Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Chrudim
 
Pozadi
OMS Chrudim
Adresa: Opletalova 690 , Chrudim , 537 01
Telefon:724 121 844
Email:oms.chrudim@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omschrudim
Myslivecká sdružení - stanovy, zápis do rejstříku

Od 1.1.2014 nabyly účinnosti některé právní normy, které zasahují do právních poměrů mysliveckých sdružení- občanských sdružení, založených dle předchozí právní úpravy, t.j. dle zákona č.83/1990 Sb.,o sdružování občanů, který byl k 31.12.2013 zrušen.
Jedná se o nový občanský zákoník, t.j. zákon č. 89/2012Sb./dále jen NOZ/ a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, t.j. zákon č. 304/2013 Sb./dále jen ZVR/.
V příloze naleznete právní vyjádření k této problematice, kdy uvádíme, že zákonné lhůty jsou dostatečně dlouhé a s ohledem na neexistenci zákona o Statutu veřejné prospěšnosti není kam spěchat a lze se řádně připravit na změnu stanov s ohledem na platné zákony.

V přiložených dokumentech naleznete vzory potřebných dokumentů zpracované Mgr. Petrem Tomáškem.                         

Přiložené dokumenty

 Právní úprava platná od 1.1.2014 - občanský zákoníkMS-NOZ-(3) (doc - 41,47 KB)
 Úvod-povinnosti mysliveckých spolku (doc - 77,82 KB)
 Vzor-návrh na zápis-změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku (pdf - 91,34 KB)
 Vzorové stanovy pro MS-předmluva (doc - 44,03 KB)
 Vzorové stanovy pro MS-verze-1-(výbor kontrolní komise) (doc - 111,10 KB)
 Vzorové stanovy pro MS-verze-2-(výbor) (doc - 105,47 KB)
 Vzorové stanovy pro MS-verze-3-(předseda) (doc - 96,26 KB)
 Vzor-prezenční listina (doc - 62,98 KB)
 Vzor-průvodni dopis (doc - 56,32 KB)
 Vzor-souhlas se zápisem (doc - 43,52 KB)
 Vzor-souhlas vlastníka (fyzicka osoba) s umistěním sídla (doc - 47,62 KB)
 Vzor-souhlas vlastníka (obec) s umistěním sídla (doc - 47,10 KB)
 Vzor-zápis ze zasedání členské schůze (doc - 58,37 KB)