Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Aktuality

Aktuality

 • V příloze naleznete možnost spolupráce při řešení problému „motorkáři v lesích“.
   
  Byli bychom rádi, aby jsme společně řešili a eliminovali  tento problém. PŘÍLOHA
Vyhlášení voleb do MR ČMMJ Praha – volba člena MR za kraj Plzeňský
1. Oblastní myslivecký spolek Plzeň, okresní myslivecký spolek Domažlice, okresní myslivecký spolek Klatovy, okresní myslivecký spolek Rokycany a okresní myslivecký spolek Tachov vyhlašují podle ustanovení § 74, odst. 2 a 3 Stanov ČMMJ ve znění novely ze dne 11. 7. 2020 volby do MR ČMMJ – volba člena MR za kraj Plzeňský pro volební období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025. 


2.Kandidáti se mohou hlásit na uvedenou funkci e-mailem na adrese plzen@oms-myslivost.cz nebo poštou na adrese ČMMJ, z.s., OMS Plzeň, Ruská 16, 326 00 Pleň do 12. 10. 2020, 14.00 hodin (rozhoduje den a čas doručení).
 
Od voleného člena MR se očekává zejména rozhodování  v rámci statutárního orgánu ČMMJ, účast na jednáních MR cca  4 x ročně a průběžné předávání informací okresním mysliveckým radám dotčených OMS. Kandidovat může jakýkoliv řádný člen ČMMJ, který je členem některého z OMS vyhlašujících tyto volby.
Jména kandidujících osob budou obratem zveřejněna na webových stránkách OMS.
 
3.Kandidáti v přihlášce uvedou:
 jméno,
adresu trvalého bydliště, příp. adresu pro komunikaci,
e-mailovou adresu,
telefon,
členství v OMS (kandidovat mohou pouze řádní členové z OMS, které tyto volby vyhlašují).
Přijetí kandidatury bude kandidátům potvrzeno e-mailem, případně prostřednictvím SMS.
 
4.Volba z přihlášených kandidátů za člena MR proběhne dne 12. 10. 2020 v 17.00 hodin v sekretariátu OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň. Kandidáti budou na volebním lístku řazeni abecedně.
Bude-li kandidovat pouze jeden kandidát, bude zvolený, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů z nadpoloviční většiny přítomných zástupců OMS.
Bude-li kandidovat více kandidátů, bude zvolený ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů z nadpoloviční většiny přítomných dotčených zástupců OMS. Získají-li kandidáti s nejvyšším počtem hlasů stejný počet hlasů, jejich volba se opakuje. Volba je tajná, každý OMS má při volbě jeden hlas.
 
5.Volby bude organizovat volební komise ve složení
Předseda - Pavel Martin – OMS Klatovy
člen - Marcela Košařová – OMS Plzeň
člen - Světlana Vlnová – OMS Rokycany
 
Výsledek volby bude uveřejněn na webových stránkách jednotlivých OMS nejpozději dne 15. 10. 2020
O průběhu a výsledku volby vyhotoví volební komise zápis, který bude podepsán všemi zúčastněnými členy voleb a zaslán na sekretariát ČMMJ do 15. 10. 2020.
 
Toto vyhlášení voleb bude zveřejněno na webových stránkách jednotlivých dotčených OMS nejpozději dne 11. 9. 2020

 • Vážení přátelé, MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).
   
  V příloze naleznete kandidátky do  Předsednictva  Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s. Kandidatka_DR_-upraveno, Kandidatka_MR_-upraveno
 • Vážení členové OMS Domažlice,
  již potřetí Vás tímto zveme k účasti myslivců na krojovaném procesí ke Sv. Vavřinci na Veselé hoře u Domažlic. Jak jistě víte, jedná se o významnou, nejen církevní událost pro celý náš region a je věcí stavovské cti každého pravodatného myslivce reprezentovat svůj myslivecký stav na této události, tak jak tomu bylo také v loňském roce. Trubači OMS Domažlice opět půjdou pod svojí  Svatohubertskou korouhví. Sraz tuto sobotu 15. srpna v 9:30 u křížku pod Vavřincem. Sobotní mše sv. na Vavřinečku začíná průvodem od kříže na rozcestí pod Vavřinečkem v 9.45. Samotná bohoslužba začíná v 10.00 hod. Slavnostní myslivecké oblečení nutné!
  Myslivosti zdar!
 • V neděli 12.7.2020, se uskutečnil v Poběžovicích v Hotelu Hubertus volební sněm ČMMJ z.s. okresního mysliveckého spolku Domažlice. Sněm byl sněmem delegátů, účast byla nezvykle velká. Výsledky voleb.
 • ČMMJ z.s. OMS Domažlice, byl pověřen uspořádáním Celostátního přeboru ČMMJ disciplína "BATERIE" a to dne 18.7.2020 na střelnici Blížejov. PROPOZICE
 • Výkup zvěřiny obnoven. Kontakt na pana Kočku 602 457 104. CENÍK.
 • Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ZV, + Klubové zkoušky vloh jagdteriérů KZVJGT, jsou přeloženy z 5.9.2020 na 22.8.2020. PLÁN
 • Jarní svod je přeložen na 19.6.2020 sraz v 15.00 hodin chata MS Chocomyšl. PROPOZICE
 • Oznamujeme všem členům ČMMJ z.s., OMS Domažlice, že novým termínem VOLEBNÍHO SNĚMU je neděle 12.7.2020 v 9.00 hod. v restauraci Hubertus v Poběžovicích. Na sněmu proběhnou volby do Okresní myslivecké rady (11 členů) a do Okresní dozorčí rady ( 5 členů ). Do termínu 12.6. 2020 do 15.00 hodin může každý člen, nebo myslivecký spolek předkládat návrhy vhodných kandidátů a to na na adrese náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice, nebo elektronicky na omsdom@seznam.cz TISKOPIS NÁVRHU
 • Okresní přebor a 10. ročník soutěže družstev, byl v roce 2020 ZRUŠEN
 • Zkoušky adeptů jsou přeloženy z 5.4.2020 na 27.6.2020!
 • Všechny akce OMS Domažlice jsou pozastaveny, nemá cenu v současné chvíli vymýšlet nové termíny. V momentu kdy to půjde, se sejde MR OMS Domažlice, určí priority a zadají se nové termíny, které budou uveřejněny na našich stránkách a odeslány na dostupné emailové adresy a telefony.
   
