Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jablonec nad Nisou
 
Pozadi
OMS Jablonec nad Nisou
Adresa: Poštovní 3 , 466 01
Telefon:602 189 210
Email:jablonec@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjablonec
Kroužek Kůňata, Desná

KROUŽEK MLADÝCH PŘÁTEL PŘÍRODY A MYSLIVOSTI OMS ČMMJ JABLONEC NAD NISOU

Přátel, kteří nezištně a ochotně pomáhají k úspěšnému fungovaní našeho kroužku je mnoho a všechny vyjmenovat by bylo nad kapacitu těchto stránek. Všem přátelům kroužku, děti i vedení, upřímně děkuje.
 

Kontakt pro případ dotazů:

Ivana Kuhnová, mobil 734 160 020,
e-mail: ikuhnova@volny.cz
 
V přiložených souborech naleznete ke stažení formulář přihlášky dítěte do kroužku MPPM, včetně jeho dvou povinných příloh - povinnosti a registrační list.
Před vyplněním, podpisem a odevzdáním, prosím, věnujte pozornost důkladnému pročtení. Veškeré případné dotazy rádi zodpovíme na kontaktech uvedených výše.

_________________________________________________________________

 
Místo schůzek:
- preferujeme pobyt a aktivity venku v lesích okolo Smržovky, Lučan nad Nisou a Nové vsi nad Nisou, oblíbeným místem je myslivecká střelnice MS Nisa na Bramberku;
- v případě špatného počasí (hlavně v zimních měsících) využíváme naši mysliveckou klubovnu Lidické náměstí 810, Smržovka;

Upřesnění místa schůzky a typu aktivity je rozesíláno v předstihu dvou dní e-mailem nebo formou SMS zprávy na kontaktní spojení zákonným zástupcům dítěte, včetně lokalizace místa srazu v případě šoulaček a výšlapů do lesa.
  • K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě. Pro malé děti v lesích a lokalitách Černé Studnice a Bramberku,  pro starší děti výlety za poznáváním zajímavostí spojených s přírodou, krajinou a myslivostí (obory, záchranné stanice zvěře, farmy, zoo, přírodní rezervace, arboreta, přírodní útvary, místní lokality historie myslivosti, výstavy, atd.), a to i do vzdálenějších míst Libereckého kraje, či za jeho hranice.
  • Součástí venkovních aktivit bude nejen seznamování se se zásadami pobytu v lese a přírodě, ale i získávání fyzické odolnosti, dovedností a zručností, nutných pro činnosti v přírodě a pro výkon myslivosti (návštěvy nočního lesa, spaní pod širákem, příprava sena, sběr plodů pro zvěř, doplňování krmiva pro zvěř, sázení stromků, výroba budek, práce s dřevem a náčiním k tomu potřebným, příprava a likvidace ohně, střelba z luku a vzduchovky, atd.), ale i základní zdravověda s poskytováním první pomoci a se základy bezpečného chování se v přírodě z hlediska ochrany zdraví.
  • Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.
Smrzovka-1-(4).JPG


Fotografie z kroužku naleznete zde
 

Naši sponzoři


1452160_10152074705007915_1217876634_n.jpg