Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Kurz zkoušek pro myslivecké hospodáře > Výsledky zkoušek kurzu mysliveckých hospodářů 2009

Výsledky opravných zkoušek

Ve středu 25. 11. 2009 se k opravným zkouškám mysliveckých hospodářů z jednoho předmětu dostavilo 5 uchazečů, z nichž 4 prospěli a jeden neprospěl. Dále byl ze všech předmětů přezkoušen uchazeč, který z minulé zkoušky odstoupil. Ten si jeden předmět bude muset zopakovat.

Výsledky zkoušek

V sobotu 17. 9. a v neděli 18. 9. 2009 probíhaly v salonku restaurace Krystal v Jihlavě ústní zkoušky kurzu mysliveckých hospodářů.
Z 19 přihlášených se jeden omluvil a od zkoušky odstoupil ještě před zahájením zkoušek. V průběhu zkoušek (v neděli) odstoupil od zkoušky další uchazeč.
Ze 17 hodnocených uchazečů jich 5 ukončilo zkoušky s hodnocením prospěl s vyznamenáním, 6 uchazečů prospělo a 6 neprospělo. Pět z nich neprospělo pouze z jedné skupiny otázek a zkoušku mohou opakovat dne 25. 11. 2009 na OMS Jihlava.