Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Cheb
 
Pozadi
OMS Cheb
Adresa: Karlova 17 , Cheb , 350 02
Telefon:354 433 186
Email:omscheb@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omscheb
Jednatel:Iveta Růžičková
Předseda:Ing. Petr Černík
  
Úřední hodiny
Po:9.00 - 17.00
St:13.00 - 17.00
   
IČO:67777171
Účet:781843309/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Cheb
Blok informací levého panelu
Myslivost

Předseda myslivecké komise: Ing. Roman Bihuš
Členové myslivecké komise: Václav Svoboda, Jaroslav Vozka, Václav Stejskal, Václav Krejčí, Bc. Karel Sládek

Vážení kolegové myslivci,
 
Hodnocení trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018/2019 proběhne dne 1.6.2019 v Horní Vsi u Trstěnic. Své trofeje můžete odevzdat na následujících sběrných místech:
OMS Cheb – do 29.5.2019
Polesí Ašské lesy v Doubravě – do 30.5.2019
U pana Stejskala – do 31.5.2019
Na sněmu OMS Cheb konanému dne 31.5.2019
Dále je možné odevzdat trofeje v den hodnocení (tj. 1.6.2018) od 9.00 do 12.00 hodin přímo v Horní Vsi.

Komu by nevyhovovala žádná z uvedených možností a chtěl by přesto trofeje odevzdat, může mne kontaktovat na telefonním čísle 724 524 817 a já se pokusím vyzvednutí zajistit vlastními silami, popřípadě některým z mých kolegů.
Automaticky budou bodovány medailové trofeje, pokud by chtěl někdo obodovat i jinou trofej, nechť toto uvede na soupis předkládaných trofejí. Předložené trofeje nebudou žádným způsobem označeny, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
Samotná výstava trofejí poté proběhne dne 8.6.2019 v areálu loveckého zámečku LČR s.p. na Kladské jako součást Setkání myslivců Karlovarského kraje a chovatelské přehlídky trofejí a shozů LZ Kladská.

Spojení s touto akcí se již v minulých letech ukázalo jako velmi přínosné. Proto věříme, že se k hodnocení a na výstavu sejde co největší množství trofejí a že se rádi pochlubíte svými úspěchy chovu a lovu. 

Za MK OMS Cheb Roman Bihuš- Vážení kolegové myslivci,
 
Hodnocení trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2017/2018 proběhne dne 2.6.2018 v Horní Vsi u Trstěnic. Své trofeje můžete odevzdat na následujících sběrných místech:
OMS Cheb – do 30.5.2018
Polesí Ašské lesy v Doubravě – do 31.5.2018
U pana Stejskala – do 1.6.2018
Dále je možné odevzdat trofeje v den hodnocení (tj. 2.6.2018) od 9.00 do 12.00 hodin přímo v Horní Vsi.

Komu by nevyhovovala žádná z uvedených možností a chtěl by přesto trofeje odevzdat, může mne kontaktovat na telefonním čísle 724 524 817 a já se pokusím vyzvednutí zajistit vlastními silami, popřípadě některým z mých kolegů.

Automaticky budou bodovány medailové trofeje, pokud by chtěl někdo obodovat i jinou trofej, nechť toto uvede na soupis předkládaných trofejí. Předložené trofeje nebudou žádným způsobem označeny, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Samotná výstava trofejí poté proběhne dne 16.6.2018 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu loveckého zámečku LČR s.p. na Kladské jako součást Setkání myslivců Karlovarského kraje a chovatelské přehlídky trofejí a shozů LZ Kladská. Součástí celé akce bude též výstava fotografií, okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej, vystoupení trubačů, ukázky vábení zvěře, laserová střelnice, aj.

Spojení s touto akcí se již v minulých letech ukázalo jako velmi přínosné. Proto věříme, že se k hodnocení a na výstavu sejde co největší množství trofejí a že se rádi pochlubíte svými úspěchy chovu a lovu. 

Za MK OMS Cheb Roman Bihuš

 

 
  Dne 3.9.2020 do sekce KYNOLOGIE  vložena změna termínu konání PZ.

Do sekce STŘELECTVÍ vložena zpráva o zrušení Dvojboje.

Do sekce AKTUALITY vložena zpráva o uzavření OMS v době prázdnin.


Do sekce Domů vložena dne 22.6.2020 pozvánka a plná moc na OS


POZOR
ZMĚNA!!!

3.2.2020 vložena do sekce OSVĚTA informace o změně data zahájení kurzu o 1.LL


30.12.2019 vložena do sekce OSVĚTA informace o datu zahájení kurzu o 1.lovecký lístek.

23.12.2019 vložen plakát a informace o Mysliveckém plese.

2.12.2019 vložena upravená provozní doba na prosinec 2019 a leden 2020

04.11.2019 vložen plakát na Svatohubertskou mši

17.4.2019 vložena pozvánka na OS

17.4.2019 vloženy informace o hodnocení trofejí a výstavě

8.4.2019 vložena změna termínu konání LZ, BZ

13.3.2019 vloženy kynologické akce na rok 2019

27.2.2019 vloženy střelecké akce na rok 2019

27.2.2019 vložena pozvánka na školení prohlížitelů zvěřiny

10.12.2018 - Vloženy informace o plese

21.11.2018 - vloženo nařízení SVP

1.9.2018 - vloženy inzeráty na štěňata

7.5.2018 - vložena informace o změně data BZ a LZ

3.5.2018 - vložena pozvánka na sněm s plnou mocí

15.4.2018 - vloženy informace o hodnocení trofejí a výstavě

25.3.2018 - vloženy nové inzeráty

5.3.2018 - vložena informace o uzavření jednatelství

12.1.2018 - vložen plakát na myslivecký ples

21.6.2017 - vložena přihláška ke zkouškám mysliveckých hospodářů

19.5. 2017 změna termínu konání barvášských a lesních zkoušek

1.5.2017 vložena pozvánka na Okresní sněm

29.6.2016 - vloženy informace o akcích podporovaných Karlovarským krajem

25.5.2016 - změna termínu konání lesních a barvářských zkoušek

19.5.2016 vloženy informace a dokumenty ke sněmu

19.5.2016 článek a fotografie z akce pro děti

23.3.2016 vloženy informace o hodnocení trofejí a chovatelské přehlídce

12.3.2016 vloženy do sekce kynologie přihlášky na kynologické akce

13.2.2016 změna kontaktu na předsedu OMS

13.2.2016 vloženy akce kynologické komise na rok 2016

31.1.2016 Vloženy informace o plese OMS Cheb

31.1.2016 doplněny informace o školeních prohlížitelů zvěřiny

10.1.2016 vloženy informace o konání kurzů prohlížitelů zvěřiny

27.12.2015 vloženy informace o změnách doby lovu jednotlivých druhů zvěře

27.12.2015 vloženo usnesení sboru zástupců ze dne 17.11.2015