Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Domažlice
 
Pozadi
OMS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 35 , Domažlice , 344 01
Telefon:607 739 048
Email:omsdom@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsdomazlice
Volby OMS > Volby 2020 - 12.7. 2020

Výsledky voleb 12.7.2020:

Do Okresní myslivecké rady (OMR) byli zvoleni tito kandidáti:
 
řazeno podle abecedy:
DUFFEK Václav Ing.
FIALA Stanislav Ing.
HRUŠKA Miroslav
KASTNER Petr
KUPILÍK Jiří
PŘIBÁŇ Karel Ing.
RANDA Přemysl Ing.
SMUTNÝ Petr Ing.
SVATOŠ Daniel DiS.
ŠTRBA Anton Ing.
VOLF Martin
 
Do Okresní dozorčí rady (ODR) byli zvoleni tito kandidáti:
 
řazeno podle abecedy:
BEHENSKÝ Petr
BOUDA Václav
KERNER Miroslav
KLESA Miloslav JUDr.
KUBOŇ Luboš Mgr.

---------------------------------------------------------   

Oznamujeme všem členům Okresního mysliveckého spolku Domažlice ( dále jen OMS ), že v neděli 12.7. 2020 v 9.00 hod. proběhne v restauraci v Hotelu Hubertus okresní sněm OMS ČMMJ z.s. Domažlice, při kterém též proběhnou volby do Okresní myslivecké rady ( dále jen OMR ) a do Okresní dozorčí rady (dále jen ODR ). Do řádného termínu OMS zaregistroval 13 návrhů do OMR ( bude se volit 11-ti členná rada ) a 5 návrhů do ODR ( bude se volit pět členů ).
  
   Každý myslivecký spolek patřící pod pověřené obce Domažlice a Horšovský Týn - města s rozšířenou působností a myslivecké spolky, které mají u OMS Domažlice registrované své členy, mají možnost vyslat do voleb na každých započatých 15 členů jednoho svého delegáta s hlasem rozhodujícím – člena ČMMJ z.s. OMS Domažlice (měl by to být spolehlivý člen spolku, který na sněm přijde a bude volit).
 
   V příloze č.1 naleznete pozvánku pro jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím a program sněmu.
 
   V příloze č.2 jsou kandidáty  do OMR a ODR seřazené v seznamu podle abecedy.
 
 • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
 • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím, viz příloha č.1
 • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku do 30. června 2020 na OMS, náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice
 • Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku (Domažlickém deníku).
Program sněmu:
 
 1. Kontrola usnesení
 2. Volba komisí ( volební, mandátové, návrhové )
 3. Zpráva předsedy OMS
 4. Zpráva předsedy EK
 5. Zpráva předsedy ODR
 6. Vyznamenání navržených členů ČMMJ
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volby
 9. Diskuse
 10. Vyhlášení výsledků voleb
 11. Usnesení
 12. Oběd

 
Žádáme delegáty sněmu o prodiskutování volební kandidátky v kolektivu, za který bude hlasovat

Přiložené dokumenty

 priloha-c-1 (pdf - 187,85 KB)

příloha-c-1

 priloha-c-2 (pdf - 293,12 KB)