Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Jednatel:Marie Deržmíšková
Předseda:Ing. Josef Prokeš
  
Úřední hodiny
Po:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Út:pouze na základě telefonické domluvy
St:8.30-11.30 12.30-16.30 úřední den
Čt:pouze na základě telefonické domluvy
Pá:pouze na základě telefonické domluvy
   
IČO:67777228
Účet:672406003/0300
Banka:ČSOB, a.s. Jihlava
Blok informací levého panelu
Myslivost > Termíny sčítání zvěře v roce 2013

Termíny sčítání zvěře v roce 2013

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství určuje uživatelům honiteb na území Kraje Vysočina termíny sčítání zvěře v roce 2013 na dny:
9. 2. 2013 a 9. 3. 2013.

Podle zákona o myslivosti jsou uživatelé honiteb povinni provést každoročně, v termínu
stanoveném orgánem státní správy myslivosti krajského úřadu, sčítání zvěře v honitbě a do
5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Důvodem je každoroční povinnost uživatele honitby vypracovat, na základě objektivně
zjištěných podkladů, plán mysliveckého hospodaření. Plán vychází z posouzení celkového
stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, dále pak z výše
škod na zemědělských a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze stanovení
minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů očekávané produkce,
ale především z výsledků sčítání zvěře.
Sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, ve které se sčítání provádí a dále držitelé
honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud
některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to
písemně orgánu státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání
 
Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství