Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jindřichův Hradec
 
Pozadi
OMS Jindřichův Hradec
Adresa: Schwaigrova 1118 / II , Jindřichův Hradec , 377 01
Telefon:389 602 120, 702 006 349
Email:oms@j-hradec.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjindrichuvhradec
Jednatel:Ing. Miloš BUČINA
Předseda:Ing. Karel DAVID
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 17.00
Út:-
St:8.00 - 17.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777236
Účet:0600003379 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Jindřichův Hradec
Poznámka k úředním
         hodinám
-------------------------------


Okresní myslivecký spolek Jindř. Hradec od vzniku nových územně správních celků Jindř. Hradec, Třeboň a Dačice, tj. od roku 2003, má konzultační dny i v Dačicích a Třeboni.
 
     Od roku 2013 došlo k této změně.

    V pověřených obcích Dačice a Třeboň jsou konzultační dny už pouze v měsících listopad a prosinec:

První pondělí v měsíci listopadu a prosince v Dačicích - velká zasedačka MěÚ 10.15 - 14.15

Druhé pondělí v měsíci listopadu a prosinci .
Třeboň MěÚ - "kasárna" veká zasedačka: 10.15 - 14.15

   Pracovní doba jednatele OMS pana ing. Miloše Bučiny je také mimo úřední dny, tj. v úterý, čtvrtek a pátek

Pokud bude jednatel tyto „neúřední“ dny v kanceláři přítomen, Vaše záležitosti budou také vyřízeny.
   Můžete si návštěvu dohodnout i předem.

 
Domů

Stránky OMS ČMMJ v Jindřichově Hradci zpracovává a aktualizuje jednatel Ing. Miloš Bučina. Omlouváme se všem uživatelům těchto stránek, ktré nejou zcela aktualizovány. Na jejich aktualizaci se pracuje. TROCHU Z HISTORIE

Jindřichohradecký archivář Teplý uvádí, že jedna z prvních mysliveckých organzací vznikla právě v Jindřichově Hradci, tedy ještě vpřed založením hlubockého "Loveckého bratrstva", které vzniklo v roce 1690 na návrh hlubockého pojezdného Jiřího Jeřábka a jemu podřízených hlubockých myslivců, kteří podali o zřízení "Loveckého bratrstva" žádost Ferdinandu Schwarzenberkovi, jenž již věděl, že jeho lovecký personál měl svůj stavovský myslivecký prapor a že tento prapor nosí při slavnostech Božího těla před svými řadami. Vydal jim proto Ferdinand roku 1699 dne 24. října "Policejní a pořádkový řád k udržení dobrého pořádku, výchovy a poctivosti hlubockých myslivců a lesníků" a dovolil jim vejít ve společné bratrství.

     Odkud si hlubočtí myslivci vzali vzor pro založení tohoto "Loveckého bratrstva" není zpráv, ale zdá se, jak o tom píše právě archivář Teplý v Jindřichova Hradce, že něco podobného, avšak né tak výrazně pojmenovaného, byla ona myslivecká společnost SVATÉHO EUSTACHA v Jindřichově Hradci, která měla svého direktora a slavila své myslivecké setkání vždy na den sv. Eustacha.
Svatý Eustach byl v té době patronem myslivců a až později byl nahrazen svatým Hubertem. Historie sv. Eustacha 

      Československá myslivecká jednota byla založena v dubnu 1923. Na Jindřichohradecku bylo od té doby několik loveckých klubů. A tak až 14. února 1943 v místnostech restaurace "Zlatá husa", se konala první zahajovací  členská schůze okresního mysliveckého spolku. Této ustavující schůze se zúčastnilo 28 členů ČsMJ. Okresní myslivecký spolek vznikl sloučením loveckého klubu Jindř. Hradec a Jarošov nad Nežárkou. 
      Prvním předsedou Okresního mysliveckého spolku v Jindř. Hradci byl zvolen Ing. K. Killmaier a jednatelem Karel Kačírek. 

      Celkem se ve funkcích předsedů OMS Jindř. Hradec (či ČSMS a ČMS) za uplynulých 70 let vystřídalo 13 myslivců. V letech 1945 -7 to byl lesní rada Neuhübel, 1947 - 49 Alois Zuda. Další 2 roky byl předsedou Rudolf Schüller, 1951 - 1953 Bohumil Krajíc, v roce 1954 Josef Sedláček, 1954 -55 Karel Vondrka, 1955 - 65 Ladislav Němec, 1965 - 1973 JUDr. Ing. Miloslav Hejda, 1973 - 83 ing. Vladimír Kuchyňka, poté do roku 1990 Jaroslav Vojna, 1990 - 2005 Vlastislav Lexa,  JUDr. Ing. Jan Bártů tuto funkci vykonával od roku 2005 - 2015 a v únoru 2015 byl předsedou OMS Jindř. Hradec zvolen ing. Kamil Kupec. 
       Jednatelů a tajemníků se již tolik nevystřídalo. V roce 1945 to byl Karel Jedlička. V zaměstnaneckém poměru byl od roku 1949 Antonín Mandl, kterého v roce 1960 vystřídal František Bušek. V roce 1962 - 67  funkci tajemnice zaslávala Jiřina Svobodová. Potom na rok byl na OMS zaměstnán prof. Neumann a  od 1. července 1968 funkci tajemníka, nyní jednatele, vykonává Pavel Průša.
 
      Z historických materiálů se dozvíme, že již 1. června 1947 byla v prostorách  Jindřichohradeckého zámku pořádána první povinná chovatelská přehlídka trofejí. První ples pořádal Okresní myslivecký spolek v hotelu Grand u příležitosti 5. výročí založení Okresního mysliveckého spolku, tj. 14. února 1948.  První zkoušky z myslivosti po únoru 1948 byly 11. - 13. října 1948 a přihlášeno bylo 137 uchazečů: 1 byl hodnocen výborně, 18 velmi dobře, 48 dobře, 59 dostatečně a 11 neobstálo.

     V roce 1945 měl OMS v J. Hradci (bez Dačic a Třeboně) 338 členů, koncem roku 1947 to bylo již 516 členů, z toho 453 řádných, 62 myslivců z povolání a 1 mimořádný. Příjem za členský příspěvek činil 121 700 Kč, pro ústředí odvedeno 77 840 Kč a na činnost OMS J. Hradec zbylo 43 860 Kč. V příspěvku pro ústředí byl z příspěvku člena ČMJ placen povinný odběr časopisu Stráž myslivosti 40,- Kč, 28 Kč dělalo zákonné pojištění odpovědnosti, 7 Kč pojištění úrazu, 85 Kč spolkový příspěvek a 20 Kč organizační příspěvek. Zápisné bylo 50 Kč. Ústředí  tak každý člen platil 65 % příspěvku.
     V roce 1950 měl OMS v J. Hradci již 667 členů.

   

     V roce 1960 došlo ke sloučení okresů, pod Okresní myslivecký spolek  Jindřichův Hradec se tak dostal i OMS Dačice a OMS Třeboň. Od roku 1961 byl změněn název na Československý myslivecký svaz, od roku 1969 jsme se jmenovali Český myslivecký svaz a od roku 1993 jsme Českomoravská myslivecká jednota.

     Okresní výbor Českého mysliveckého svazu v Jindř. Hradci, jako první  a jako jeden z mála, začal v květnu 1971 vydávat vlastní noviny - bulletin "Jindřichohradecké halali". Celkem bylo vydáno 60 čísel, což je cca 500 stran tisku. Poslední 60. číslo vyšlo v březnu 2004. Tedy 33 let. Prvních 25 let byl náklad každého čísla 2200 ks - tj. pro každého člena ČMS v našem okrese. Po roce 1992 již dle objednávek, což bylo cca 600 výtisků. 
     A chcete-li se začíst do této krátké minulosti, všechna čísla jsou v rubrice našich stránek "Pohled do historie". Nezapomeňte, že články odpovídají době, kdy byly psány a tak se dozvíte o plnění socialistických závazků, významu vedoucí úlohy KSČ či VŘSR apod. Ale i to patří k naší historii.

 
*******************************************************************

      A když jsme u historie, tak trochu z té novodobé. 12. října 1982 byla kolaudována provozní budova OMS ČMMJ ve Schwaigrově ulici - fotografie v levém rohu. A tak již více jak 30 let je sídlo okresního mysliveckého spolku právě v této budově. Celá stavba byla realizována v akci "Z" a podílela se na ní převážná většina myslivců celého okresu. V roce 1980 bylo brigádnicky odpracováno 9270 hodin, v roce 1981 již přes 21000 hodin a v roce 1982 přes 5000 hodin.  
     
        Proto po třiceti letech patří velké poděkování všem, kteří ve svém volném čase přiložili ruce k dílu. Navíc myslivecká sdružení okresu darovala OV ČMS  přes 250000 Kč, 250000 půjčil ČMS Praha a zbytek šel z rozpočtu OV ČMS J. Hradec (okresní výbor Českého mysliveckého svazu). Celkem nás tehdy stavba budovy stála necelých 1,2 miliónů Kč, hodnota stavby dle rozpočtu byla 1,5 miliónů Kč. Dnes je budova pojištěna na částku 6 miliónů Kč.
       Z materiálů té doby vybíráme, že více jak 5 hodin na člena odpracovala na výstavbě budovy tato myslivecká sdružení: Horní Radouň, Jarošov n. Než., Velký Ratmírov, Hospříz, Kunžak, Děbolín, Suchdol nad Luž., Břilice, Bednáreček, Číměř, Cizkrajov, Dolní Radouň, Hamr, Jindř. Hradec "Řasy" Otín a Oldřiš
.
      
