Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Myslivost > Africký mor prasat - veterinární opatření

Africký mor prasat - veterinární opatření

(vloženo 1. 7. 2017)

Jistě jste už zachytili zprávy, že v okrese Zlín byl u 3 divokých prasat potvrzen virus afrického moru prasat a byla tam vyhlášená veterinární opatření, která jsou pro chovatele i myslivce v okrese Zlín omezující.
 
Na zbytku území České republiky se nic výrazně nemění a pokračuje odběr vzorků od černé zvěře podle metodiky kontroly zdraví na rok 2017.  V reakci na historicky první výskyt afrického moru v naší zemi doporučuji jako preventivní opatření neodkladně zvýšit bdělost v honitbách našeho kraje, hlavně v souvislosti s důsledným hlášením nálezů uhynulých kusů veterinární správě a omezit návštěvy hostů v honitbách z rizikových oblastí kde se mor už vyskytuje (např. okres Zlín, východní Polsko, Baltské státy, Moldavsko a Ukrajina).
 
Jako aktuálně nejdůležitější opatření zajistěte:
  • hlášení všech uhynulých a nalezených kusů černé zvěře na nejbližší pracoviště KVS. Domluvíme se na způsobu svozu kadáveru a odběru vzorku. Nálezci vždy náleží nálezné ve výši 1.000 Kč, které bude zasláno na jeho účet do 30 dnů.
  • zvýšení obezřetnosti při posuzování chování divokých prasat před odstřelem s ohledem na možné příznaky afrického moru (např. malátnost, poruchy pohybu, stahování se k vodním tokům). Střelené kusy se změněným chováním je možno ulovit a po odebrání vzorků po dohodě s KVS  poslat k laboratornímu vyšetření, které je hrazeno státem.
  • věnujte zvýšenou pozornost vyvrhování střelených kusů a při posuzování netypických nálezů na orgánech myslete v prvé řadě na možnost výskytu afrického moru (např. enormně zvětšená a křehká slezina, četné krváceniny v ledvinách, zvětšené mízní uzliny). Jestliže lovec nebo proškolená osoba budou mít jakékoliv pochybnosti o nálezu tak podezřelý kus pozastavte a kontaktujte nejbližší pracoviště KVS, případně lze využít mobil 720995209, který je na KVS dostupný mimo pracovní dobu.
 
Pracoviště Jihlava
Rantířovská 22
586 05  Jihlava
telefon                : +420 567 570 241
fax                       : +420 567 310 054
e-mail                 : insp.jihlava.kvsj@svscr.cz
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

MOBIL
epizootolog MVDr. Zdeněk Andreas +420 567 570 246 +420 602 355 345
 
Pracoviště Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 279
580 01  Havlíčkův Brod
telefon                : +420 569 430 900
fax                       : +420 569 430 909
e-mail                 : insp.havlickuv-brod.kvsj@svscr.cz
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

MOBIL
epizootolog MVDr. Miroslav Dopita +420 569 430 903 +420 724 225 158
 
Pracoviště Pelhřimov
Hodějovická 2159
393 39  Pelhřimov
telefon                : +420 565 301 420
fax                       : +420 565 301 429
e-mail                 : insp.pelhrimov.kvsj@svscr.cz
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

MOBIL
epizootolog MVDr. Jana Linhartová +420 565 301 421 +420 724 342 329
 
Pracoviště Třebíč
Svatopluka Čecha 1
674 01  Třebíč
telefon                : +420 568 838 321
fax                       : +420 568 838 320
e-mail                 : insp.trebic.kvsj@svscr.cz
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

MOBIL
epizootolog MVDr. Jindra Horáková, Ph.D. +420 568 838 327 +420 724 349 124
 
Pracoviště Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208
591 52  Žďár nad Sázavou
telefon                : +420 566 501 991
fax                       : +420 566 501 999
e-mail                 : insp.zdar-nad-sazavou.kvsj@svscr.cz
FUNKCE

JMÉNO

TELEFON

MOBIL
epizootolog MVDr. Božimír Kobylka +420 566 501 994 +420 724 335 546
 
 
Stejně důležité jako manipulace a posuzování zvěřiny z černé zvěře je dodržování hygieny při návratu z lovu. Oblečení do lesa nenosit jako pracovní do chovů kde jsou chována prasata (včetně malých chovů) a zbytky z černé zvěře nepřidávat do krmení domácím prasatům.
 
V případě afrického moru jde o velmi infekční onemocnění s velkým úhynem. V této situaci bychom měli udělat vše proto, abychom v Kraji Vysočina předešli jeho výskytu, případně ho odhalili co nejdříve. Jeho likvidace při větším rozšíření by uživatelům honiteb přinesla mnohem více práce a povinností.
 

Děkuji za spolupráci a Myslivosti zdar.
 
MVDr. Pavel Brávek
vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 01 Jihlava
 
p.bravek.kvsj@svscr.cz
T:   +420 567 570 244
F:   +420 567 331 636
M: +420 724 342 321
 
Značka SVS 50