Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Akce s mládeží > Zlatá srnčí trofej 2016

Zlatá srnčí trofej 2016

Ve dnech 13. a 14. května se v areálu Základní a mateřské školy Osečná konalo okresní kolo dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej, pořádané Okresním mysliveckým spolkem Liberec a Mysliveckým spolkem Osečná-Kotel.
V pátek kolem 18. hodiny se do areálu školy sjeli všichni přihlášení soutěžící z jednotlivých přírodovědných či mysliveckých kroužků. Před přivítáním zástupcem hostitele, Základní a mateřské školy Osečná, panem Milanem Jánošíkem, byli ubytováni v chatkách a ve školní tělocvičně.
Poté je již přivítali zástupci Mysliveckého spolku Osečná-Kotel a to myslivecký hospodář pan Luboš Šíp a pan Jaroslav Barták. Zároveň je seznámili s doprovodným programem a možností se ještě něco dozvědět před sobotní hlavní částí soutěže. K tomu přispěli i další myslivci, kteří si rozdělili jednotlivé obory myslivosti a děti s nimi mohli konzultovat společné poznatky i zážitky z přírody.
Letošní ročník se do soutěže přihlásilo celkem 6 kroužků. Jmenovitě Mladí myslivci z Osečné, Zbojníci z Osečné, Smědáček z Frýdlantu, Zálesák z Raspenavy, kroužek z Vítkova a Bulovecká smečka z Bulovky. Celkem soutěžilo 61 dětí.
Vlastní soutěž pak proběhla v sobotu a byla oficiálně zahájena zástupci okresního mysliveckého spolku Liberec jednatelkou paní Věrou Bouzkovou a předsedou kulturně výchovné komise panem Petrem Mužákem. Z pozvaných hostů přítomné pak pozdravili starosta Osečné pan Jiří Hauzer a ředitel školy pan Tomáš Johanovský.
Následně byly děti panem Mužákem rozděleny do jednotlivých věkových kategorií, a to M (předškoláci a 1. a 2. třída-celkem soutěžilo 20 dětí), A (3. až 5. třída-celkem soutěžilo 32 dětí) a B (6. až 9. třída-celkem soutěžilo 9 dětí).
Hlavní soutěž se skládala z teoretické části v podobě písemného testu mysliveckých znalostí a praktické části a to stezky, na které byla stanoviště, kde soutěžící plnili úkoly. Bodovaná stanoviště: lovecká kynologie, trofeje a zoologie, péče o les a životní prostředí, stopy a pobytová znamení, botanika, dendrologie, myslivecká mluva, tradice a zvyky, péče o zvěř, sokolnictví, zbraně a střelivo.
Dále byly uspořádány dvě doprovodné soutěže, a to ve střelbě ze vzduchovky a luku a ve výtvarném projevu (letos na téma Lovecký pes).
V hlavní soutěži se v kategorii M na prvních třech místech umístili Robin Chmelík z Vítkova, Kačenka Štěklová z Bulovecké smečky a Štěpán Málek z Vítkova. V kategorii A obsadili prvá tři místa Tomáš Klocperk, Václav Köhler a Petr Jareš, všichni z Mladých myslivců. V nejstarší kategorii zvítězili Jakub Hanzl ze Zálesáka (absolutní vítěz), Vojtěch Niedermertl z Bulovecké smečky a Ondřej Kučera ze Zálesáka.
Střelecká soutěž se konala bez rozdílu věku a sčítaly se výsledky ze střelby ze vzduchovky a z luku.
Na stupně vítězů dosáhli Filip Hrabar z Vítkova, Tomáš Klocperk z Mladých myslivců a Stanislav Fúska ze Zálesáka.
Ve výtvarné soutěži bylo těžké rozhodování, neboť všechny práce byly velice pěkné. Nakonec porota vybrala práce Veroniky Hakenové ze Zbojníků, Daniela Seiferta ze Smědáčka a Jana Jandáka z Vítkova (opět bez rozdílu věku).
Závěrem dovolte poděkovat všem organizátorům soutěže z MS Osečná-Kotel a OMS Liberec, zástupcům Základní a mateřské školy Osečná, městu Osečná, Lesům České republiky, Vojenským lesům a statkům a v neposlední řadě i mysliveckým trubačům. Trubačské duo ve složení Anička Adámková a Petr Škoda odtroubili nejen slavnostní zahájení soutěže, ale i vyhlašování výsledků. Děkujeme jim za velice krásný a profesionální výstup.
Děkujeme také všem účastníkům soutěže a vedoucím kroužků a gratulujeme vítězům.
U dalšího ročníku Zlaté srnčí trofeje.
Myslivosti zdar!
 
Mgr. Jaroslav Černý
Kulturně výchovná komise OMS Liberec

Fotogalerie