Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Fotogalerie > 2012 > 05. 13.5. 2012 Sněm Poběžovice

Sněm 2012

V neděli, 13.5. se uskutečnil Okresní sněm našeho spolku. Z 68 delegátů s hlasem rozhodujícím se  zúčastnilo 42  delegátů, což je 62% a sněm byl usnášeníschopný. Na sněm bylo pozváno mnoho hostů, kteří se v naprosté většině dostavili a zapojili do rozsáhlé diskuze. Z nejvýznamnějších hostů si dovolím jmenovat místopředsedu ČMMJ Ing. Jiřího Papeže, člena předsednictva poslaneckého klubu ODS,  místopředsedu zemědělského a člena organizačního výboru. Působí rovněž také v dozorčí radě Vinařského fondu a v dozorčí radě Pozemkového fondu České republiky. Člena myslivecké rady ČMMJ Jiřího Vaňka. Starostu města Domažlice Ing. Miroslava Macha, starostu města Horšovský Týn Ing. Josefa Holečka a Ing. Petra Smutného - člena Rady Plzeňského kraje pro oblasti životního prostředí a zemědělství. Posledním jmenovaným je RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. z CHKO Český les.
Po zahájení sněmu místopředsedou MUDr. Jiřím Skočdopolem, přednesl svoji zprávu předseda spolku Ing. Václav Duffek, poté následovala zpráva předsedy ekonomické komise Jiřího Kupilíka o stavu hospodaření a návrhu rozpočtu na rok 2012. Další zprávu přednesl předseda ODR JUDr. Miloslav Klesa. Po krátké přestávce přišlo na řadu vyznamenání členů OMS Domažlice. Poté byla otevřena rozsáhlá diskuze. Vše  vyvrcholilo usnesením návrhové komise a hlasováním. Poté byl sněm ukončen společným obědem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Petr Kopf