  Pokud budete mít nějaké dotazy, volejte na tel. 607 739 048.
  Přeji všem krásné Velikonoce a těším se, až se vše dostane do normálu.
 • Vláda rozhodla o uzavření některých obchodů a provozoven zatím do 24.3.2020. Pro OMS zatím platí přeložení jarního svodu. V ohrožení a jednání jsou ZV, výstava trofejí v Domažlicích a Lysá. Nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet a tudíž ani sněm OMS není jistý. Doufám ve zlepšení tohoto stavu a rád vás budu informovat o nových termínech akcí, na které se budu těšit. Poslední informace je z KVS Domažlice a to v omezení v provozu. Příjem vzorků na trichinelózu je garantován v pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin. Jinak pro jistotu vždy volejte telefon 379 775 211 nebo 602 364 671.
 • Na OMS je k dispozici za 850,-Kč nová kniha „Základy myslivosti nejen pro adepty“. Základy zpracovány na základě platných zkušebních otázek ČMMJ a jsou v souladu se všemi současnými poznatky v dané oblasti. Pro adepty, lektory, zkušební komisaře. Vhodné jsou i pro myslivecké hospodáře a všechny, kteří chtějí mít přehled o současné myslivosti. Zpracování je opravdu pěkné. KNIHA
 • Možnost podání návrhu na propůjčení mysliveckého vyznamenání za obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, rozvoje mysliveckých tradic. SMĚRNICE  TISKOPIS NÁVRHU.
 • Oznamujeme všem členům ČMMJ z.s., OMS Domažlice, že v sobotu 16.5. 2020 v 9.00 hod. v restauraci ve Starém Klíčově uskuteční okresní sněm  OMS Domažlice, při kterém též proběhnou volby do Okresní myslivecké rady (11 členů) a do Okresní dozorčí rady ( 5 členů ). Do termínu 15.4. 2020 do 17.00 hodin může každý člen, nebo myslivecký spolek předkládat návrhy vhodných kandidátů a to na na adrese náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice, nebo elektronicky na omsdom@seznam.cz TISKOPIS NÁVRHU                 .
 • dne 2.1.2020 dojde k zálohování softwaru členské evidence SW DIANA a nasazení nové verze, která byla vytvořena v souvislosti s usnesením Sboru zástupců dne 15. 11. 2019 v Brně.
  V tento den nebude možné platit členské příspěvky ČMMJ, z.s.
 • Vážení členové OMS Domažlice, přeji Vám za celý okresní spolek pěkné vánoční svátky, do nového roku hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví Vám i Vašim blízkým. S pozdravem „MYSLIVOSTI ZDAR“ Petr Kopf.
 • Pracovní doba 12/2019:   
  pondělí 02.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  úterý      03.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  středa    04.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  čtvrtek   05.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  pátek     06.12.2019  9.00-11.00   12.00-15.00
  sobota   07.12.2019  9.00-12.00  
  pondělí 09.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  úterý      10.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  středa    11.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  čtvrtek   12.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  pátek     13.12.2019  9.00-11.00   12.00-15.00
  sobota   14.12.2019  9.00-12.00 

  pondělí 16.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  úterý      17.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  středa    18.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  čtvrtek  19.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  pátek    20.12.2019  9.00-11.00   12.00-15.00
  sobota  21.12.2019  9.00-12.00 

  pondělí 23.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  úterý     24.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  středa   25.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  čtvrtek  26.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  pátek    27.12.2019  9.00-11.00   12.00-15.00

  pondělí 30.12.2019  9.00-11.00   12.00-17.00
  úterý     31.12.2019  ZAVŘENO DOVOLENÁ
  středa    01.01.2020  ZAVŘENO SVÁTEK
  čtvrtek  02.01.2020  ZAVŘENO DOVOLENÁ ODSTÁVKA      PROGRAMU SW
  pátek     03.01.2020  9.00-11.00   12.00-15.00
   
 • SLEVA 25 % NA POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI + ČLENSTVÍ V ČMMJ ZDARMA    INFO.
 • Pozvánka a propozice na Memoriál Karla Podhajského, který se bude konat 4.-.6.10.2019 v Jaroměřicích nad Rokytnou, OMS Třebíč POZVÁNKA, PROPOZICE
 • Vážení členové OMS Domažlice,
  již podruhé Vás tímto zveme k účasti na průvodu ke Sv. Vavřinci na Veselé hoře u Domažlic. Jak jistě víte, jedná se o významnou, nejen církevní událost pro celý náš region a je věcí stavovské cti každého pravodatného myslivce reprezentovat svůj myslivecký stav na této události, tak jak tomu bylo poprvé v loňském roce. V letošním roce trubači OMS Domažlice půjdou poprvé i pod svojí novou Svatohubertskou korouhví. Sraz v 9:30 u křížku pod Vavřincem. Sobotní mše sv. na Vavřinečku začíná průvodem od kříže na rozcestí pod Vavřinečkem v 9.45. Samotná bohoslužba začíná v 10.00 hod. Slavnostní myslivecké oblečení nutné!
  V letošním roce si připomínáme 80. výročí od slavné Svatovavřinecké pouti roku 1939, která se na základě kázání tehdejšího vyšehradského kanovníka Mons. Bohumila Staška stala spontánním manifestem českého národa proti nacistické okupační moci. Pozvání na mši svatou v sobotu 10. srpna 2019 přijal arcibiskup pražský a primas český kardinál Dominik Duka OP, který bude hlavním celebrantem a plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který bude při této bohoslužbě kázat.
  Spolu s nimi budou koncelebrovat další biskupové: emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wassarbauer a řezenský diecézní biskup Mons. Rodolf Voderholzer.
  Sobotní bohoslužbu z Vavřinečku bude živě přenášet ČT 2.
  V sobotu a v neděli bude zajištěna autobusová doprava na Vavřineček. Během sobotní mše bude autobus jezdit pouze ke kříži. Ke kostelu pojedou následující spoje (odjezd z Havlíčkovy ulice): 8.25 a 8.55. Autobus od 9.30, 9.35 se zastaví u kříže a vrací se do Domažlic.
  Autobusová doprava využije cesty od kříže pod Vavřinečkem směrem ke Stráži – není možno na této cestě parkovat žádná auta. Doporučujeme využít pro osobní dopravu cesty ze Stráže přímo na parkoviště za kostelem. Viz mapka.  

  https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=12.9059314&y=49.4195484&z=16&rc=9dm0nxUF3bf61hfW&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D

 • Na OMS  bude otevřeno od 28.6.- 12.7. 2019 v omezeném režimu

 

pátek                    27.06.2019         zavřeno

pondělí                01.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod

úterý                    02.07.2019         zavřeno

středa                  03.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod

čtvrtek                 04.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod

pátek                   05.07.2019         zavřeno

pondělí                08.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod

úterý                    09.07.2019         zavřeno

středa                  10.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod

čtvrtek                 11.07.2019         zavřeno

pátek                   12.07.2019         otevřeno 13.00-17.00 hod
 

 • Po příspěvku na sněmu byl zřízen samostatný zvláštní účet, na který každé sdružení může zaslat  dobrovolný finanční příspěvek na podporu kroužků myslivosti. ZDE.
 • Další nové produkty se rodí ve spolupráci Halali a.s. – VZP pojišťovna, cituji obchodního ředitele Ing. Jiřího Tesaře: "Ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízíme všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%". Přihlašte se na stránky pojišťovny Halali www.halali.cz/ a jednoduše z domova si sjednejte cestovní pojištění. 

 • Jak již víte z SMS naše pojišťovna HALALI, má spoustu nových produktů. Mezi ty co jsem Vám naposledy představoval, je „Pojištění rodinného domu a domácnosti“. Jako členové ČMMJ, máte slevu 25%.
 •  
  Nabízenou možnost přepočítat výši pojistného na stejné podmínky, jaké máte u jiné pojišťovny využilo několik z Vás. Zatím vždy výsledná cena byla nižší u Halali a nejvyšší rozdíl byl 1580,-Kč.
   
