Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Kurz zkoušek z myslivosti > Zkoušky z myslivosti konané dne 29.2.2020

Zkoušky z myslivosti konané dne 29.2.2020

Zkoušky z myslivosti uspořádal OMS v sobotu 29.2.2020 v salónku Restaurace
Kozlovna Krystal v Jihlavě.
Ke zkouškám se přihlásilo 20 uchazečů.
Zúčastnilo se 14 uchazečů, 1 odstoupil, 2 se nedostavili a 3 požádali o náhradní
termín.
Výsledky zkoušek:
- úspěšně absolvovalo 10 uchazečů, z toho 5 prospělo s vyznamenáním
a 5 prospělo
- neprospěli 4 uchazeči, z toho 1 z jednoho předmětu a 3 ze dvou a více předmětů.
Náhradní termín je stanoven na 1.4.2020.
Nejlepší absolvent byl na závěr zkoušek slavnostně přijet mezi myslivce.

Foto: Dagmar Ettlerová, Jan Krpálek