematiku ochrany osobních údajů vedených v rámci OMS Bruntál zastřešuje.
Směrnice včetně příloh :
GDPR-Smernice-I.jpeg
GDPR-Smernice-II.jpeg
GDPR-Smernice-III.jpeg
Priloha-c-1-Souhlas-poskytovatele.docx
Priloha_c2_Smlouva_spravce_zpracovatel220518.doc
Priloha_c3_Informace_o_pravech_subjektu_udaju220518.docx
 
 
Českomoravská myslivecká jednota
Znak-CMMJ-(2).jpg

logo-halalli1.jpg

(klikni na logo)

Na akcích OMS Bruntál se finančně podílejí níže uvedení partneři :

Moravskoslezský kraj
MsK-logo.png
(klikni na logo)

Město Bruntál

(klikni na logo)


Lesy ČR
lesy-cr-logo-(1).png
(klikni na logo)

Optys 
logo-optys.jpg
(klikni na logo)

MASHJ_logo212px_shades-(1).png
(klikni na logo)

logo-Fitmin-hnede_1000x500mm-0001.jpeg
(klikni na logo)

Fa.png
(klikni na logo)