Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Svalovec Trichineloza

Vážení,

dovoluji si vás informovat, že vstoupilo v účinnost nařízení SVS ohledně zjištěného pozitivního výskytu svalovce Trichinella spp.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/narizeni-statni-veterinarni-spravy-cjsvs2013076958-p

 

Pozitivní vzorek pocházel z bachyně ulovené 8.11. v honitbě na Domažlicku, ulovený divočák vážil 72 kg a byl prodán do schváleného zvěřinového závodu Berbera s.r.o. v Karlovarském kraji, kde byly při veterinární prohlídce úředně odebrány vzorky.

Vyšetření s pozitivním výsledkem bylo opakovaně provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha.

V letošním roce se jedná již o 3 pozitivní záchyt trichinely u divočáků v ČR.

 

KVS  připomíná povinnost uživatelů honiteb zajistit vyšetření vzorků ze všech ulovených divočáků i jiných druhů vnímavé zvěře určených pro lidskou spotřebu ve schválené laboratoři a povinnost uchovávat protokol o laboratorním vyšetření po dobu nejméně 2 let.

Objednávka laboratorního vyšetření je přiložena v příloze.

Seznam míst k předání vz. v PK : http://eagri.cz/public/app/svs_pub/subjekty/mista_pro_odber_trichinel.php?co=vyhledat&kraj=32&hledat=

 

KVS již zahájila mimořádné cílené kontroly uživatelů honiteb zaměřené na plnění povinností uživatele honitby vyplývajících z veterinárního zákona a kontroly evidence o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě, vedenou podle zákona o myslivosti ( § 27b zák.č. 166/1999 Sb.) V případě prokázání nesplnění povinnosti uloží KVS pokutu a to až do výše 300 000,- Kč.

 

S pozdravem,

 

MVDr. Richard Bílý

ředitel

 ------------------------------

Krajská veterinární správa

Státní veterinární správy

pro Plzeňský kraj

Družstevní 13, 301 00 Plzeň

IČ: 00018562

epodatelna.kvsp@svscr.cz

ID DS: z5d8b62

 

606 900 939

377 333 822

377 333 820 - sekr.

377 333 829 - fax

 

POKUD JSTE NÁŠ ČLEN A MÁTE ZÁJEM ZASÍLAT INFORMACE Z OMS DOMAŽLICE ZAŠLETE E-MAILOVÝ KONTAKT NA: omsdom@seznam.cz

Přiložené dokumenty

 objednavka_laboratorniho_vysetreni_na_svalovce_2011_11_18 (doc - 56,83 KB)