Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chrudim
 
Pozadi
OMS Chrudim
Adresa: Opletalova 690 , Chrudim , 537 01
Telefon:724 121 844
Email:oms.chrudim@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omschrudim
Legislativa

Legislativa

Zákonem č. 33/2008 Sb. ze dne 17.1.2008 se ruší zákon č. 342/2006 Sb. a to ve znění : název MS nemusí obsahovat označení občanské sdružení nebo zkratku o.s.

Adresa registrace stanov:
Ministerstvo vnitra ČR,
odbor všeobecné správy
Nad štolou 3
170 34 Praha 7
tel.974 817 361


Od 1.7.2008 vešel v platnost nový veterinární zákon č. 182/2008 Sb. Tento zákon přináší mnoho nového v oblasti nakládání se zvěřinou. Dosavadní systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisoval, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta na sběrném nebo prohlížecím místě nebo zvěřinovém závodě veterinárním lékařem. Novelou tohoto zákona se tento systém mění. Zásadní změnou je zavedení tzv. přímého prodeje a tím související zavedení proškolených osob.

Dnem 1.2.2009 vešla v platnost novela zákona č. 484/2008 Sb. o zbraních a střelivu - viz příloha

V příloze naleznete vyhlášku č. 61/2009 Sb. ze dne 25.2.2009, kterou se mění vyhláška 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

S účinností od 1.1.2010 vchází v platnost nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Zcela zásadní změnou je nové vymezení trestného činu „pytláctví“ (dříve § 178a, nyní § 304). Pytláctví tak bude trestným činem teprve tehdy, pokud někdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby „v hodnotě nikoli nepatrné“, tzn. v hodnotě dosahující částky nejméně 5000,- Kč (§ 138 odst. 1). Pokud je škoda menší než 5000,- Kč, půjde o přestupek podle § 35 odst. 1, písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Právě tato změna je pro činnost stráží i orgánů činných v trestním řízení zcela zásadní. Zákonem stanovená hranice 5.000.-Kč má skutečně nezastupitelný význam; tzn., od roku 2010 bude záležet doslova na každé koruně hodnoty neoprávněně ulovené zvěře, zda se bude jednat o trestný čin nebo „jen“ o přestupek.

V příloze naleznete stanovisko Ministerstva zemědělství k novému trestnímu zákoníku- oceňování zvěře.


1.1.2010 vešel v platnost zákon č. 349/2009 Sb.,kterám se mění zákon č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko.

Přiložené dokumenty

 vyhlaška č.440/2016 Sb. - cestovní náhrady (pdf - 437,84 KB)
 Zákon o myslivosti 449/2001 Sb. (doc - 424,96 KB)
 Vyhláška 244/2002 Sb. (doc - 266,24 KB)
 Vyhláška 245/2002 Sb. (doc - 48,13 KB)
 Vyhláška 491/2002 Sb. (doc - 282,11 KB)
 Vyhláška 350/2003 Sb. (pdf - 167,02 KB)
 Vyhláška 553/2004 Sb. (doc - 737,79 KB)
 Vyhláška 7/2004 Sb. (doc - 40,96 KB)
 Správní řád 500/2004 Sb. (doc - 504,32 KB)
 Zákon 59/2003 Sb. (pdf - 46,43 KB)
 Zákon 33/2008 Sb. (doc - 19,97 KB)
 Stanovy ČMMJ (doc - 123,39 KB)
 Vzorové stanovy MS (doc - 50,69 KB)
 Stanovy honebního společenstva (doc - 72,70 KB)
 Základní body obsahu provozního řádu MS (doc - 32,26 KB)
 Komplexni soubor zákonů týkající se myslivosti (doc - 89,60 KB)
 Komplexní přehled zákonů a vyhlášek souvisejících s myslivostí (doc - 56,32 KB)
 Veterinár ní zákon 182/2008 Sb.-platnost 1.7.2008 (doc - 307,71 KB)
 Vyhláška 21/2009 Sb.-k specializovanému školení prohlížitelů zvěřiny (doc - 53,76 KB)
 Vyhláška 61/2009 Sb. (doc - 103,94 KB)
 Zákon 484/2008 Sb.-o zbraních a střelivu (doc - 285,18 KB)
 Dohoda mezi ČMMJ a SVS (doc - 57,34 KB)
 Podmínky vydání loveckého lístku (doc - 52,22 KB)
 Trestní zákoník 40/2009 Sb. - účinnost od 1.1.2010 (doc - 1,17 MB)
 Stanovisko MZe--trestní zákoník-pytláctví (doc - 31,74 KB)
 Sazebnik minimalnich hodnot upytlačené zvěře podle druhu (doc - 43,52 KB)
 Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (doc - 368,13 KB)
 Zákon 161/1999 Sb. - vyhlašuje Národní park České Švýcarsko (doc - 39,94 KB)
 Zákon 349/2009 Sb. (doc - 172,54 KB)
 Používání netoxických broků-1.1.2011 (doc - 43,52 KB)
 Novela veterinárního zákona č.308/2011- 1.1.2012 (doc - 28,67 KB)