Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Adepti > Adepti 2017-2018

PROGRAM KURZU  2017
 
PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKU Z MYSLIVOSTI
OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU DOMAŽLICE
 
  8 -9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 CELKEM
sobota
28.1.17
tradice  od 8.-8.30 zahájení tradice tradice tradice zoologie zoologie zoologie zoologie 8
neděle
29.1.17
péče péče péče péče zákon zákon zákon zákon 8
sobota
4.2.17
lovectví lovectví lovectví lovectví střelectví střelectví střelectví střelectví 8
sobota
11.2.17
zákon zákon zákon zákon zoologie zoologie zoologie zoologie 8
neděle
12.2.17
lovectví lovectví lovectví lovectví kynologie kynologie kynologie kynologie 8
sobota
18.2.17
zákon zákon zákon zákon péče péče péče péče 8
sobota
25.2.17
zoologie zoologie zoologie zoologie kynologie kynologie kynologie kynologie 8
 
neděle
26.2.17
péče péče péče péče         4
sobota
4.3.17
zoologie zoologie zoologie zoologie         4
sobota
11.3.17
střelectví střelectví střelectví střelectví zákon zákon ukončení   8