Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Aktuality > Koronavirus > Zkoušky z myslivosti


Zkoušky z myslivosti v nouzovém stavu

 

ČMMJ                              23.11.2020

 

V rámci rozvolňování epidemických opatření je od pondělí 23.11.2020 možné v omezeném režimu, pořádat zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů.

Výjimka, uvedená v Usnesení vlády ze dne 20.11.2020, se totiž týká „zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.“

Proto mohou probíhat zkoušky z myslivosti či zkoušky mysliveckých hospodářů, zatím tedy v režimu do 10 osob.

Pořadatelům je doporučeno si adepty zvát postupně na určité časy a vyhnout se slavnostnímu zakončení zkoušek.