Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Myslivost > Termín a podmínky aplikace antiparazitálních léčiv v roce 2013

V návaznosti na dopis Státní veterinární správy sdělujeme, že sjednocené období aplikace léčivých přípravků s antiparazitálním účankem doporučila SVS na období
od 1. 2. 2013 do 12. 2. 2013.

Níže naleznete bližší informace poskytnuté MVDr. Pavlem Brávkem-vedoucím oddělení zdraví zvířat KVSJ

Blíží se doba, kdy v honitbách okresu Jihlava bude prováděno ošetření spárkaté zvěře proti parazitózám. S ohledem na ujednocení postupu v rámci celé ČR Státní veterinární správa doporučuje podat léčivo v období od 1. 2. 2013 do 12. 2. 2013. SVS ČR chce o termínu aplikace informovat i okolní státy a tím upozornit na období, kdy je nutné dbát zvýšené obezřetnosti s ohledem na výskyt reziduí antiparazitárních léčiv u ulovené volně žijící zvěře. Používaná antiparazitární veterinární léčiva mají různé ochranné lhůty pro maso volně žijící zvěře:
28 dnů … pro jeleny, daňky, muflony a kamzíky, léky obsahující Ivermectin
14 dnů … pro volně žijící zvěř, léky obsahující Ivermectin
28 dnů … pro jeleny, daňky a srnce, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum
60 dnů … pro kamzíky a muflony, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum
 
Upozorňuji, žez §19 odst. 5 zákona 166/1999 Sb. vyplývá pro objednavatele léčiva i uživatele honitby, kde bude léčivo podáno povinnost uchovávat údaje o použití léčivých přípravků (např. objednávku, veterinární recept, výsledky laboratorního vyšetření nebo potvrzení privátního veterinárního lékaře) a předkládat tyto údaje na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři. Proto po ukončení předkládání (tzn. po 12. 2. 2013) mohou být OMS Jihlava a někteří uživatelé honiteb vyzváni k předložení výše uvedené dokumentace na KVSJ.
 
Koncem roku byla také publikovánaMetodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2013 (dále jen „Metodika 2013“), kde došlo u podávání antiparazitik ke změně. Preventivně nelze léčivo podávat a léčba musí být vždy podložena diagnózou opírající se o parazitologické vyšetření zvěře na daném území. Na odběr vzorků na parazitologické vyšetření (EpJ200) bude uživatelů honiteb poskytován státní příspěvek 50 Kč.
14.  Lovná zvěř spárkatá
EpJ200          Lovná zvěř spárkatá - Parazitologické vyšetření   VyLa   (PV)
Vzorky k laboratornímu vyšetření jsou přednostně odebírány od ulovené nebo uhynulé zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku. V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. To znamená, že honitba, která má tři katastrální území odebere tři vzorky, honitba, která má pět katastrálních území odebere pět vzorků. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb, uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území.
 
Přeji hodně zdraví , spokojenosti a loveckých zážitků v roce 2013.
 
Myslivosti zdar!
 
MVDr. Pavel Brávek
vedoucí oddělení zdraví zvířat KVSJ