Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Co je nového na webu > Archiv > 2010 > První den zkoušek z myslivosti kurzu 2009/2010 (1)


Jak proběhl první den zkoušek z myslivosti kurzu 2009/2010

Pohled do sálu Na sobotu 17. 4. 2010 bylo přihlášeno ke zkoušce z myslivosti 16 adeptů. Tři od zkoušky odstoupili a ostatních třináct se od 9:00 hodin utkalo v zadním sále jihlavské restaurace Krystal s devítičlennou komisí, která prověřovala jejich znalosti ze sedmi předmětů.

V poledne byl průběh zkoušek přerušen a všichni přítomní minutou ticha uctili oběti leteckého neštěstí, při němž před týdnem spolu s ostatními pasažéry a členy posádky letadla zahynul polský prezident Lech Kaczyński.
 

Podpisování vysvědčeníZkoušky pak pokračovaly.
Při zkoušce adepti předkládali jednotlivým zkoušejícím Záznam o přípravě uchazeče ve kterém byl zaznamenán průběh jejich teoretické přípravy i praktické části výuky. Zkoušející do něj potvrdil přezkoušení z jeho předmětu. Výsledné hodnocení položených otázek zapsal do protokolu a zkušební komise po ukončení zkoušení zasedla a na základě jednotlivých hodnocení klasifikovala uchazeče jedním ze tří stupňů klasifikace.
Ve dvou případech uchazeči (David Palán a Petra Havlová) prospěli s vyznamenáním, většina (devět) prospěla a dva neprospěli.
Na závěr předseda zkušební komise slavnostně přijmul nejlépe hodnocenou Petru Havlovou mezi myslivce.