Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jablonec nad Nisou
 
Pozadi
OMS Jablonec nad Nisou
Adresa: Poštovní 3 , 466 01
Telefon:602 189 210
Email:jablonec@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjablonec
Kulturní a ekologická komise

KULTURNÍ A EKOLOGICKÁ KOMISE:

Člen pověřený vedením činnosti kulturní a ekologické komise:

Jaroslav ŽÁK

Členové:
Ing. Karel HUDRLÍK


Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Jednou z povinností uživatelů honiteb je,  že v  zájmu ochrany zvěře zakládají  a pečují o remízky a jiné vhodné úkryty pro zvěř (v polních honitbách), pečují o zakládání políček pro zvěř (v lesních honitbách) na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí. Aktivity myslivců by měly směřovat především k realizaci opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině  (biocentra a biokoridory), zakládání a obnovy krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů…), břehových porostů a historických krajinných struktur (např. polních cest). S ohledem na optimalizaci vodního režimu krajiny se jedná též o opatření vedoucí k přirozeným rozlivům v nivních plochách, budování a obnovu retenčních prostor, revitalizaci vodních toků a především mokřadů. Velmi se osvědčilo a je též žádané zakládání  nebo obnova mezí, zasakovacích pásů (zatravňování)  a průlehů.
 
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství poskytují dotace, které budou směřovat k úhradě aktivit zlepšujících  stav přírody a krajiny. Pokud máte zájem založit remízek, biokoridor, vytvořit mokřad, malou vodní plochu či vysadit soliterní stromy nebo jinak chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů, nabízí se i MYSLIVCŮM, různé dotační tituly, kdy cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.
 

Přiložené dokumenty

 Navrhovani-cestnych-uznani (doc - 32,26 KB)
 Navrh-na-vyznamenani---formular (doc - 23,55 KB)
 Co-s-odpadem-v-lese-doc (pdf - 87,16 KB)

Článek, který pomůže a poradí s "Nerudovskou otázkou", převzato z portálu Příroda.cz

 Javurek-Jaromir,-Povidani-o-srncich,-1937_1 (pdf - 8,63 MB)
 Javurek-Jaromir,-Povidani-o-srncich,-1937_2 (pdf - 3,68 MB)
 Krajinotvorna-opatreni,-metodika (pdf - 2,69 MB)

Brožura pro všechny, kteří by rádi chtěli něco v krajině změnit...

 Financni-podpory-zamerene-na-les-a-krajinu (pdf - 1,15 MB)

Finanční podpora pro změnu venkova...

Fotogalerie

 

Naši sponzoři


1452160_10152074705007915_1217876634_n.jpg