Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře > Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2020

Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře v roce 2020

Zahájení: 1. 2.2020

Poplatek: 8 000,-Kč, člen ČMMJ: 6 500,-Kč

Místo konání: SML Jihlava, s.r.o., Rantířovská 5, Jihlava

Písemná část záverečné zkoušky: 22.8.2020, 8:00 hod., SML Jihlava, s.r.o., Rantířovská 5, Jihlava

Ústní část závěrečné zkoušky: 12.9.2020, 8:00 hod., SML Jihlava, s.r.o., Rantířovská 5, Jihlava

Náhradní termín ústní závěrečné zkoušky: 21.10.2020, OMS Jihlava

Přihláška - zde
Směrnice - zde


Do kurzu se přihlásilo a jeho teoretickou část absolvovalo 12 uchazečů.

Dne 22.8.2020 proběhla v prostorách SML Jihlava písemná část zkoušky pro myslivecké hospodáře. Ke zkoušce přistoupilo 11 uchazečů. Jeden uchazeč požádal o náhradní termín písemné části.
Výsledky: prospělo 6 uchazečů, neprospělo: 5 uchazečů

Dne 12.9.2020 proběhla v prostorách SML Jihlava ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře. Ke zkoušce přistoupilo 6 uchazečů.
Výsledky. 5 uchazečů prospělo, 1 uchazeč neprospěl z jedné skupiny předmětů
Foto ze zkoušek bude dodáno následně.

Následné termíny:

Datum Druh zkoušky Poznámka
3.10.2020 náhradní a opravný termín písemné části ZMH  6 uchazečů
23.1.2021 náhradní termín ústní části ZMH  
27.2.2021 opravný termín ústní části ZMH