  Pokud se ještě někdo z vás rozhodne nechat si vytvořit NEZÁVAZNOU!! modelaci pojistné smlouvy, můžete se stavět kdykoliv, nebo kontaktovat přes omsdom@seznam.cz, nebo +420 607 739 048. Všem tímto za pojišťovnu Halali děkuji.

 • Městský úřad  Domažlice odbor životního prostředí a Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí, z důvodů kontroly ulovené zvěře v roce 2018 a z důvodů ohodnocení kvality chované zvěře, konají každým rokem chovatelskou přehlídku trofejí. Českomoravská myslivecká jednota z.s. okresní myslivecký spolek Domažlice uzavřel s těmito Městskými úřady smlouvu o pořádání chovatelské přehlídky, a to jako odborná myslivecká organizace, která bude toto hodnocení provádět. V návaznosti na chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře, uspořádá ČMMJ z.s. OMS Domažlice veřejnou výstavu trofejí. Tuto akci považujeme za malý svátek pro nás myslivce a dobrou propagaci myslivosti pro širší veřejnost. Výstava bude probíhat ve dnech 16. – 19. května 2019 v MKS v Domažlicích a to vždy od 9.00-17.00 hodin.  Ukončena bude 19. května v 16.00 hod. a od 16.30 do 17.00 hod. se budou trofeje vydávat mysliveckým hospodářům.
 • Již podeváté se letos v dubnu, resp. 20. dubna 2019, ve střelecké soutěži družstev utkaly družstva mysliveckých spolků. V roce 2017 se zúčastnilo 54 členů, 2018 64 členů a letos 2019 63 členů!! Okresním přeborníkem pro rok 2019, se stal Jiří Váchal z Kouta na Šumavě, druhý byl Milan Hána z Havlovic a třetí Václav Martínek z Blížejova. Nejlepším družstvem roku 2019 se poprvé stalo družstvo KOLOVEČ 1 po rozstřelu s Dravci Filipova Hora a třetí místo si vystříleli Kout na Šumavě I., celkem soutěžilo 16 družstev. Okr přebor jednotlivci 2019.  Družstva 2019. 
  Sponzoři byli v letošním roce zase štědří, což si pochvalovali hlavně startující. Kromě cen na prvních třech místech se rozlosovalo na čísla startujících 63 cen. Kulovnici, což mi jde velice těžce psát, jsem vyhrál já. Proto vidíte, může ji vyhrát každý, důležité je, se přeboru zúčastnit. Příští ročník bude desátý, dovolím si napsat výroční, už plánuji v hlavě  ještě větší zatraktivnění naší soutěže a taky Blížejovská střelnice má jistě kapacitu na více střelců, jen je to třeba prověřit a hlavně využít.
 • Již podeváté se letos v dubnu, resp. 20. dubna 2019, ve střelecké soutěži družstev utkají družstva mysliveckých spolků. V loňském roce se zúčastnilo 65 členů!! Rekord byl zatím 68. Žádáme o co nejvyšší účast, jedině tak můžeme udržet současnou úroveň, včetně cen.  
  Sponzoři byli v loňském roce opět štědřejší, což si pochvalovali hlavně startující. Kromě cen na prvních třech místech se rozlosovalo na čísla startujících 50 hodnotných cen. Mezi nimi např. kulovnice CZ 557, bedny s náboji.....                                                                           
  • 20. dubna 2019
  • Střelnice Blížejov
  • 2 x 25 terčů AT
  • Startovné 400,- za jednotlivce
  • Budou vyhlášeni 3 nejlepší střelci
  • Členové MS při prezentaci nahlásí soutěžní družstva
  • Soutěžní družstva jsou tříčlenná.
  • Členové mysliveckých spolků mohou nastoupit pouze za svůj myslivecký spolek
  • Myslivecký spolek může sestavit libovolný počet družstev, každý člen ale může soutěžit pouze za jedno družstvo.
  • Do tabulky budou načteny výsledky z Okresního přeboru
  • Budou vyhlášena 3 nejlepší družstva
  • Proběhne vylosování těch nejhodnotnějších cen mezi všechny účastníky!!!!!!
  • PŘIHLÁŠKA 2019
  • ---------------------------------------------------------------------------------
 • Oznamujeme všem členům Okresního mysliveckého spolku Domažlice, že v neděli 5. května 2019 od 9.00 hod. proběhne v Poběžovickém Hotelu Hubertus okresní sněm OMS ČMMJ z.s. Domažlice.
  Myslivecká rada OMS Domažlice na svém zasedání určila dle platných stanov ČMMJz.s. tato pravidla:
  • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
  • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím, viz příloha č.2
  • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku na OMS Domažlice do 26. dubna 2019 na OMS náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice
  • Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku (Domažlickém deníku).
 • Jarní svod: jarního svodu v Chocomyšli se zúčastnilo 42 psů. Neuvěřitelná byla letošní korona svodu, cca 130 lidí. Na diskusi s kynologickou komisí zůstalo 80 členů. Souběžně se svodem trénovalo na střelnici v Blížejově na Okresní přebor a soutěž družstev 35 členů. Další trénink na Okresní přebor byl 12.4. 2019 od 17.00 hodin (byla otevřena obě střeliště) a poslední možný 19.4.2019 od 17.00 hodin. Okresní přebor a soutěž družstev je následně 20.4.2019.  FOTO SVOD
 • Adepti: 2.3.2019 byl pro 18 adeptů zásadní v jejich koníčku „myslivosti" ZDE
 • Společná petice Českommoravské myslivecké jednoty a České společnosti ornitologické. Petice pro ministra zemědělství s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. ZDE
 • Vítězem Honičských zkoušek se stal Vladimír Ondrík z Prahy s jezevčíkem drsnosrstým standard "Chrimm ze Štěkotu", druhá byla Dana Hájková z Mlýnce s jagdteriérem "Helda z Czarnej Ciemiegi" a třetí se umístil Jiří Čech z Přimdy s jagdteriérem "Dara Hybrálecký lovec". FOTO.
 • dne 4. listopadu 2018 zesnul bývalý dlouholetý člen Myslivecké rady OMS Domažlice, předseda střelecké komise a lektor v předmětu střelectví pan JAN SKLÁDAL. 
 • dne 22.10. 2018 přeložila KK Domažlice po domluvě s MS, kde budou probíhat Honičské zkoušky HZ z 10.-11./11. 2018  na termín 17.-18./11. 2018
 • Vítězem 24. ročníku Chodský Čakan LZ+BZ malá plemena, který má právo políbit putovní Chodský Čakan se stal vůdce  Milan Zedník z Kvíčovic se svou fenkou německého křepeláka Artemis od Borníkovo skály. Oba dny zkoušek uspěli v I.ceně. Druhá byla Dana Hájková z Mlýnce s jezevčíkem standard drsnosrstýmAjk“ a třetí Jana Fišerová ze Staňkova, jezevčík standard drsnosrstý „Homia od Vévody Huberta” FOTO
 • dne 26.9. 2018 zrušila kynologická komise pro nedostatek psů tyto zkoušky BZH 13.10.2018, Pb 14.10.2018 PLÁN
 • dne 30.8. 2018 přeložila kynologická komise tyto zkoušky psů, LZ (Chodský Čakan) ostatní plemena z 22.9.2018 na 6.10.2018
  BZ (Chodský Čakan) ostatní plemena z 23.9.2018 na 7.10.2018 a ZVVZ z 14.10.2018 na 13.10.2018  PLÁN
 • dne 30.8. 2018 zrušila kynologická komise pro nedostatek psů tyto zkoušky PZ 8.9.2018, ZV 8.9.2018
 • Zdravím všechny členy ČMMJ,
   
  dne 1.7. 2018 jsem rozesílal pozvánku od MS Čírka Chocomyšl na posezení v jejich zrekonstruované chatě. Myslím si, že je to dobrý nápad jak se neformálně sejít a občas pozvat nějakého hosta. Pozvánka platí pro všechny myslivce a přátele myslivosti.
   
  Jako hosty si napoprvé pozvali předsedu OMS Ing. Václava Duffka a mě jako pracovníka OMS. Sešlo se cca. 40-50 lidí a dostávali jsme mnoho otázek. Myslím, že to bylo přínosné, protože celková reakce zúčastněných na některá témata byla „no to jsme vůbec nevěděli“.
  --------------------------------------
  Další setkání, bude v pátek 3.8. 2018 s pozváním pro všechny členy ČMMJ a jejich přátele. Hosty by měli být členové myslivecké komise OMS Domažlice.
   
  Věřím, že většina členů komise nebude třetího srpna na dovolené, nebo nebude jinak zaneprázdněna a zúčastní se. Nejedná se samozřejmě o žádnou odbornou přednášku, ale o posezení v kruhu přátel, povyprávění různých historek, ale i osvětlení proč právě červené nebo zelené označení trofeje.
   
  Doufám, že se sejdeme alespoň v počtu prvního setkání a za svou osobu mohu pouze říct:
   
  „těším se“
   
  s pozdravem, Petr Kopf
 • ​Výsledky Celostátní přebor ČMMJ trap: absolutní vítěz Milan Zeman, 96/100, druhý Petr Nováček 95/100, třetí Jindřich Paroubek 95/100. VÝSLEDKY.
   
 • ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek Domažlice, byl pověřen uspořádáním Celostátního přeboru ČMMJ na TRAPU. Přebor se bude knat na střelnici v Blížejově dne 21.7.2018. PROPOZICE 
 • Okresní přebor ve střelbě vyhrál Milan Hána z Havlovic z MS Kozinův Újezd, druhý byl Břetislav Halama z Brůdku - MS Filipova Hora a třetí  Radek Ryneš z Chocomyšle - MS Chocomyšl. V MS družstvech vyhrála Filipova Hora, druhý byl Kout na Šumavě a třetí Blížejov B. Zúčastnilo se 65 členů OMS Domažlice. Kulovnici vyhrál na los Petr Volf z MS Koloveč. FOTO.
 • Již poosmé se letos v dubnu, resp. 21. dubna 2018, ve střelecké soutěži družstev utkají družstva mysliveckých spolků. V loňském roce se zúčastnilo 54 členů!! Rekord byl zatím 68. Žádáme o co nejvyšší účast, jedině tak můžeme udržet současnou úroveň, včetně cen.  
  Sponzoři byli v loňském roce opět štědřejší, což si pochvalovali hlavně startující. Kromě cen na prvních třech místech se rozlosovalo na čísla startujících 50 hodnotných cen. Mezi nimi např. kulovnice CZ 557, bedny s náboji.....                                                                           
Zahájení střeleb Okresního přeboru a soutěže družstev 9.00 hod.
Okresní přebor:  
 • 21. dubna 2018
 • Střelnice Blížejov
 • 2 x 25 terčů AT
 • Startovné 400,- za jednotlivce
 • Budou vyhlášeni 3 nejlepší střelci
8. ročník soutěže družstev MS členů OMS Domažlice
 • Členové MS při prezentaci nahlásí soutěžní družstva
 • Soutěžní družstva jsou tříčlenná.
 • Členové mysliveckých spolků mohou nastoupit pouze za svůj myslivecký spolek
 • Myslivecký spolek může sestavit libovolný počet družstev, každý člen ale může soutěžit pouze za jedno družstvo.
 • Do tabulky budou načteny výsledky z Okresního přeboru
 • Budou vyhlášena 3 nejlepší družstva
 • Proběhne vylosování těch nejhodnotnějších cen mezi všechny účastníky!!!!!!
  ---------------------------------------------------------------------------------
 • V pátek 6.4.2018 se zůčastnilo  37 psů jarního svodu loveckých psů a to na chatě LČR v Podrážnicích. Děkujeme pořadateli, moc pěkné prostředí.FOTO
      ---------------------------------------------------------------------------------
 • Oznamujeme všem členům Okresního mysliveckého spolku, že v neděli 6. května 2018
  od 9.00 hod. proběhne v Poběžovickém Hotelu Hubertus okresní sněm OMS ČMMJ z.s. Domažlice.
  Myslivecká rada OMS Domažlice na svém zasedání 3. dubna 2018 určila dle platných stanov ČMMJz.s. tato pravidla:
  • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
  • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím, viz příloha č.2
  • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku na OMS Domažlice do 27. dubna 2018 na OMS náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice
  • Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku (Domažlickém deníku).
  • S pozvánkou pro předsedy, bude rozeslán seznam aktuálních nám známých členů. V případě zjištění neaktuálnosti tohoto seznamu, žádá Myslivecká rada o doplnění a odeslání na OMS Domažlice ještě před sněmem
 • V sobotu 24.3.2018 se v Poběžovickém Hotelu Hubertus konaly závěrečné zkoušky z myslivosti. Ze čtrnácti přihlášených adeptů nakonec uspělo jedenáct z toho tři s vyznamenáním. Nejlepším adeptem zkoušek byl vyhlášen Mgr. Antonín Tesárek a nejlepší adeptkou Ing. Soňa Semanová. Foto
 • Veterinární správa vydala nové tiskopisy na zástřelné při dodání vzorku krve na vyšetření Aujeszkyho - choroby. Jedná se o objednávku laboratorního vyšetření na Aujeszkyho - chorobu a Žádost o proplacení zástřelného. Na tiskopisech jsou povinné údaje označeny hvězdičkou. ZDE objednávka. ZDE žádost o proplacení.
 • Veterinární správa vypsala zástřelné při dodání vzorku krve na vyšetření Aujeszkyho - choroby. Toto zástřelné je na každý kus ulovené černé zvěře, mimo Zlínský kraj, kde běží již zástřelné jiné. ZDE
 • Vložen inzerát na štěňata německého křepeláka ZDE.
 • V neděli  14. května 2017 od 9.00 hod. proběhne v Poběžovickém Hotelu Hubertus okresní sněm OMS ČMMJ z.s. Domažlice. Myslivecká rada OMS Domažlice na svém zasedání 30. března 2017 určila dle platných stanov ČMMJz.s. tato pravidla:
  • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
  • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím.
  • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku na OMS Domažlice na OMS náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice
  • Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku (Domažlickém deníku).
  • S pozvánkou pro předsedy, bude rozeslán seznam aktuálních nám známých členů. V případě zjištění neaktuálnosti tohoto seznamu, žádá Myslivecká rada o doplnění a odeslání na OMS Domažlice ještě před sněmem.
 • V neděli 12.března podstoupiilo 17 adeptů OMS Domažlice závěrečné zkoušky z myslivosti. ZDE. 
 • Vložen plán kynologických akcí 2017. ZDE.
 • Vložen inzerát na štěňata jezevčíka hladkosrstého standard. ZDE  FOTO1  FOTO2
 • Vložen inzerát na štěňata jezevčíka hladkosrstého standard. ZDE FOTO1  FOTO2  FOTO3
 • Vložen inzerát na štěňata alpského brakýře jezevčíkovitého. ZDE
 • Vložen inzerát na štěňata jagdteriérů. ZDE
 • kynologická komise Domažlice, dne 26.9. 2016 zrušila zkoušky psů, pro nedostatek přihlášek. Jedná se o tyto zkoušky: 
  Barvářské zkoušky honičů BZH v termínu 15.10. 2016
  Předběžné zkoušky barvářů Pb v termínu 16.10. 2016                
  Zkoušky z vyhánění a nahánění zvěře ZVVZ v termínu 16.10. 2016 
 • kynologická komise Domažlice, zrušila zkoušky psů, pro nedostatek přihlášek. Jedná se o tyto zkoušky: 
  Podzimní zkoušky PZ v termínu 10.9. 2016
  Speciální zkoušky z vodní práce v termínu 11.9. 2016 
 • v plánu kynologických akcí jsou další změny ZDE.
 • Vložena pozvánka na VI.  ročník Memoriálu Jaromíra Dostála - Všestranné zkoušky ohařů. ZDE.
 • Vložen inzerát na štěňata jezevčíků hladkosrstých standard. ZDE.
 • Vítězem okresního přeboru v Domažlicích, se stal Radek Ryneš z MS Chocomyšl po rozstřelu s Bohuslavem Adámkem nejml. z MS Úboč. Třetí místo obsadil Břetislav Halama MS Filipova Hora. Družstva vyhrála MS Blížejov B před Dravci z Filipovi hory a MS Úboč. FOTO.  VÝSLEDKY.   Foto.
 • V sobotu 16.4. 2016 se uskuteční okresní přebor ve střelbě AB a  6. ročník střelecké soutěže družstev MS, členů OMS Domažlice. Okresní přebor je bohatě dotován sponzory, opět se bude losovat kulovnice na číslo losu. Letos CZ 557 v ráži 8 x 57 JS.
 • V pátek 8.4.2016 se uskuteční "Jarní svod" loveckých psů od 14.00 v Podrážnicích U hORŠOVSKÉHO tÝNA v chatě LČR. 
 • V letošním roce koncem ledna bude zahájen nový přípravný kurz na zkoušky z myslivosti. Pokud máte zájem, prosím o vyplnění přihlášky a odeslání na naši adresu. ZDE.
 • Platba členského příspěvku přes internet:

  Členský příspěvek lze zaplatit převodem z účtu. Z D E.
 • Podzimní zkoušky se uskutečnily letos opět v Mrákovské honitbě 19.9.2015. Mezi velkými plemeny vyhrál Tomáš Zahrádka s VOK z Tachova a mezi malými plemeny Lubor Libich s BRT z Čachovic. FOTO.
 • Výsledky Celostátního přeboru ČMMJ ve střelbě na baterii AT. FOTO.  VÝSLEDKY.
 • CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ VE STŘELBĚ NA BATERII AT. Českomoravská myslivecká jednota z.s. a Okresní myslivecký spolek Domažlice pořádá 18 července 2015 na střelnici MS Chvojíčka Blížejov Celostátní přebor ve střelbě na baterii - AT. PROPOZICE.
 • Výsledky voleb 17.5. 2015 ve starém Klíčově do Okresní myslivecké rady a Okresní dozorčí rady. ZDE.
 • Vloženy fotky a výsledky okresního přeboru ve střelbě a 5.ročník soutěže družstev. VÝSLEDKY.  FOTO.
 • Lysá nad Labem. Ve čtvrtek 21.5. 2015 pořá MS Mrákov zájezd na mezinárodní výstavu Natura Viva do Lysé nad Labem. Zájemci se mohou hlásit na OMSovém telefonu 607 739 048.
 • Zkoušky vloh se uskutečnily letos společně s Klubovými zkouškami vloh jagdteriérů v Pocinovicích 2.5. 2015 FOTO ZDE.
 • Letos se poprvé uskutečnil Jarní svod loveckých psů v areálu LČR Horšovský Týn v Podrážnicích. Zúčastnilo se ho 30 psů. FOTO ZDE.
 • Dnes se uskutečnily závěrečné zkoušky z myslivosti, uspělo celkem celkem 7 adeptů. Fotogalerie ZDE.
 • Předsedovi spolku Ing. Václavu Duffkovi se podařilo domluvit konzultaci – seminář s JUDr. Jiřím Vaňkem. Seminář se uskuteční 15.4. 2015 od 15.00 hod. v prostorách městského úřadu Domažlice, zasedací místnost radnice. Pozvání je adresováno těm, kteří tuto změnu v MS připravují.
 • Zpravodaj pro členy OMS Domažlice zaslaný na předsedy , nebo důvěrníky OMS 8.4. 2015 č. 2-2015 ZDE.
 • Oprava termínu:  Kynologická komise OMS Domažlice, přesunula termín jarního svodu loveckých psů na 24.4. 2015. PROPOZICE.
 • Výstava trofejí v Poběžovicích je ukončena. Dle hodnocení myslivecké komise, která zajišťovala pořadatelskou službu, byla vysoká návštěvnost. V současné době se začínají připravovat trofeje, které budou prezentovat náš okres v Lysé n/L. Jedná se o tyto trofeje: ZDE. Postupně se budu snažit všechny oslovit, na koho nemám telefon, ozvu se mysliveckým hospodářům.
 • Výstava trofejí: Hodnocení trofejí je v Poběžovicích v Hotelu Hubertus ve dnech 23.-24. 3. 2015. Výstava bude probíhat ve dnech 26.-29. března 2015 v Poběžovicích v Hotelu Hubertus. 26.-28. 3. od 9.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli od 9.00 hod. do 16.00 dod. Od 16.30 do 17.00 hod. se v neděli budou trofeje vydávat mysliveckým hospodářům.  V sobotu budou od 9.00 hod na výstavě troubit trubači OMS Domažlice. FOTO
 • Chovatelská stanice prodá štěňata jezevčíků standard dlouhosrstý ZDE.
 • Střelnice Tlumačov již funguje každou neděli od 14.00 hodin případné info. p.Šlajs  na tel.: 721 291 207
 • Oprava termínu:  Okresní přebor jednotlivců a 5. ročník soutěže družstev MS členů OMS Domažlice není v pátek 15.5. 2015, ale v sobotu 16.5. 2015. Děkuji panu Nádraskému za opravu. V příloze zasílám  opravené propozice a přihlášku. Vše půjde ještě písemně na předsedy.
 • 16.3.2015 Přidáno foto z konce kurzu teoretické části ZDE
 • Zpravodaj pro členy OMS Domažlice č. 1-2015 ZDE
 • Ukázka stanov pro MS ZDE Termíny ZDE.
 • Chovatelská stanice prodá štěňata LR ZDE.
 • Chovatelská stanice prodá štěňata jezevčíků standard hladkosrstých. Více ZDE.
 • Dobrý den,
   
  pracovní doba prosinec 2014.
   
