Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN KANCELÁŘ OMS OTEVŘENA
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 12:00-18:00 HOD.


 VEŠKERÉ TELEFONICKÉ, PÍSEMNÉ A OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI JSOU 

VYŘIZOVÁNY POUZE V DANÝCH ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
Pozvanka-na-seminar-skody-zpusobene-sparkatou-zveri.jpg
 

 


Činnost OMS Jičín podpopruje:

https://g.denik.cz/17/ce/kralovehradecky-kraj-khk-kralovehradecko-region-logo-urad240117-hk3_denik-630.jpg    mesto-Jicin.png
Vítáme vás na stránkách Okresního mysliveckého spolku v Jičíně.

 
     Zvěř a lidé se vyvíjeli na naší planetě po dlouhou dobu ve vzájemné shodě. Příroda, ve které naši předkové žili, nedopustila díky své tvrdosti, aby se některý živočišný druh, tedy i člověk, přemnožil. Změna ve vztahu člověka k přírodě nastala v mladší době kamenné, to je asi před 10 000 lety. V té době se naši předci dostali již na takový stupeň vývoje, že byli schopni si ochočit psa, ovce, koně, tury a také pěstovat obilí. Člověk jako živočišný druh přestává žít v souladu s ostatními živočišnými a rostlinnými druhy a stává se z něho bezohledný kořistník. Výrazný nárůst početnosti lidské populace od počátku našeho letopočtu znamenal katastrofu ve vztazích člověka a celé přírody, tedy i ve vztahu ke zvěři. To znamenalo již počátkem našeho letopočtu zvýšený lovecký tlak a postupné snižování stavů zvěře, které vedlo až k vyhubení některých druhů. V té době také klesal význam lovu jako doplňku výživy, ale stával se spíše otázkou zábavy vyhrazené panovníkovi.
 
    Člověk zaujal díky svým duševním a technickým schopnostem místo na vrcholu potravní pyramidy začal vyvíjet stále silnější kořistnický tlak na přírodní zdroje.Tato situace vedla k prvním opatřením zaměřeným na ochranu zvěře a počínaje 14. stoletím dochází k postupné přeměně lovectví a myslivosti, jejíž náplní je především ochrana zvěře a péče o ni. Při cestě za poznáním podstaty myslivosti jsme dospěli k racionální činnost zaměřenou na chov a ochranu zvěře, spojenou s ochranou jejího životního prostředí, kde lov znamená náhradu přirozeného výběru, a využívání reprodukční schopnosti zvěře. 
 
 
 Filozofie myslivosti
 
  • Lov lze chápat pouze ve spojení s činností zaměřenou na zachování a racionální chov zvěře, opírající se o vědecké poznatky.
  • Myslivec musí znát a zvažovat důvody své činnosti, respektovat zachování biologické rovnováhy, být aktivním ochráncem přírody a všech jejích součástí.
  • Lov slouží a ospravedlňuje se jen tam, kde přispívá k udržení rovnováhy v přírodě.
  • Lov dává člověku možnost usmrcovat zvěř. V důsledku toho se stává i velkou lidskou zodpovědností.
  • Myslivec musí přísně dodržovat a zachovávat etiku lovu.
  • Lov není přípustný bez specifického zákonodárství.
  • Bez dodržování těchto zásad není člověk myslivcem, ale pytlákem.