Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Domů

Náměstí města Domažlice

Domažlice leží v Západních Čechách.
Ve městě se každoročně pořádají Chodské slavnosti. Domažlice jsou vyhlášeny městskou památkovou zónou. Jihozápadním směrem od Domažlic se rozkládá rozsáhlé příhraniční horské pásmo Český Les. Město je postaveno na březích potoka Zubřina v oblasti Chodské pahorkatiny. Jihozápadním směrem od Domažlic je u obce Babylon vybudována soustava rybníků. Z největšího a nejjižnějšího z nich bylo vybudováno přírodní koupaliště nesoucí stejný název jako obec Babylon a na březích vyrostla rekreační oblast. V nedalekém okolí města najdeme celou řadu menších či větších lesních porostů. Městem prochází několik značených cyklistických tras. Vypravit se můžeme na okruh po okolních obcích , který nás zavede i do nedalekého příhraničního města v Rakousku. Cesta dále vede v příhraniční oblasti a zpět na Moravu pojedeme přes přechod u obce Všeruby a přes město Kdyně zpátky do Domažlic. Městem prochází také Šumavská magistrála, po které se vypravíme za krásami Šumavy. V Domažlicích si přijdou na své také pěší turisté město je výchozím bodem řady značených tras. Jihozápadním směrem dorazíme k výše zmiňovanému Babylonu. Jihovýchodním směrem se vydáme ke zřícenině hradu Rýzmberk, kde je i rozhledna. Západním směrem z města dojdeme do místa zvaného Výhledy, jedná se o místo s nejromantičtějším výhledem do okolí u nás. Byl tu postaven i pomník chodskému spisovateli J. Š. Baarovi. V 10. století tu byla postavena malá celnice, kterou chránil knížecí hrad. Procházely tudy dvě velmi významné obchodní cesty. V letech 1262 až 1265 tu bylo vybudováno královské město, které mělo za úkol strážit hranici a obchodní cesty. Město nechal postavit Přemysl Otakar II. Domy byly postaveny kolem náměstí, které mělo podélný půdorys. Na náměstí pak byl farní kostel. U východního okraje městečka vznikl augustiánský klášter a nedaleko Chodský hrad. Hrad byl sídlem purkrabího, který spravoval chodsko. V roku 1328 byl v prostorách hradu zřízen soud a své sídlo tu měl i rychtář. Ve 14. a 15. století si město užívalo přízně českých králů. V období husitských válek stálo město na straně husitů. Obyvatelé bojovali pod vedením Jana Žižky i v bitvách u jiných měst. Památná bitva u Domažlic se konala 14.8.1431, kdy se křižácké vojsko dalo na bezhlavý ústup již při zpěvu husitského chorálu. Tuto bitvu připomíná památník ve tvaru klobouku, který při útěku údajně ztratil kardinál, v obci Kouty na Šumavě. Město se zúčastnilo v roce 1547 také povstání proti Habsburkům. V tomto období obývali hrad šlechtici rodu Lamingenů. Na rozvoji města se negativně podílela třicetiletá válka a několik ničivých požárů. V 19. století se ve městě začal rozvíjet průmysl pracovaly tu dva pivovary, cukrovar, cihelny. Byla tu založena také továrna, která vyráběla hospodářské stroje. Byla vybudována železniční trať a první vlak přijel v roce 1861. Město hostilo také několik známých osobností. V období svého dospívání tu žil J. Vrchlický, který se do města vrátil na sklonku svého života a v roce 1912 tu zemřel. Domažlice jsou rodným městem spisovatele Karla Čapka-Choda ( 1860 – 1927 ), je tu umístěna pamětní deska věnovaná jeho památce. V centru města můžeme vidět pozůstatky opevnění a dochovanou Dolní bránu, která byla postavena v druhé polovině 13. století. Domy na náměstí jsou postaveny v gotickém a renesančním slohu, a některé budovy zdobí barokní a klasicistní fasády. Řada domů má podloubí a některé z domů jsou v původní renesanční podobě dochované z 16. století. Budova radnice je novorenesanční a byla postavena v roce 1891. Kostel panny Marie byl postaven ve 13. století a přestavěn do barokní podoby v roce 1751 až 1756. U kostela je postavena 56 metrů vysoká válcové věž, na které je zpřístupněna vyhlídka. Augustiánský klášter s kostelem Narození panny Marie postavený ve 13. století prodělal přestavbu v 17. a 18. století a jeho dnešní podoba je barokní. Chodský hrad byl několikrát přestavován, rozsáhlá rekonstrukce byla provedena po požáru v roce 1995. V objektu hradu je instalováno muzeum Chodska. Dostupné autem po celý rok.

Přiložené dokumenty

 dopis-pro-OMS-Domazlice (docx - 23,82 KB)

Fotogalerie