  V této otevírací době, lze zaplatit členský příspěvek na rok 2015 a nakoupit v obchodě Loveckých potřeb.
   
  pondělí                1.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  úterý                    2.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  středa                  3.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  čtvrtek                 4.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  pátek                    5.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 15.00
  sobota                 6.12. 2014                           9.00 – 12.00       
  neděle                 7.12.2014                            zavřeno
  -------------------------------------------------------------------------   
  pondělí                8.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  úterý                    9.12. 2014           9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  středa                  10.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  čtvrtek                 11.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  pátek                    12.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 15.00
  sobota                 13.12. 2014                         9.00 – 12.00       
  neděle                 14.12.2014                          zavřeno
  --------------------------------------------------------------------------
  pondělí                15.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  úterý                    16.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  středa                  17.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  čtvrtek                 18.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  pátek                    19.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  sobota                 20.12. 2014                         9.00 – 13.00       
  neděle                 21.12.2014                          9.00 – 13.00
  --------------------------------------------------------------------------
  pondělí                22.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  úterý                    23.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  středa                  24.12. 2014                         zavřeno
  čtvrtek                 25.12. 2014                         zavřeno
  pátek                    26.12. 2014                         zavřeno              
  sobota                 27.12. 2014                         zavřeno              
  neděle                 28.12.2014                          zavřeno
  --------------------------------------------------------------------------
  pondělí                29.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  úterý                    30.12. 2014         9.00 – 11.00        12.00 – 17.00
  středa                  31.12. 2014                         zavřeno dovolená
  čtvrtek                 1.1. 2015                              zavřeno
  pátek                    2.1. 2015              9.00 – 11.00        12.00 – 15.00    
  sobota                 3.1. 2015                              zavřeno              
  neděle                 4.1. 2015                             zavřeno
 • V sobotu a v neděli 29.-30. 11. 2014 se uskutečnily honičské zkoušky. Vyhrál vůdce Václav Čech z Bělé n/R. s německým loveckým teriérem Chyr pod Přimdou.
 • Vložen inz. "Sběratel nábojů koupí do sbírky brokové náboje" ZDE.
 • Platba členského příspěvku přes internet:

  Členský příspěvek lze zaplatit převodem z účtu. Z D E.
 • Prodám fenu německého křepeláka věk 20 měsíců PZ I. cena, ZV I. cena. Vše na telefonu 607 739 048. ZDE
 • Desátý ročník Hubertské mše se povedl. Zúčastnilo se velké množství myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. F O T O.
 • Jménem Klubu trubačů při OMS Domažlice, bych Vás chtěl pozvat na Hubertskou mši B dur, kterou již 10 rokem pořádá KT OMS Domažlice. Jubilejní mši bude doprovázet program s nádechem Hubertské historie.  Sraz bude 9.11. 2014 ve 14.00 hod. na parkovišti pod spodní bránou Domažlického náměstí, naproti muzeu Jindřicha Jindřicha.    Přibližně ve 14.30 hod. přijede na koni svatý Hubert a v doprovodu sokolníků a psovodů se vydá s námi vytvořeným průvodem k radnici. Zde bude průvod přijat starostou města a vzpomenuta historie sv. Huberta. Poté bude zahájena slavnostní mše v arciděkanském kostele Narození Panny Marie. P L A K Á T
 • V sobotu a v neděli 4.-5. 10. 2014 se uskutečnil 20. ročník Chodského Čakanu  LZ + BZ. Dvacátý ročník vyhrál vůdce Jaromír Kazda z Blížejova s německým křepelákem Fredy Přemyra. F O T O.
 • Výstava "NATURA VIVA"v Lysé nad Labem 21. - 25. 5. 2014 otevřeno 9 - 17 hodin. MS Mrákov naplňuje autobus na čtvrtek 22.5. 2014. Mají ještě několik volných míst. Případní zájemci kontaktujte se na tel. 606831256.
 • Vloženy fotky a výsledky okresního přeboru ve střelbě a 4.ročník soutěže družstev.  VÝSLEDKY    FOTO
 • Vloženy výsledky zkoušek vloh v Pocinovicích. Foto Výsledky
 • Zkoušky adeptů.  Při závěrečných zkouškách adeptů z roku 2013 obstálo 9 uchazečů z 11. Z toho 7 obstálo na vyznamenání. FOTO.
 • Program střeleckých akcí MS Tlumačov. Tréninky od 9.3. 2014 do 31.8. 2014 vždy neděle od 14.00 hodin. Vše ZDE.
 • Nařízení SVS určené uživatelům honitby vykonávajícím právo myslivosti ZDE. Ve zkratce se jedná o ozdravovací akci "19.2. 2014 - 12.3. 2014. spárkaté zvěře, kterou již několik let vyhlašuje a organizuje SVS. Zúčastnit se ozdravovací akce mohou pouze sdružení, které v roce 2013 měla pozitivní vzorek trusu na parazity. Sběr probíhal ve všech KÚ. Oproti jiným letům je jeden velký rozdíl v zákazu lovu! Viz dokument. ZDE.
 • Myslivecké sdružení "Jestřáb"Tlumačov přijímá objednávky na prodej bažantů a kachen pro loveckou sezonu 2014. Vše na telefonu: 721 291 207.
 • V sobotu 1.2. 2014 začíná kurz "ADEPTI 2014". Adepti z roku 2013, kteří budou 5.4. 2014 dělat závěrečné zkoušky, mohou bezplatně na tento kurz docházet a opakovat. Rozpis ZDE.
 • Poslední možnost přihlášení do kurzu o lovecký lístek ZDE.
 •       Již vžitým oslovením „Setkání u krmelce“ Vás všechny zvou  Trubači OMS Domažlice, na VI. ročník předvánoční akce, která se uskuteční v sobotu 21.12. 2013 od 17.00 hod na Domažlickém náměstí. Letos poprvé i v neděli na Peci také od 17.00. Tímto zveme nejen všechny příznivce mysliveckého troubení a myslivecké latiny k příjemnému předvánočnímu setkání.
 • Platba členského příspěvku přes internet:


  Členský příspěvek lze zaplatit převodem z účtu. Z D E.

