Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Děčín
 
Pozadi
OMS Děčín
Adresa: 28. října 979/19 , Děčín , 405 01
Telefon:607 030 264
Email:cmmjdc@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdecin
Informace

Důležité:

Žádost o dotaci na Snižování početních stavů prasete divokého - Návod
 
Žadatel:    uživatel honitby (podepisuje statutární zástupce, zpravidla předseda MS)
Termín podání : 1.4.2020 – 31.8.2020 (podat vždy jen jednu žádost souhrnně, tzn. včetně žádostí na myslivecká políčka, umělé nory, odchytová zařízení, atd)
 
Žádost odeslat:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem
 
Kontakt:               vanicek.p@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 468
Žádost:                 příloha č.9 je základním dokumentem  (žádost o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb)
najdete v příloze v dokumentech
vyplníte právnickou osobu, a kontaktní osobu. Na druhé straně v řádku G.1.g vyplníte celkovou požadovanou částku za odlov prasat (počet prasat x 2000,-), který jste nalovili nad tříletý průměr let 2016-2019. v případě dalších požadovaných příspěvků vyplníte a dole sumu sečtete.
 
                               Příloha č.3 (najdete v příloze v dokumentech)
Vyplnit identifikaci uživatele honitby, vypsat hospodářské roky, tzn. 1.4.2016 – 31.3.2017 ( k tomu počet ulovených prasat). Takto uděláte všechny tři roky. Z toho vypočítáte průměr. Váš letošní dosažený odlov nad tento průměr právě žádáte! Následuje tabulka se soupisem jednotlivých prasat. POZOR! Vypsat všechna ulovená prasata v tomto roce 2019 – 2020. nejen ta, která jsou nad tím průměrem, ale všechna! Tím je tato příloha hotova.
 
Nemusíte žádat o potvrzení z KVS o odlovu za poslední roky, Krajský úřad si tyto informace stáhne sám od SVS a porovná je s vámi dodanými informacemi. Logicky jde tedy uvádět pouze zvěř, která byla řádně označena, evidována a vyšetřena.
V případě nejasností se obraťte na výše uvedený kontakt, pana Vaníčka.Aktuální informace SVS pro prohlížitele zvěřiny

 

Státní veterinární správa (SVS) toleruje a bude tolerovat prohlídky proškolených osob – prohlížitelů zvěřiny, kterým skončila platnost průkazu v nedávné době a byly přihlášeny na zrušená pokračující školení proškolených osob. Dále bude SVS tolerovat i činnost prohlížitelů zvěřiny, kterým skončí platnost průkazu v průběhu vyhlášeného nouzového stavu a po něm, a to do doby obnovení školení (v závislosti na organizaci těchto školení).

Zároveň by SVS chtěla uklidnit prohlížitele, že pokud jim během tohoto období propadl nebo propadne průkaz proškolené osoby, budou se moci přihlásit opět do kurzu pokračujícího školení (ne do základního).

SVS uvedenými kroky zohledňuje potřebu odlovu přemnožené zvěře a rovněž nutnost její prohlídky proškolenými osobami.

To znamená, že proškolené osoby mohou, jak bylo uvedeno výše, dále prohlížet zvěřinu. Tato tolerance se vztahuje i na kontroly dokumentace proškolených osob, kterou provádí inspektoři jednotlivých krajských veterinárních správ.Spory stranou, o českou přírodu nám jde všem! Společně s Českou společností ornitologickou spouštíme elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit!

Odkaz: https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1F2lfcpxOjJjyi5_q6Mun-jlFy-nHDzMLrRaY6llW2xvsHzisN0BlJqhI


 Informace o termínech školení prohlížitelů zvěřiny

nejbližší termín přeškolení prohlížitelů zvěřiny je 25.3.2020 v Praze!

Všechny informace a přihlášky najdete na našich webových stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/index.html

 

Proč být v ČMMJ:

Členové OMS se na nás často obrací s otázkou, jaké výhody plynou z členství v ČMMJ. Vedle pokračování tradice našich předků je to především důvod, proč byla ČMMJ v roce 1923 založena. A to je společná politická síla při projednávání zákonů, vyhlášek a norem souvisejících s myslivostí. V ČR by vždy platil nějaký zákon o myslivosti, ale otázkou je, jak by vypadal, kdyby ČMMJ neměla za sebou mandát 60 000 členů. Zasvěcení vědí, jak vypadal původní návrh zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti RSDr. Ambrozka a jak velké jsou současné snahy oslabit pozici ČMMJ a do nového zákona vsunout zájmy zastupující nemyslivecké organizace, i zájmy čistě osobní.

 

Na okresní úrovni pracuje OMR při OMS Děčín. Snaha OMR je organizovat akce, které doplňují a rozšiřují myslivecký život našich členů. Jako jsou Chovatelská přehlídka trofejí, kynologické a střelecké zkoušky, zkoušky adeptů, při potřebném počtu zájemců zkoušky mysliveckých hospodářů, kurz prohlížitelů ulovené zvěře, pořádáním Hubertských mší, Dnů myslivosti atd.

 

Mezi hlavní úkoly OMR patří všeobecná osvěta a práce s dětmi. Pevně věříme, že investice vložené do výchovy dětí se nám vrátí v podobě vzdělaných a kvalifikovaných myslivců, kteří budou myslivost provozovat se zájmem i se znalostí svých budoucích honiteb. Oslovováním rodičů a ostatních příznivců myslivosti rozšíříme počet lidí, kteří budou mít k myslivosti kladnější vztah, který snad projeví v jejich chování při návštěvách lesa.

 

Hlavní směry činnosti OMS se dají vsunout do následujících bodů:

  • snaha hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, z peněz navíc dotovat práci s dětmi, kulturní akce na OMS atd.
  • poskytování dotací na kynologické akce (zkoušky loveckých psů pro naše členy)
  • zprostředkování bezplatné právní poradny
  • možnost ocenit členy ČMMJ vyznamenáním při životních výročích
  • zprostředkování jmenování lektorem, zkušebním komisařem na zkoušky z Myslivosti a MH
  • zprostředkování jmenování rozhodčím na úseku myslivecké kynologie
  • pomocí webových stránek a Zpravodaje podávání pravidelného informačního přehledu o činnosti OMS i novinkách v české myslivosti

 

Otevírací doba OMS:

Pondělí: 10:00 – 14:00 hodin

Středa: 12:00 – 16:00 hodin

  

V Děčíně 1. 2. 2020                                                              Okresní myslivecká rada

OMS Děčín