Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Myslivecké kroužky

Příspěvek na činnost mysliveckých kroužků ze sněmu OMS Domažlice od předsedy MS Chocomyšl Martina Volfa
 
Vážení kolegové myslivci,
jak bylo zmíněno na našem sněmu, máme v našem okrese již několik mysliveckých kroužků, které se věnují dětem. Jistě jsme si všichni vědomi toho, že bez přísunu „nové krve“ to, co budovali naši předci a budujeme i my, může velice snadno zaniknout a upadnout v zapomnění. Na tomto poli jsme a to si musíme přiznat, zaspali. Bohužel už dnes můžeme cítit první negativní projevy. A není to jen úbytek členské základny a její nepřiměřené stárnutí, ale i negativní vztah veřejnosti vůči myslivosti obecně a to zejména u mladší generace.
Ale nic není ztraceno. Pojďme si děti vychovávat. I kdyby se z nich myslivci nakonec nestali, budou o myslivosti něco vědět a budou k nám v budoucnu loajální. A to není málo !!! Je jasné, že ne všichni mají podmínky k tomu, aby kroužky zřídili. Ať už po stránce personální či z jiných důvodů. Ale co všichni můžeme je solidárně pomoci těm, kdo se na tuto nelehkou cestu dali a ještě v budoucnu dají. Ti nelitují svého času a často i osobních prostředků, aby pro děti vytvořili nejen zázemí, ale i adekvátní program.
Při návštěvě našeho okresu předsedou ČMMJ hovořil ing. Janota o tom, jak tristní je fungování některých OMS v rámci republiky. A v kontextu toho si uvědomujeme, jak je OMS Domažlice v tomto světle elitním. Pojďme to ještě utvrdit tím, že společně podpoříme myslivecké kroužky působící v rámci našeho OMS.
A jak na to? Zřídíme zvláštní účet, na který každé sdružení zašle dobrovolný finanční příspěvek. Ze získaných prostředků budou vhodným způsobem, konkrétně proti následnému vyúčtování, podpořeny jednotlivé kroužky. Vše pod kontrolou dozorových orgánů OMS. Prosím projednejte tuto žádost ve svých domovských sdruženích. Všichni dárci budou zveřejněni nejen na www stránkách OMS, ale i na příštím sněmu. Tam také vše vyhodnotíme a kroužkům dáme prostor, aby svoji činnost prezentovali.
Martin Volf
-------------------------------------------------------------------------------------------
Následná reakce OMS Domažlice
ČÚ:   288784368/0300
Českomoravská myslivecká jednota OMS Domažlice, zřídila výše uvedený účet, pro možnost přijetí darů k fungování mysliveckých kroužků. Dar mohou poskytnout obce, myslivecké spolky, ale i jednotliví členové. Dárci budou zveřejněni na našich stránkách. Přijaté dary budou z tohoto účtu vždy přerozděleny na fungující myslivecké kroužky. Účet bude dozorovat ODR OMS Domažlice.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem kteří poskytnou jakýkoliv finanční dar. Poděkovat také všem, kteří dnes vedou kroužky. Je těžké dnes mladé děti něčím zaujmout, ale jde to.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Podělím se nyní, jakým způsobem jsme založili kroužek v Milavčích a pokud vím, stejným způsobem to např. udělal MS Chocomyšl.
1) Najít někoho, kdo bude ochoten kroužek vést, nemůže to dělat jeden - nejtěžší
2) Oslovili jsme místní školu a to od první až po pátou třídu
3) První schůzka byla děti + rodiče, je třeba pozvat rodiče!
4) S rodiči jsme se dohodli na termínu jednou za 14 dní v neděli od 9.30 -11.30 hod.
5) Důležité je získat s dětmi osobní vztah a zaujmout je. (nezačali jsme je hned biflovat
    mysliveckou mluvu, taková škola hrou, spíš hra školou J)
6) Zpočátku bylo 18 dětí, nyní, když se všechny sejdou je jich 28, všechny jsou pojištěné zdarma u Halali - důležité
Nevěříme samozřejmě, že za 10 let stoupne členská základna u nás o 28 členů, v nějaký přírůstek však doufáme, ale věříme, že si veřejnost získá na myslivce a myslivost jako takovou kladný náhled.
 Držím všem palce v zakládání kroužků. A ti co nemohou předem děkujeme za příspěvek na náš účet.
Petr Kopf