Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Český Krumlov
 
Pozadi
OMS Český Krumlov
Adresa: Domoradice 1 , Český Krumlov , 381 01
Telefon:722 960 117
Email:omsc.krumlov@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsceskykrumlov
Nové členské průkazy

Členské průkazy od roku 2012ČLENSKÉ PRŮKAZY ČMMJ, z.s. a platnost dříve vydaných členských průkazů Od 1.10. 2012 byl spuštěn ostrý provoz softwaru členské evidence SW Diana. Hlavním rozdílem od doposud vedené členské evidence MYSLev 4 je, že tento program je webovou aplikací a data z této aplikace jsou na jednom serveru s náležitou ochranou nikoliv na 81 počítačích v celé republice.
Nyní k jednotlivým částem členského průkazu. Na první straně je znak Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pod znakem je číslo člena, pod kterým člen evidován v SW Diana.
Prostřední část má v horní části datum platby členského příspěvku a povinného pojištění, následují osobní (datum narození, rodné číslo, bydliště) a kontaktní údaj (telefon), dále následuje potvrzení o platbě členského příspěvku a pojištění ve výši podle kategorie platby členského příspěvku.
Kategorie členského příspěvku jsou řádný člen 800 Kč (člen do 64 let), důchodce (po dosažení věku 65 let) 500 Kč, student 500 Kč (dokládá potvrzení o studiu), invalida 500 Kč (dokládá potvrzení o invaliditě), lesník a myslivec z povolání 550 Kč (dokládá doklad o pojištění v zaměstnání), čestný člen 250 Kč (za čestného člena hradí tuto částku OMS, který ho za čestného navrhl).
Následuje údaj o období, na které je člen platbou pojištěn, člen je podle pojistné smlouvy pojištěn následující den po platbě členského příspěvku a pojištění, u platby je to den připsání platby členského příspěvku na bankovní účet OMS.
Zcela dole ve střední části členského průkazu jsou údaje pro první přihlášení, uživatel a heslo, ty použijete pro první přihlášení do SW Diana.
V třetí části členského průkazu je prohlášení: „Člen prohlašuje, že zaplacením svého členského příspěvku dal ČMMJ, o.s. souhlas k nakládání s jeho osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů v ČR. Zároveň prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené v členské evidenci jsou správné a aktuální. O změně osobních údajů se držitel průkazu zavazuje neprodleně vyrozumět ČMMJ, o.s.“.
Věnujte prosím velkou pozornost Vašim osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, které jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.
Pod prohlášením je prostor pro podpis člena, zde prosím doplňte svůj podpis. Úplně ve spodní části třetí části průkazu je uvedena adresa, kde je uložena členská evidence http://swdiana.cmmj.cz, zde máte možnost zkontrolovat své osobní a kontaktní údaje, platby členských příspěvků, včetně možnosti si znovu vytisknout členský průkaz, pro první přihlášení použijete údaje pro první přihlášení z prostřední části členského průkazu pro první přihlášení.
Do členské evidence se dostanete přímým zadáním adresy http://swdiana.cmmj.cz ve Vašem internetovém prohlížeči.
 
Vzhled nového členského průkazu vychází z požadavku možnosti platit členský příspěvek bankovním převodem, možnosti tisknout průkaz z domova, zasílat průkaz s potvrzením ve formátu pdf e-mailovou  poštou.
Průkaz je možno tisknout i na barevný papír s větší gramáží pro větší trvanlivost členské legitimace, což mnoho okresních mysliveckých spolků činí. Také některé okresní myslivecké spolky dávají na nový členský průkaz své razítko a podpis, ale to není podmínkou platnosti členského průkazu. Staré členské průkazy jsou do odvolání v platnosti.