Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Adepti > Adepti 2018-2019

PROGRAM KURZU  2018
 
PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKU Z MYSLIVOSTI
OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU DOMAŽLICE
 
  8 -9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 CELKEM
sobota
27.1.18
tradice  od 8.-8.30 zahájení tradice tradice tradice zoologie zoologie zoologie zoologie 8
neděle
28.1.18
péče péče péče péče         4
sobota
3.2.18
zoologie zoologie zoologie zoologie kynologie kynologie kynologie kynologie 8
neděle
4.2.18
zákon zákon zákon zákon         4
sobota
10.2.18
lovectví lovectví lovectví lovectví střelectví střelectví střelectví střelectví 8
neděle
11.2.18
péče péče péče péče         4
sobota
17.2.18
zoologie zoologie zoologie zoologie kynologie kynologie kynologie kynologie 8
 
sobota
24.2.18
péče péče péče péče zoologie zoologie zoologie zoologie 8
sobota
3.3.18
zákon zákon zákon zákon lovectví lovectví lovectví lovectví 8
sobota
10.3.18
zákon zákon zákon zákon         4
neděle 11.3.18 střelectví střelectví střelectví střelectví zákon zákon ukončení   8
 

První březnovou sobotu  se v Hotelu Hubertus sešli začínající příznivci Hubertova cechu a jejich lektoři. Datum 2.3.2019, byl pro 18 adeptů zásadní v jejich koníčku „myslivosti“. Své teoretické znalosti prokazovali v sedmi mysliveckých oborech – tradicích a dějinách české myslivosti, předpisech, zoologii zvěře, péči o zvěř, kynologii, v loveckém střelectví a lovectví. Úspěšnými myslivci se odpoledne stalo patnáct adeptů, ti si odnesli osvědčení o úspěšném složení zkoušky. Mezi těmito adepty tři prospěli s vyznamenáním a to Pavel Kadlec z Kolovče, Barbora Picková ze Železné a Jan Pluhař ze Staňkova. Nejlepším adeptem zkoušek byl vyhlášen Jan Pluhař, adeptkou Barbora Picková. Po předání osvědčení byl nejlepší adept a nejlepší adeptka podle tradic symbolicky pasováni. Jan Pluhař, měl známku „prospěl s vyznamenáním“ ze všech předmětů!