Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@omsji.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Volby 2020


Dle rozhodnutí myslivecké rady OMS ze dne 25. 5. 2020

se sněm OMS uskuteční
  2. 7. 2020


Vážení členové,
            rok 2020 je pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. rokem volebním. Volební období členů myslivecké a dozorčí rady našeho OMS skončilo dnem 20.5.2020. V důsledku koronavirové epidemie a následných omezujících opatření  nouzového stavu vyhlášených Vládou ČR nebylo možné volební sněm uspořádat v plánovaném termínu 14.5.2020.
            Daná situace byla vyřešena vydáním Zákona č. 191/2020 Sb., který prodloužil členům voleného orgánu jejich funkční období o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen 17.5.2020 a tak volební sněm OMS musí proběhnout nejpozději do 17.8.2020. Myslivecká rada OMS v souladu s § 125, čl. 3) Stanov ČMMJ proto na svém zasedání dne 25.5.2020 rozhodla o svolání volebního sněmu OMS v novém termínu.
 

            Volební sněm okresního mysliveckého spolku Jihlava
se uskuteční 

dne 2.7.2020 od 15.°° hod. 
v sále kulturního domu v Sedlejově, č.p. 45.
 
 Organizační a prováděcí pokyny dříve vydané mysliveckou radou OMS k provedení volebního sněmu plánovaného na 14.5.2020 zůstávají s odpovídajícím časovým posunem     v platnosti.
           
 
S pozdravem „Myslivosti zdar“
 
  
                                                                         Ing. Josef Prokeš v.r.
                                                                       předseda myslivecké rady OMS
 

Přiložené dokumenty

 Snem-2020-kandidat-dotaznik (doc - 147,46 KB)
 Snem-2020-volby-pokyn (doc - 145,92 KB)