Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Aktuality > Koronavirus > PČR - informace z oblasti zbraní a střeliva v době nouzového stavu

Informace o situaci na úseku státní správy v oblasti zbraní a střeliva 

S ohledem na přetrvávající nouzový stav a mimořádná opatření vlády přijímaná z důvodu šíření koronavirové nákazy a skutečnost, že většina těchto omezení bude trvat ještě minimálně do 20. listopadu t.r., si Vás dovolujeme blíže informovat o situaci na úseku státní správy v oblasti zbraní a střeliva.
Ministerstvo vnitra průběžně na svých stránkách aktualizuje stanoviska k postupu v oblasti zbraní a střeliva v souvislosti s nouzovým stavem a vyhlášenými mimořádnými opatřeními. Aktuální stanoviska je možné nalézt vždy zde: https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
 V rámci aktuální situace Vás upozorňujeme zejména na následující:
  1. s výjimkou registrace zbraně můžete většinu žádostí nebo jiných podání podle  zákona o zbraních učinit buď elektronicky nebo korespondenčně; důrazně doporučujeme prioritně využívat tento způsob komunikace s příslušným útvarem policie a minimalizovat tak nutnost fyzického kontaktu se správním úřadem,
  2. pro elektronické podání můžete využít rovněž e-mail, k jehož využívání jste Policii České republiky poskytl souhlas (a na který jste tedy obdrželi tuto zprávu); po dobu nouzového stavu se nevyžaduje zaručený nebo uznávaný elektronický podpis,
  3. formuláře žádostí, které lze přímo v elektronické podobě vyplnit, si můžete  stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
  4. správní poplatek můžete uhradit rovněž převodem na účet (viz stanovisko Ministerstva vnitra uvedené výše).
Nejste-li si jisti konkrétními možnostmi postupu ve Vaší konkrétní záležitosti, využijte vždy nejdříve telefonického nebo e-mailového dotazu na Váš příslušný útvar policie. Veškeré potřebné kontakty na odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze dohledat podle Vašeho trvalého bydliště v této mapě na stránkách Policie České republiky: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
V současnosti nadále běží veškeré správní lhůty a doby platnosti. Pokud není z jakéhokoli vážného důvodu možné zákonem o zbraních stanovenou lhůtu dodržet, je třeba podle § 41 správního řádu bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky požádat příslušný útvar policie o prominutí zmeškání úkonu. V žádosti je třeba uvést konkrétní důvody, které v učinění úkonu ve lhůtě bránily, a současně případně připojit zmeškané podání.
Na tento e-mail neodpovídejte!
E-mail byl rozeslán automatem na E-MAILOVÉ ADRESY VEDENÉ V informačním  SYSTÉMU CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ.