Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Aktuality > Koronavirus > Zkoušky psů z výkonu

Opatření ČMKU v době nouzového stavu

ČMKU        19.3.2020

Opatření jednotlivých zemí kvůli šíření onemocnění COVID-19 jsou rychlá a přísná, ale potřebná. Českomoravské kynologické unii je velmi líto, že musel být kvůli koronaviróze vyhlášen v České republice nouzový stav, ale respektujeme důvody, které k tomu vedly. Uvědomujeme si, jak moc postihne i aktivity se psy.

V prvé řadě má dopad na výstavy, které měly být pořádány v zatím vyhlášeném třicetidenním období. Pro pořadatele výstav je velmi těžké se s tímto problémem vypořádat a zajistit jiný termín konání výstavy. Pro výstavu, kterou pořádá ČMKU, tj. Národní výstava psů v Ostravě, se podařilo zajistit náhradní termín 12. a 13. září 2020.

Předsednictvo ČMKU přijalo pro přesun výstav základní pravidla.

Pevně věříme, že se vám koronaviróza vyhne a že se na výstavách, zkouškách a dalších akcích ve zdraví zase setkáme.

  • Přesun výstav je možný do doby zrušení vyhlášeného nouzového stavu, změny termínů musí odpovídat výstavnímu řádu, tedy musí respektovat stávající chráněné termíny. Žádost o změnu může organizátor výstavy hlásit na novakova@cmku.cz.

  • Případnou změnu termínu mezinárodní výstavy musí schválit FCI (sekretariát vznese dotaz na plánovaných postupech na FCI).

  • Případnou změnu národní výstavy schvaluje Předsednictvo ČMKU.

  • Při převodu NV nebo MV na nový termín neplatí nový termín jako chráněný pro výstavy, které již byly v tomto termínu řádně nahlášeny.

  • Dojde-li k přesunu výstavy, budou psi vystavováni nikoliv ve třídě, do které se původně hlásili, ale ve třídě, které odpovídá jejich věku ke dni, v kterém se výstava uskuteční.

  • Náhradu již uhrazených výstavních poplatků za zrušenou výstavu stanovuje organizátor příslušné akce (např. převod na nový termín). Výstavní řád ale říká že: „V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy“.

  • Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas Předsednictvo ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání Předsednictva ČMKU (zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

  • Po dobu trvání nouzového stavu se ruší návštěvní dny v prostorách kanceláří ČMKU. Materiály určené pro plemennou knihu, sekretariát nebo orgány ČMKU zasílejte e-mailem, případně poštou.