 • Vložen inzerát na štěňata drsnosrstého jezevčíka ZDE.
 • Vložen inzerát na štěňata Basset Hound ZDE.
 • Na našem okrese zjištěn pozitivní vzorek výskytu svalovce Trichinella spp. Dopis z KVSP ZDE.
 • Okresní myslivecký spolek v Domažlicích Vás srdečně zve na HUBERTSKOU Mši B dur v Domažlicích autorů Petra Vacka a Josefa Selementa 3. listopadu 2013 v 18.00 hodin. Učinkují Lovecké trio Praha, Canzonetta. PLAKÁT
 • Zpráva pro ADEPTY: Propozice na nejbližší zkoušky 12.10. 2013. Více v propozicích ZDE
 • Chodský Čakan souhrný název pro LZ, BZ malá plemena vyhrál již podruhé v historii vůdce Petr Schrödl z Pece. FOTO a výsledky
 • Zpráva pro ADEPTY: Propozice na nejbližší zkoušky 5.-6.10. 2013. Více v propozicích ZDE
 • Pozvánka MS Lštění - střelecký den 5.10. 2013 propozice v dokumentech ZDE
 • Zpráva pro ADEPTY: Propozice na nejbližší zkoušky 21.9. 2013. Více v propozicích ZDE
 • Vložen tiskopis "Vzor objednávky - parazitologické vyšetření" ZDE
 • Se zármutkem oznamujeme všem, že dne 23. srpna 2013 zesnul nešťastnou náhodou pan Jiří Steinbach. Poslední rozloučení se zesnulým, bude v pátek 30. srpna 2013 v 11.00 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Domažlicích.
 • Vložen inzerát na štěňata malého modrého gaskoňského honiče ZDE
 • Vložen inzerát na štěňata bosenského hrubosrstého honiče ZDE
 • Tiskopis ke školení současných proškolených osob ZDE.
 • Dovolená: 22.-24.7. 2013 je na OMS Domažlice zavřeno DOVOLENÁ.
 • Změna termínů kynologických zkoušek u LZ, BZ (Chodský Čakan), BZH, PZ, SZVP, ZN. Vše v dokumentech ZDE.
 • Vložen inzerát na štěňata jezevčíků ZDE.
 • Zpráva pro ADEPTY: Propozice na nejbližší zkoušky. Více v propozicích ZDE.
 • Vložen inzerát na štěňata chesapeake bay retrievera ZDE.
 • V neděli, 9.6. 2013 se konná střelecká soutěž o Pohár starostů obcí Stráž, Tlumačov a Nevolice. Prezentace je od 8 do 8,30hod. Více ZDE.
 • Se zármutkem oznamujeme všem členům OMS Domažlice smutnou zprávu, že nás 13. května 2013 ve věku 76 let navždy opustil náš dlouholetý člen, místopředseda OMS Domažlice pan MUDr. Jiří Skočdopole
 • Výstava trofejí. Od čtvrtha 25.4. 2013 probíhá v Domažlicích výstava trofejí, nazvaná "Myslivost a příroda" V pátek proběhne při výstavě jarní svod loveckých psů - přihlášeno je letos 44 psů. Výstava je do neděle 28.4. 2013 do 16.00 hod. Otevírací doba od 9.00 hod. - do 17.00 hod. v neděli do 16.00 hod.
 • Trubači OMS Domažlice budou troubit při příležitosti 90 výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty při Svatohubertské mši celebrovanou českým primasem kardinálem Dominikem Dukou v Katedrále sv. Víta. Mají místo v autobusu, případní zájemci volejte číslo:  602 322 509
 • Vložen inzerát na prodej německého křepeláka. ZDE.
 • Vítězové 3. ročníku střelecké soutěže: Po sečtení výsledků, vyhráli střelci „Dravci Filipovo Hora“ – Břetislav Halama, René Poslední a Milan Váchal. „Blížejov B“ dvounásobný vítěz, skončil druhý – ve složení Jaroslav Nádraský, Václav Martínek a Richard Nový. Třetí místo patřilo družstvu Blížejov A“ ve složení Josef Hanzlík, Josef Bozděch a František Šobr. ZDE.
 • V sobotu 13.4. 2013 se uskuteční 3. ročník střelecké soutěže družstev MS, členů OMS Domažlice, letos spojený s Okresním přeborem jednotlivců. Soutěž je bohatě dotována sponzory, opět se bude losovat kulovnice na číslo losu. Propozice ZDE.
 • Okresní myslivecký sněm se uskuteční 7.4. 2013 od 9.00 hod v Poběžovicích v Hotelu Hubertus.
 • Závěrečné zkoušky z myslivosti adeptů z roku 2012, proběhnou 6.4. 2013 v 9.00 hod. v Hotelu Hubertus v Poběžovicích.
 • Antiparazitární léčba volně žijící zvěře v roce 2013 - termín aplikace léčivých přípravků byl stanoven na období od 1.2. 2013 do 12.2. 2013. To znamená od 1.2. 2013 do 12.3. 2013 se nevykupuje ulovená zvěř. Dopis. KVS 1 strana. KVS 2 strana.
 • Vložen nový plán kynologických akcí 2013.
 • "Pracovní doba: sobota 22.12. 2012  9.00 - 12.00 hod., neděle 23.12. 2012   9.00 - 12.00 hod., 27.12. 2012 9.00 - 17.00 hod., 28.12. 2012  9.00 - 17.00 hod., 2.1. 2013  9.00 - 17.00 hod.
 • "Setkání u krmelce" zažité oslovení, kterým zvou Trubači OMS Domažlice nejen příznivce mysliveckého troubení a myslivecké latiny k příjemnému předvánočnímu setkání. Na místě si lze zakoupit a přímo na ohni opéct klobásku, k zahřátí bude svařák. Již V. setkání se uskuteční 23.12. 2012 na náměstí v Domažlicích u vánočního stromečku od 16.30 - 17.30.
 • Hubertská Mše  foto ZDE.
 • Okresní myslivecký spolek v Domažlicích Vás srdečně zve na HUBERTSKOU Mši B dur v Domažlicích autorů Petra Vacka a Josefa Selementa 4. listopadu 2012 v 18.00 hodin. Učinkují Lovecké trio Praha, Canzonetta.
 • Hledá se domov pro ČESKÉHO FOUSKA. ZDE.
 • V sobotu a neděli 18.-19.8. 2012 se Výhledy staly místem konání 18 ročníku Chodského Čakanu LZ + BZ ( CACT, res.CACT). Výsledky ZDE. FOTO.
 • Celostátní přebor ČMMJ ve střelbě na baterii, vyhrál Jiří Říha z Žichovic OMS Klatovy. Výsledky ZDE.
 • Soutěž v časomisu Myslivost, vyhrál v letošním roce náč člen Karel Blažek ze Semošic a na mysliveckých slavnostech v Hluboký, mu byla předána 1. cena kulovnice Mauser M-03 v ráži 30-06 Spr. Foto.
 • CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ VE STŘELBĚ NA BATERII. Českomoravská myslivecká jednota o.s. a Okresní myslivecký spolek Domažlice pořádá 22 července 2012 na střelnici MS Chvojíčka Blížejov Celostátní přebor ve střelbě na baterii. Propozice a přihláška ZDE.
   
 • Vpátek 8.6. 2012 se uskutečnil 2 ročník soutěže družstev MS členů OMS Domažlice. Vyhrálo družstvo Blížejova B o jediný bod před Dravci Filipova Hora. Výsledky ZDE. Foto ZDE.
 • V pátek 8.6. 2012 se uskuteční 2. ročník soutěže družstev MS členů OMS Domažlice.Propozice ZDE.
 • V sobotu 26.5. 2012 se uskuteční na střelnici v Mnichově Okresní přebor ve střelbě AB.
 • V neděli 13.5. 2012 se uskutečnil v Poběžovicích Okresní sněm ČMMJ OMS Domažlice foto ZDE
 • V neděli 13.5. 2012 se uskuteční v Poběžovicích Okresní sněm ČMMJ OMS Domažlice
 • Vložena nabídka MS Tlumačov ZDE.
 • Vložen inzerát na výrobu mysliveckých zařízení ZDE
 • Vložen formulář "ŽÁDOST o vydálí loveckého lístku" ZDE.
 • Jak dopadli adepti myslivosti při závěrečných zkouškách, najdete ZDE.
 • V neděli 25.3. 2012 ��eká 13 adeptů myslivosti našeho OMS poslední krok. Tímto krokem jsou závěrečné zkoušky z myslivosti skládající se ze 7 předmětů (tradice, zoologie, péče o zvěř, lovectví, kynologie, zákon a střelectví). Zkoušky jsou veřejné od 9.00 hodin v Hotelu Hubertus.
 • PRODÁM: Chovatelská stanice Z Lukovenských koutů http://zlukovenskychkoutu.ic.cz
  Border teriér, nar. 2010, ZV I.C., po výborných lovecky vedených rodičích, výborný na černou, a škodnou, připravován na Bz, HZ. Cena 8000,-Kč. Prodám: Chovatelská stanice Z Lukovenských koutů http://zlukovenskychkoutu.ic.cz Jezevčík trpasličí- fenečka s PP červené barvy po vynikajících a lovecky vedených rodičích. O: Aayrton Sirius Minor, Cham. CZ, Cham. OL, BOB 2x, Nej. pes v rase, CACIB 3x, reserve CACIB 3x. M: Dorinka z Bohd. lázní, ZV. IC, výborná, hlasitá,cena 6000,-Kč
  Plecháček Jiří, Předhradí 50, 53974 t.č. 736186894 e-mail: Plechacekjirka@seznam.cz
 • Vložen inzerát štěňata jezevčíka hladkosrstého standarního ZDE
 • Členské příspěvky a pojištění 2012. ZDE
 • Vložen inzerát štěňata AS ZDE
 • Od 1.12. 2011 do 23.12. otevřeno pondělí až pátek od 9.00 - 11.00, 12.00 - 17.00. V sobotu a neděli 9.00 - 11.00. V sobotu a neděli se také vybírají členské příspěvky.
 • Pozor změna pracovní doby. Pondělí až čtvrtek 9.00 - 11.00  12.00 - 15.00, pátek 9.00 - 11.00   12.00 - 15.00
 • Vložen inzerát št��ňata AS  ZDE
 • Vložen inzerát štěňata KO  ZDE.
 • Soutěž družstev vyhrálo družstvo "Blížejov B" ZDE.
 • V neděli 5.6. proběhne na střelnici v Blížejově "I.ročník soutěže družstev členů OMS Domažlice. V případě zájmu se mohou zájemci  ještě přihlásit ráno v 7.45 na střelnici v Blížejově.
 • Vložen nový inzerát foxterier drsnosrstý- Nabídka
 • Vloženy fotografie z výstavy trofejí, Poběžovice 2011. Zde.
 • Ve středu 1.6. 2011 proběhne konference "Mufloní zvěř 2011" na Lovecké chatě v Horce nad Moravou. Zájemci o tuto konferenci vyplní přihlášku, kterou s podrobnostmi naleznou na  http://www.vvs.cz/pozvanky/mufloni-zver-2011/ . 

  V případě jakýchkoliv dotaz�� neváhejte kontaktovat pana Ondřeje Faltuse. Tel: 775 755 173

 • Jarní svod loveckých psů je 6.5. 2011 v Hotelu Hubertus od 15.00 hod.
 • V dokumentech  v aktualitach přiložena pozvánka k "PROBLEMATICE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ NA POLNÍCH KULTURÁCH, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"
 • V sobotu 9.4.  2011 proběhnul Okresní přebor ve střelbě na automatické baterii na střelnici v Blížejově. Střeleb se zůčasnilo 19 střelců. ZDE  
 • V záložce střelectví v dokumentech přidány propozice na "1. ročník soutěže družstev členů OMS Domažlice" ZDE
 • V sobotu 9.4. 2011 se uskuteční Okresní přebor ve střelbě na automatické baterii. Sraz v 8.30 na střelnici v Blížejově. Střílí se 2x25 terčů. Občerstvení v plném rozsahu zajištěno v místní restauraci.
 • Vložen nový inzerát na štěňata Chesapeake bay retriever. ZDE
 • Přidán "Závazný předpis pro použití nábojů s ocelovými broky ve zbraních s hladkým vývrtem. ZDE
 • Přidány KZV jagteriérů konané 30.4. 2010 v Pocinovicích. Přihlášky posílejte na adresu OMS Domažlice. Plán akcí je: v záložce KYNOLOGIE v dokumentech v "Plán kynologických akcí OMS Domažlice 2011" ZDE.
 • Chovatelská přehlídka trofejí 2011 za rok 2010 nebude v Horšovským Týně, ale v Poběžovicích ve dnech 2.-8.5. 2011. VÍCE
 • Myslivecký bál v Poběžovicích - trubači při OMS Domažlice se zůčastnili mysliveckého bálu MS Pod Lysou horou v Hotelu Hubertus v Poběžovicích. VÍCE
 • Nabídka krmiv a přípravků pro chov bažantů, koroptví a křepelek. Více v přiloženém dokumentu.
 • Pozvánka Českého svazu ochránců přírody Libosváry a Environmentálního informačního centra Domažlice na výstavu  Soužití s velkými šelmami. Více v přiloženém dokumentu "Český svaz ochránců přírody Libosváry".
 • Dne 31.1. 2011 přišel na náš OMS Domažlice e mail z Krajské veterinární správy Plzeň, s informací  dočasného zákazu výkupu těl ulovené volně žijící zvěře a to od 1.2. - 15.3. 2011. Dopis přiložen v dokumentech.

Vložen inzerát na zbraňové skříně  INFO

Vložen inzerát na sazenice  INFO

Chovatelská přehlídka trofejí 2011 za rok 2010 bude v Horšovským Týně ve dnech 2.-8.5. 2011.    VÍCE

Přidané Informace o akcích OMS Domažlice 2011   INFO

Přidán plán kynologických akcí na rok 2011    PLÁN

Dne 29.12. a 31.12. 2010 je na OMS Domažlice dovolená.
V případě nutnosti volejte 607 739 048.

Dne 23.11. 2010 je na OMS Domažlice dovolená. V případě nutnosti volejte 607 739 048.

Výsledky voleb IV Sjezdu ČMMJ. Za OMS Domažlice hlasovali dva delegáti ( předsda OMS Ing. Václav Duffek a člen OMR  Petr Kastner ).