Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Aktuality > Koronavirus > Opatření ke koronaviru zahahují do činnosti ČMMJ

Opatření ke koronaviru zasahují do činnosti ČMMJ


 

ČMMJ 13.3.2020


 

V souvislosti s výskytem koronaviru vydaly orgány ČR několik opatření, která se týkají činnosti ČMMJ. ČMMJ aktuálně reaguj a podává pokyny k řešení situace s konáním okresních volebních sněmů. Vláda vyhlásila nouzový stav a přijala krizové opatření (v přílohách pod článkem):

    1. Usnesení vlády ČR č. 69 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu,

    2. Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne  12.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Prvním dokumentem vláda vyhlásila nouzový stav po dobu 30 dnů a uvedla, že bude vydávat podle konkrétní situace jednotlivá krizová opatření.

Druhý dokument je jedno z již vydaných krizových opatření. Toto opatření se bezprostředně dotýká činnosti ČMMJ, zejména se jedná o bod I. odst. 1, kde se zakazuje konat akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz je vydán na dobu do jeho odvolání. Protože orgány ČMMJ nejsou orgány uvedené ve výjimce (viz poslední věta předmětného bodu), nelze tuto výjimku pro jednání orgánů ČMMJ (např. pro konání okresních mysliveckých sněmů) uplatnit.

ČMMJ doporučuje stávající nepříznivou situaci řešit:

    1. Udělením plné moci, kterou statutární orgán OMS udělí konkrétní fyzické osobě (např. místopředsedovi OMR) a ve které pečlivě vymezí rozsah zmocnění.  Plná moc musí být udělena v době funkčního období členů OMR, avšak uplynutím funkčního období nezaniká. Podpisy na plné moci doporučujeme úředně ověřit. Prostřednictvím udělené plné moci je možno jednoduše vyřešit vyřizování věcí a podepisování za OMS, nelze však plnou mocí vyřešit rozhodování OMR.

    2. Skončí-li členům orgánu funkční období, rozhodování OMR je možné vyřešit prostřednictvím soudem ustanoveného opatrovníka. K tomu ČMMJ v průběhu příštího týdne zašle další informace.  

Informace ke konání výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem ČMMJ od Ministerstva zemědělství zatím nedostala.

Na základě rozhodnutí střelecké komise ze dne 12. 3. 2020, pozastavuje ČMMJ konání všech celostátních přeborů do 31. 5. 2020.