Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolkuNová e-mailová adresa OMS Jihlava platná od 1. 6. 2020:

omsji@omsji.cz

více - zdeVolby do orgánů OMS
                                                                                                         

            Vážení členové,
            rok 2020 je pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. rokem volebním. Volební období členů myslivecké a dozorčí rady našeho OMS skončilo dnem 20.5.2020. V důsledku koronavirové epidemie a následných omezujících opatření  nouzového stavu vyhlášených Vládou ČR nebylo možné volební sněm uspořádat v plánovaném termínu 14.5.2020.
            Daná situace byla vyřešena vydáním Zákona č. 191/2020 Sb., který prodloužil členům voleného orgánu jejich funkční období o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen 17.5.2020 a tak volební sněm OMS musí proběhnout nejpozději do 17.8.2020. Myslivecká rada OMS v souladu s § 125, čl. 3) Stanov ČMMJ proto na svém zasedání dne 25.5.2020 rozhodla o svolání volebního sněmu OMS v novém termínu.
 

            Volební sněm okresního mysliveckého spolku Jihlava
se uskuteční 

dne 2.7.2020 od 15.°° hod. 
v sále kulturního domu v Sedlejově, č.p. 45.
 
 Organizační a prováděcí pokyny dříve vydané mysliveckou radou OMS k provedení volebního sněmu plánovaného na 14.5.2020 zůstávají s odpovídajícím časovým posunem     v platnosti.
           
 
S pozdravem „Myslivosti zdar“
 
  
                                                                         Ing. Josef Prokeš v.r.
                                                                       předseda myslivecké rady OMS

 


                                        

Koronavirus - informace a opatření - zde

__________________________________________________________________


Průběh projednávání změny Stanov ČMMJ - zde

__________________________________________________________________


Upravený terminář činnosti OMS na rok 2020 - zde

 
2020 - volby do orgánů Okresního mysliveckého spolku

- nový termín -  zde
 Okresní myslivecký spolek Jihlava

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s mysliveckými sdruženími hospodařícími ve 104 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

Honitby jihlavského okresu leží v kopcovité krajině ve výšce od 500 m do 837 m nad mořem. Jedna třetina honební plochy je pokryta lesy, lesíky a rozsáhlými lesními porosty hlavně smrkovými. Dalších cca 60% honební plochy pokrývá zemědělská půda, přibližně 2% tvoří vodní plochy potoků, řek a rybníků a zbytek (přibližně 3%) je evidován jako ostatní plocha.
V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.
Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.


Hlavním posláním Českomoravské myslivecké jednoty je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.

 

Zatímco naše myslivost je doma většinově odsuzována jako spíše negativní jev, v Evropě je odborníky dávána za příklad ostatním zemím a vyznamenávána jako vysoce pozitivní činnost v lidmi jinak spíše devastované přírodě.


Okresní myslivecká rada se schází vždy druhé úterý v měsíci.
Okresní dozorčí komise se schází vždy třetí středu v sudém měsíci.
Evidence návštěv na webech OMS Jihlava

Fotogalerie