Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Adepti > Zkoušky z myslivosti

Zkoušky z myslivosti

Obecná charakteristika zkoušek z myslivostiZkoušky z myslivosti upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění následných úprav a zejména pak Vyhláška č. 244/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 350/2003 Sb.), která stanovuje jejich průběh i obsah ve zhruba následujících rysech:

 • zkoušení probíhá před devítičlennou komisí
 • definuje kvalifikaci zkušebního komisaře, předsedy a místopředsedy
 • stanovuje termíny související s organizací zkoušek
 • v jednom dni je zkoušeno max. 20 uchazečů a zkouška z jednoho předmětu je omezena 15 minutami, jeden komisař zkouší jeden předmět
 • způsob hodnocení uchazečů odpovídá třístupňové klasifikaci: „prospěl s vyznamenáním“ – „prospěl“ – „neprospěl“
 • při klasifikaci stupněm „neprospěl“ z jednoho předmětu opakuje uchazeč zkoušku v daném termínu pouze z daného předmětu

ČMMJ byla pověřena ve smyslu výše uvedené legislativní normy organizací zkoušek z myslivosti (Pověření MZe ČR 2/2002 ze dne 20.9.2002 čj. 6725b 2002 – 5050), které jsou prováděny na úrovni jednotlivých OMSů, včetně organizace přípravného kurzu i praktické roční přípravy uchazečů Vlastní průběh přípravy adeptů i stanovené požadavky se řídí odpovídající směrnicí ČMMJ (schválena MR 25.10.2002 a SZ 21.6. 2003 ), která definuje následující nejdůležitější podmínky přípravného kurzu:

 • součástí přípravy je teoretická část a roční praxe v honitbách
 • teoretická příprava adeptů je dotována 66 vyučovacími hodinami, přičemž účast v rozsahu 50 hodin je povinná
 • obsahem roční praxe je zejména:
 • praktická činnost v honitbě
 • účast na kynologických akcích
 • účast na chovatelské přehlídce
 • výcvik se zbraní

O průběhu teoretické přípravy i praktické části výuky se vede Záznam o přípravě uchazeče, který uchazeč předkládá pořádajícímu OMSu k datu závěrečných zkoušek.

© Mgr. Josef Drmota, 2007

Přihlášku do kurzu, který začne na začátku roku 2011, je nutné podat nejpozději do 20.12. 2010.


Přiložené dokumenty

 přihláška myslivecký kurz (doc - 27,14 KB)
 otázky závěrečné zkoušky (doc - 128,51 KB)
 lovecky_listek (pdf - 52,95 KB)
 testove-otazky-k-ZP (doc - 472,06 KB)

Fotogalerie