       Moc a moc díky!

       K současnosti našeho Okresního mysliveckého spolku patří i trubačský sbor, který svou činnost začal první výukou v lednu 2012. Přihlásilo se 11 zájemců, po třech letech působnosti zůstalo 7, včetně lektora a vedoucího Romana KUBÁTA. Mysliveckou hudbu v jejich podání můžete slyšet na plesech OMS, na kynologických a kulturních akcích i na okresních sněmech. A kdo je těch "sedm statečných"? Pavel Hrubý, Oldřich Hořava, Zdeněk Tichý a Václav Pavliš - hra na borlice, Pavel Biernat a Tomáš Tichý - hra na lesnici. A jejich vedoucí a učitel Roman Kubát (trumpeťák např. Yo Yo Band, Crazy Legs či Frames 5) samozřejmě hraje na všechno.
      I jim patří náš dík a obdiv za to, že u toho vydrželi a rozdávají tak radost posluchačům lovecké hudby z řad myslivců i nemyslivecké veřejnosti.
     ****************************************************************

Poznámka k úředním hodinám:

Okresní myslivecký spolek Jindř. Hradec od vzniku nových územně správních celků Jindř. Hradec, Třeboň a Dačice, tj. od roku 2003 - 2012, měl konzultační dny i v Dačicích a Třeboni. Proto každé první a druhé pondělí v měsíci byly úřední dny v sekretariátu OMS v J. Hradci, ale také v Dačicích, Antonínská ulice, Obchodní centrum, číslo dveří 145 (proti železnému schodišti) a ve Třeboni na Městském úřadě - bývalá kasárna.

Od roku 2013 došlo ke změně a OMR rozhodla, že konzultační dny v Dačicích a Třeboni BUDOU POUZE V LISTOPADU A PROSINCI. A důvod - v ostatní měsíce malé využití členy ČMMJ a zejména také proto, že nový program členské evidence SW Diana, potřebuje připojení na internet a také vlastní tiskárnu k tištění členských průkazů.

Pracovní doba jednatele OMS je také mimo úřední dny, tj. v úterý, čtvrtek a pátek.
Pokud bude jednatel v „neúřední“ dny (úterý, čtvrtek či pátek) v kanceláři přítomen, Vaše záležitosti budou také vyřízeny. V těchto případech je třeba domluvit si návětěvu předem.
*******************************************************************
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek
Schwaigrova 1118/II, 377 11 JINDŘICHŮV HRADEC
Forma: pobočný spolek ČMMJ z.s.
Předmět činnosti je vymezen ve Stanovách ČMMJ z.s.
IČO: 67777236
Bankovní spojení: 600003379/0800
 
Kontakt         
telefony: 389 602 120, mobil 702 006 349
mail:                   oms@j-hradec.cz, pavelprusa@j-hradec.cz
 

*******************************************************************
 
Od roku 2010 se po 7 letech změnila výše členského příspěvku Českomoravské myslivecké jednoty. Vzhledem k řadě dotazů, proč je příspěvek tak vysoký, zda není lepší se pojistit u jiné pojišťovny apod., jsem se jako dlouholetý jednatel a dříve ještě tajemník Československé myslivecké jednoty, kdy byl příspěvek ČSMS ještě 60 Kč za rok vč. zákonného a úrazového pojištění které činilo 20 Kč, rozhodl, napsat o výhodách členství v největší celostátní myslivecké organizaci - Českomoravské myslivecké jednotě. Tento článek je v příloze dole na této stránce.
******************************************************************
 
V České republice již existuje 8 mysliveckých organizací s celostátní působností. Protože např. Unie mysliveckých organizací ČR v poslední době se snaží vystupovat jménem všech myslivců ČR, podáváme v přiloženém souboru dole  v článku "KDO JE KDO" vysvětlení a přiblížení činnosti mysliveckých organizací v ČR.

Přiložené dokumenty

 Legenda o svatém Eustachovi (doc - 32,77 KB)

Text legendy o sv. Eustachovi

 Prihlaska-do-CMMJ (doc - 50,69 KB)

Přihlšáka za člena Českomoravské myslivecké jednoty v Jindř. Hradci ve wordu

Fotogalerie

 
 
BlueBoard.cz*******************
Webové stránky Okresního mysliveckého spolku v Jindřichově Hradci spravuje a aktualizuje jednatel OMS ing. Miloš Bučina. Náměty, články, fotografie, inzerce apod. zasílejte na mail adresu:
oms@j-hradec.cz