Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chrudim
 
Pozadi
OMS Chrudim
Adresa: Opletalova 690 , Chrudim , 537 01
Telefon:724 121 844
Email:oms.chrudim@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omschrudim
Krajská veterinární správa

Krajská veterinární správa


Počínaje  dnem 19.1.2018 bude změněna částka pro výplatu nálezného v případě uhynulé černé zvěře na 2000 Kč. Vztahuje se i na divoká prasata sražená auty. Dopravu kadáveru k vyšetření je třeba sjednat s veterinárním inspektorem dle místních podmínek. Úhrada za odstranění kadáveru po odběru vzorku v asanačním ústavu se řídí mj. ustanovením zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, kde se uvádí, že:
(§ 40 odst. 3) Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu vedlejších živočišných produktů, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě, že není znám chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění vedlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katastrálním území je místo nálezu.
 
Výplata zástřelného za nově odlovené kusy černé zvěře na okrese Chrudim není pro tuto chvíli realizována, v případě změny Vás budeme informovat.
 
Zároveň KVS poděkuje za aktivní přístup k předávání lišek na vyšetření. V této chvíli je vyplácení zástřelného pozastaveno a zbývajících 10 ks je ponecháno pro druhé pololetí.
 
UPOZORNĚNÍ: V příloze naleznete informace k Aujeszkyho chorobě v ČR a upozornění ve věci psů v lese.