Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Hodnocení trofejí > Přehlídka trofejí 2011 Poběžovice

Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2010. Poběžovice 4.5. 2011.

Okresní myslivecký spolek Domažlice byl pověřen Městským úřadem Domažlice a Městským úřadem Horšovský Týn, odborem životního prostředí, k organizování a pořádání chovatelské přehlídky trofejí v roce 2011 za rok 2010. Na přehlídku trofejí bude navazovat výstava trofejí. Bližší informace zveřejníme po dohodnutí nutných prostor. 

Dne 19.1. 2011 projednala rada města Horšovský Týn naši žádost o poskytnutí prostor nutných k zajištění chovatelské přehlídky trofejí a na ní navazující výstavu. V duchu provozních úspor rozhodla rada města nepodporovat tuto přehlídku s výstavou trofejí. Po jednání s městem Poběžovice, konkrétně panem starostou Mgr. Hynkem Říhou a panem Vratislavem Koreckým, přijal OMS Domažlice vstřícnou nabídku uspořádání výstavy v Poběžovicích - v Hotelu Hubertus.

Výstava trofejí Poběžovice 2011

 

Zvěř samčí

Zvěř

samičí

Mláďata

Celkem

 

I.

II.

III.

Celkem

Srnec obecný

184

237

185

606

312

216

1.134

Daněk skvrnitý

96

71

25

192

311

278

781

Muflon

13

35

13

61

75

74

210

Jelen evropský

27

16

1

44

70

41

152

Jelen sika

17

4

0

21

38

29

88

 

Ve středu 4.5. 2011 proběhla instalace trofejí na výstavu, která je již zcela ve vlastní režii našeho mysliveckého spolku Domažlice. Na výstavě zůstalo 99 % hodnocených trofejí. Od 5.5. probíhala vlastní výstava a to až do neděle 8.5. Čtvrtek, pátek se výstava vyznačuje velkou návštěvností dětí z místní základní školy. Sobota bývá nejslavnostnějším dnem, po oficiálním zahájením předsedou OMSu Ing. Václavem Duffkem, celý den troubili Trubači OMS Domažlice a všichni jsme se těšili na dopolední přednášku o černé zvěři v podání Petra Ziegrossera. Přednáška byla vyčerpávající a hlavně pravdivá! Letošní výstava zrodila mnoho nových význačných trofejí a znovu potvrdila vzestup množství daňčích trofejí.

 

Mezi význačnými srnčími trofejemi, kterých se hodnotilo celkem 10,   byl 1 srnec ohodnocen medailí stříbrnou – 124,95 b. CIC (MS Tlumačov 4 roky), 2 srnci byli hodnoceni bronzovou medailí – 111,92 b. CIC (MS Srby 3 roky), 113,25 b. CIC (MS Radbuza Staňkov 5+ roky). Ostatní byli pod hranicí 105 bodů.

 

Muflon se pravidelně každý rok pyšní  zajímavými medailovými trofejemi. Z 10 význačných trofejí byli hned 2 trofeje  zlaté –216,65b. CIC( Horšovskotýnské lesy ), 206,45b. CIC ( MS Nemanice) . 2 mufloni vystoupali v hodnocení na stříbrný  stupínek – 204,00 b. CIC (MS Otov), 202,1 b. CIC (MS Trhanovská hora) a 200,9 b. CIC (MS Osvračín) a 4 bronzový trofeje 193,9 b. CIC (MS Postřekov), 193,7 b CIC ( MS Nemanice ), 191,4 b. CIC ( MS Puclice ), 189,5 b. CIC ( MS Otov – obora ) 

Daněk již plně začal nahrazovat chybějící medailové trofeje zvěře jelení. Odborná komise nabodovala z 15 medailových trofejí 4 na tu nejvyšší, zlatou – 207,83 b. CIC (MS Obora Otov), 189,33 b. CIC (MS Obora Otov), 187,64 b. CIC (MS Filipova hora) a 183,12 b. CIC (MS Kout na Šumavě).  5 daňků dosáhlo bodově na stříbrnou medaili – 174,72 b. CIC (MS obora Srdíčko), 172,99 b. CIC (MS Úboč), 172,72 b. CIC (honitba Hiršov), 171,84 b. CIC (obora Srdíčko), 170,58 b. CIC (MS Filipova hora). 6 daňků, bylo hodnoceno bronzovou medailí 166,3 b. CIC (MS Puclice), 165,88 b. CIC (MS Mrákov), 164,8 b. CIC (MS Stanětice), 164,72 b. CIC (MS Tlumačov), 161,42 b. CIC (MS Mrákov), 160,3 b. CIC (MS Kdyně).