Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Myslivost > Informace k love černé zvěře

Problém zvaný černá zvěř


Od uzavření nových nájemních smluv za pouhých sedm let se roční odstřel černé zvěře v našem správním obvodu zvýšil téměř na dvojnásobek. Přesto nedochází ke snížení stavů černé zvěře a škody na zemědělských plodinách dosahují řádově již několik milionů. Pokud by byly uplatněny, znamenalo by to zánik většiny mysliveckých sdružení. Je proto potřeba využít všech chovatelských a zákonných možností k zastavení nárůstu stavů a škod jimi působených. Zpětným propočtem vychází, že je potřeba dlouhodobě v našem správním obvodu lovit min. 2.000 ks černé zvěře ročně (rok 2009 – cca 1550 ks).

Příčin současného stavu je celá řada. Osobně největší problémy spatřuji v nevhodných hranicích honiteb (honitby lesní bez škod a s možností lovu a honitby polní se škodami s omezenými možnostmi lovu, nemožnost lovu na čekané 200 m od hranic, sezónní migrace černé zvěře mezi honitbami), v přikrmování černé zvěře místo vnadění (předčasné dospívání selat bachyněk a zvyšování počtu selat ve vrzích), vnadění na nevhodných místech a tím natahování černé zvěře do honitby, nezdravé praktiky ve sdruženích (závist, zavětřování vnadišť, rozdělení honiteb na soukromé okrsky, malá aktivita členů, …), nehrazení škod způsobených zvěří (z důvodu osobních vazeb, arogance myslivců vůči menším subjektům – a tím nulového tlaku problém řešit).

Na druhé straně tento stav má příčiny i v neochotě některých uživatelů zemědělských pozemků na spolupráci s myslivci (především pěstované plodiny, jejich umístění v honitbě, velikost lánů monokultur, kde není možný lov a které umožňují zvěři potřebný klid a zdroj potravy). Uživatelé zem. pozemků si neuvědomují, že bez spolupráce s myslivci není možné škody vždy účinně snížit, a že případná likvidace uživatele honitby by znamenala ještě větší nárůst škod, nehledě na možnost propuknutí moru prasat za daných stavů.

Jako orgán státní správy myslivosti jsme vyhověli všem uživatelům honiteb, pokud požádali o výjimky v lovu černé zvěře jak do dvou let, tak i dospělé zvěře, stejně jako v několika případech i o udělení výjimek ze zakázaných způsobů lovu. Tak jsme vytvořili potřebné předpoklady pro redukci černé zvěře. Podle výkladu MZe mohou uživatelé honiteb, kteří mají vydaný souhlas podle § 36 k lovu zvěře do dvou let věku, lovit samičí zvěř bez omezení a samčí zvěř pouze do dvou let jejich věku. Proto je nadbytečné, pokud máte vydaný souhlas/vyjádření podle § 36 žádat o povolení lovu samičí zvěře starší dvou let.

Znovu zdůrazňuji možnost provádění lovu černé zvěře odchytem, který se ukazuje při redukci stavů jako velmi efektivní a účinný, nehledě na možnost získání dotace na vybudování odchytových zařízení. Pokud nedojde k redukci početních stavů, budeme jako orgán státní správy nuceni přistoupit k uložení opatření na snížení stavů černé zvěře, kdy při jeho neplnění hrozí vysoké finanční postihy.

Obracím se proto s výzvou na všechny naše myslivce, abyste si v souladu se zásadami řádného chovu vzali za své redukci stavů černé zvěře, podrobili kritice a přehodnotili pravidla zavedená ve sdružení (rozdělování zvěřiny, zamykané posedy, způsoby přikrmování a vnadění černé zvěře, …) a seriózně přistupovali k řešení škod působených černou zvěří (rok 2012, kdy se budou připravovat a uzavírat nové nájemní smlouvy je za dveřmi).

Domnívám se, že v této situaci by svou roli měl sehrát i OMS a jako zastřešující organizace vejít do jednání s velkými uživateli zemědělských pozemků při hledání řešení z dané situace.

 

Ing. Milan Slavinger                                                                                                     
vedoucí odd. LHM OŽP Magistrátu města Jihlavy