Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Cheb
 
Pozadi
OMS Cheb
Adresa: Karlova 17 , Cheb , 350 02
Telefon:354 433 186
Email:omscheb@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omscheb
Jednatel:Iveta Růžičková
Předseda:Ing. Petr Černík
  
Úřední hodiny
Po:9.00 - 17.00
St:13.00 - 17.00
   
IČO:67777171
Účet:781843309/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Cheb
Blok informací levého panelu
Domů

Pozvánka na Okresní sněm ČMMJ z.s , OMS Cheb

Dle § 121 odt. 1 stanov  svolává myslivecká rada jednání okresního sněmu. Dle usnesení okresního sněmu ze dne 31.5.2019 je okresní sněm shromážděním členů OMS Cheb.


Termín :  24.7.2020   od 17 hod.
                   v mysliveckém zařízení MS Skalná - Suchá
Místo konání:  Skalná

Program jednání:

1.   Zahájení
2.   Schválení programu jednání, jednacího řádu a volebního řádu
3.   Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise
4.   Kontrola usnesení z Okresního sněmu konaného dne 31.5.2019
5.   Zpráva o činnosti OMS
6.   Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2019
7.   Návrh rozpočtu na rok 2020        
8.   Zpráva DR a stanovisko DR k výsledkům hospodaření  a návrhu rozpočtu
9.   Volba MR a DR   
10. Diskuse
11. Zpráva mandátové a návrhové komise
12. Projednání a schválení usnesení
13. Závěr


                                                                                   Ing. Petr Č E R N Í K             
                                                                                  p ř e d s e d a  OMS Cheb

Členové okresního mysliveckého spolku Cheb mohou být na jednání zastupováni na základě písemného zmocnění.


Plna-moc-OS

Kandidati-MR-2020.doc
 

 -----------------------------------------------------------------


   Pozvánka na okresní  sněm ČMMJ, z.s.,
                         OMS Cheb


Dle § 121 odt. 1 stanov  svolává myslivecká rada jednání okresního sněmu. Dle usnesení okresního sněmu ze dne 8.6.2018 je okresní sněm shromážděním členů OMS Cheb.
Členové okresního mysliveckého spolku Cheb mohou být na jednání zastupováni na základě písemného zmocnění.
 
 
Termín a místo konání: 31.5.2019  od 17 hodin
 v mysliveckém zařízení MS Františkovy Lázně - Žírovice
 
 
 
Program jednání:
 
1.   Zahájení
2.   Schválení programu jednání, jednacího řádu
3.   Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
4.   Kontrola usnesení z okresního sněmu konaného dne 8.6.2018
5.   Zpráva o činnosti
6.   Projednání a schválení výsledků hospodaření za rok 2018
7.   Návrh rozpočtu na rok 2019        
8.   Zpráva DR a stanovisko DR k výsledkům hospodaření  a návrhu rozpočtu 
9.   Diskuse
10. Zpráva mandátové a návrhové komise
11. Projednání a schválení usnesení

12. Závěr                                                                     

Ing. Petr Č E R N Í K             
ČMMJ z.s., OMS Cheb

 


- V příloze na konci stránky je pozvánka na Školení prohlížitelů zvěřiny a prodloužení platnosti oprávění prohlížitelů zvěřiny.

- V příloze na konci této stránky je Nařízení státní veterinární správy o zákazu použití antiparazitárních přípravků.

- pojištění pro cizince a do ciziny pro OMS Cheb zajišťuje pan Ladislav Hynek tel. 354 542 589 nebo mob. 606 614 599.


- Na podstránkách osvěty si můžete přečíst článek o akci pro děti ze ZŠ Kostelní v Chebu a prohlédnout si fotografie z této akce.- Změna kontaktu na předsedu OMS Cheb - nová e-mailová adresa je: predsedaomscheb@email.cz 


- S účinností od 1.1.2016 vešla v platnost nová vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Informace o zásadních změnách naleznete zde


- Došlo ke změně kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci s OMS Cheb. Nová adresa je omscheb@email.cz

- Členské příspěvky je možné platit též převodem na účet. Informace o tomto způsobu platby si můžete přečíst v sekci Ostatní informace

Přiložené dokumenty

 NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY (pdf - 217,98 KB)
 Plna-moc-okresni-snem (doc - 36,86 KB)
 Pozvánka prodloužení školení prohlížitele zvěřiny (doc - 45,57 KB)
 Pozvanka prohlížitelé zvěřiny (doc - 38,40 KB)
 
  Dne 3.9.2020 do sekce KYNOLOGIE  vložena změna termínu konání PZ.

Do sekce STŘELECTVÍ vložena zpráva o zrušení Dvojboje.

Do sekce AKTUALITY vložena zpráva o uzavření OMS v době prázdnin.


Do sekce Domů vložena dne 22.6.2020 pozvánka a plná moc na OS


POZOR
ZMĚNA!!!

3.2.2020 vložena do sekce OSVĚTA informace o změně data zahájení kurzu o 1.LL


30.12.2019 vložena do sekce OSVĚTA informace o datu zahájení kurzu o 1.lovecký lístek.

23.12.2019 vložen plakát a informace o Mysliveckém plese.

2.12.2019 vložena upravená provozní doba na prosinec 2019 a leden 2020

04.11.2019 vložen plakát na Svatohubertskou mši

17.4.2019 vložena pozvánka na OS

17.4.2019 vloženy informace o hodnocení trofejí a výstavě

8.4.2019 vložena změna termínu konání LZ, BZ

13.3.2019 vloženy kynologické akce na rok 2019

27.2.2019 vloženy střelecké akce na rok 2019

27.2.2019 vložena pozvánka na školení prohlížitelů zvěřiny

10.12.2018 - Vloženy informace o plese

21.11.2018 - vloženo nařízení SVP

1.9.2018 - vloženy inzeráty na štěňata

7.5.2018 - vložena informace o změně data BZ a LZ

3.5.2018 - vložena pozvánka na sněm s plnou mocí

15.4.2018 - vloženy informace o hodnocení trofejí a výstavě

25.3.2018 - vloženy nové inzeráty

5.3.2018 - vložena informace o uzavření jednatelství

12.1.2018 - vložen plakát na myslivecký ples

21.6.2017 - vložena přihláška ke zkouškám mysliveckých hospodářů

19.5. 2017 změna termínu konání barvášských a lesních zkoušek

1.5.2017 vložena pozvánka na Okresní sněm

29.6.2016 - vloženy informace o akcích podporovaných Karlovarským krajem

25.5.2016 - změna termínu konání lesních a barvářských zkoušek

19.5.2016 vloženy informace a dokumenty ke sněmu

19.5.2016 článek a fotografie z akce pro děti

23.3.2016 vloženy informace o hodnocení trofejí a chovatelské přehlídce

12.3.2016 vloženy do sekce kynologie přihlášky na kynologické akce

13.2.2016 změna kontaktu na předsedu OMS

13.2.2016 vloženy akce kynologické komise na rok 2016

31.1.2016 Vloženy informace o plese OMS Cheb

31.1.2016 doplněny informace o školeních prohlížitelů zvěřiny

10.1.2016 vloženy informace o konání kurzů prohlížitelů zvěřiny

27.12.2015 vloženy informace o změnách doby lovu jednotlivých druhů zvěře

27.12.2015 vloženo usnesení sboru zástupců ze dne 17.11.2015