Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chrudim
 
Pozadi
OMS Chrudim
Adresa: Opletalova 690 , Chrudim , 537 01
Telefon:724 121 844
Email:oms.chrudim@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omschrudim
Domů

Okresní myslivecký spolek Chrudim

Chrudimsko vás vítá svou přívětivou tváří, modelovanou pásmem Železných hor a stuhou řeky Chrudimky, jejíž kolébkou je ve výši přes 700 m Českomoravská vrchovina.
Město Chrudim je poprvé historicky doloženo v Dalimilově kronice rokem 1055, kdy zde na dnes již neexistujícím hradě zemřel český kníže Břetislav.
O dvě století později povolal do města král Přemysl Otakar II. německé kolonisty, kteří z hradní osady postavili kamenné město, kterému dali za symbol černou jednohlavou orlici na stříbrném štítě. Díky nim město vzkvétá a mimochodem se stává věnným městem českých královen.
15.století bylo poznamenáno zmatky a stagnací v dobách husitských válek, vrcholících upalovaním husitů na chrudimském náměstí na jedné straně a bořením kláštěrů a upalováním katolických mnichů na stejném náměstí o něco později na straně druhé.
Naštěstí doba Jíříka z Poděbrad přináší pro město další rozkvět. Chrudimské měšťanstvo staví v centru města honosné domy, mezi nimiž vyniká renesanční Mydlářův dům, nesprávně spojovaným se známým pražským katem. Stavebník byl osvícený chrudimský měšťan, obchodník a cestovatel Jan Mydlář, výrobce mýdel a svíček.
Období prosperity je bohužel přerušeno účastí Chrudimě v protihabsburském odboji proto Ferdinandovi I.. Městu byly konfiskovány statky a obdrželo velké pokuty.
Další rána přichází v roce 1562, kdy téměř třetina obyvatelstva zemře na následky moru. Připomínkou této události je geniální sochařské ztvárnění tragedie, v podobě morového sloupu na chrudimském náměstí, jehož realizace je spojena se jménem Santiniho - to ovšem v letech 1714-1734.
Aby ran osudu nebylo dost, město opět se účastní protirakouského odporu a jeho majetek je znovu konfiskován. Chrudimský primátor, účastník odboje, si dobrovolně bere život, aby nemusel se svými druhy skončit na Staroměstském náměsti.
Při následné rekatolizaci se dostatečně ve městě vyžil páter Koniaš, který pálil české evangelické knihy a závadné stránky z nádherných chrudimských kancionálů. Druhou stranou mince se stává další rozvoj města, tentokrát prostřednictvím poněmčených správních úřadů.
Tak to trvá až do poloviny 19.století, ve které se v Chrudimi opět probouzí český živel prostřednictvím děkana Zieglera a velkého mecenáše umění starosty Martiniho, jehož zdevastovaná hrobka je k zhlédnutí v Michalském parku.
Obrovský rozkvět školství a kultury přivedl Františka Palackého k myšlence, aby nazval Chrudim Athénami východních Čech. V té době v Chrudimi premiéroval své skladby i Antonín Dvořák a zahrát měšťanům přijel i Saint-Saens. Alfons Mucha, který si v Chrudimi našel svoji ženu Marušku, dvakrát uspořádal ve městě výstavu svých litografii. Pokaždé s velkým úspěchem, takže chrudimské muzeum se od té doby pyšní téměř kompletní sbírkou slavných plakátů.
Geniální místní stavitel Schmoranz přestavuje centrální barokní kostel ve stylu modní neogotiky, čímž dává městu katedrální dominantu.
Koncem 19.století je Chrudim stále krajským městem a to až do doby, kdy průmyslová revoluce nabírá obrátek a inženýrem Pernerem projektována dráha na Moravu se městu vyhýbá velkým obloukem. Město propadá do okrajovosti, ruku k dílu pozdějí přiložila i vláda dělnické třídy, což paradoxně zachraňuje Chrudim před osudem industrializovaných moderních a beztvarých měst.
Klid, líbeznost, čistota jsou hlavními klady Chrudimě, kterou jistě po velkých pádech čeká další velký rozkvět.