Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Akce s mládeží > Zlatá srnčí trofej 2017

Zlatá srnčí trofej 2017

Okresní myslivecký spolek Liberec ve spolupráci s Mysliveckých spolkem Předlánce – Černousy uspořádali již tradiční okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. Stejně jako v předchozích ročnících i letos šlo o dvoudenní program. Dne 2. a 3. června se na lovecké chatě v Polních domcích sešlo celkem 54 dětí z 6 mysliveckých a přírodovědných kroužků.
První den patřil doprovodnému programu lesnické pedagogiky, kterou nám připravily pracovníci Lesů České republiky. Děti se seznámily se základy hospodaření v lesích, poznávaly dřeviny a nakonec i zvěř. Program byl zároveň průpravou na následující den soutěže.
Druhý den již patřil dětem, kteří prokazovaly co se naučily či vypozorovaly v přírodě. Před slavnostním nástupem byl každý zařazen do určité kategorie. Do první byly přiřazeny děti z MŠ a 1.-3. třídy ZŠ, do druhé děti 4.-6. třídy ZŠ a ve třetí byly děti 7.-9. třídy ZŠ.
Při slavnostním nástupu jsou vždy dodržovány myslivecké tradice a zvyky, a proto nechyběl ani trubačský doprovod. Trubači, Radim Seifert a Tomáš Cýrus, nám představili na své borlice několik slavnostních fanfár a signálů. Úvodní slovo přednesla jednatelka OMS Liberec Věra Bouzková a následovalo přivítání předsedou mysliveckého spolku Předlánce Lubomírem Erbanem. Poté se slova ujali Radim Seifert a Petr Mužák, kteří koordinovali celý průběh soutěže.
Samotná soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Základem byl test mysliveckých znalostí. Dále prošli soutěžící stezkou jednotlivá stanoviště: střelba ze vzduchovky, myslivecká zoologie, lovecká kynologie, botanika, střelectví, lovectví, péče o zvěř, dendrologie a ochrana přírody.
Na každém stanovišti bylo několik zkoušejících, za jednotlivá stanoviště zodpovídali tito myslivci: Hana Kučerová, Petr Mužák, Radim Seifert, Jiří Truhlařík, Josef Hrdina, Jaromír Zázvorka, Miloslava Černá, Zbyněk Jína, Josef Seifert st., Antonín Erban, Petr Valo a Josef Velzel.
Hodnocena byla hlavní část o Zlatou srnčí trofej, dále samostatně střelba ze vzduchovky a také výtvarná soutěž. Ta je každoročně vyhlašována na předem vybrané téma. Letošním námětem bylo „přikrmování zvěře“. Děti tak měly možnost přivést s sebou nejen výkresy, ale i modely např. mysliveckých zařízení. Ti, kteří to nestihly, mohly svůj talent ukázat i přímo na místě.
V mezičase vyhodnocování soutěže měli všichni účastníci možnost se občerstvit a posilnit na následující slavnostní ceremoniál vyhlašování vítězů.
Výsledky některých soutěžících byly velmi těsné, proto muselo být rozhodnuto v závislosti na vyšším bodovém skóre z jednotlivých disciplín. V rámci hlavní části soutěže bylo vyhlašování vítězů až do 5. místa. 
V I. kategorii se na 5. místě umístil Antonín Petružálek z MS Bílý Kostel, na 4. místě Lukáš Kubát ze Smědáčku, na 3. místě Michaela Erbanová, na 2. místě Robin Chmelík z Kohoutího vrchu a na 1. místě Daniel Seifert z Bulovecké smečky.
Ve II. kategorii se na 5. místě umístil Lukáš Veselý z Bulovecké smečky, na 4. místě Klára Válková ze Zbojníků, na 3. místě Jan Buša z Mladých myslivců, na 2. místě Tomáš Klocperk z Mladých myslivců a na 1. místě Václav Köhler z Mladých myslivců.
Ve III. kategorii se na 5. místě umístil Patrik Černý ze Zálesáku, na 4. místě Nikola Dandová z Bulovecké smečky, na 3. místě Sára Orobatorová ze Zálesáku, na 2. místě Vojtěch Niedermertl z Bulovecké smečky a na 1. místě Jakub Hanzl ze Zálesáku.
Absolutním vítězem Zlaté srnčí trofeje a hlavní cenu si odnesl s 90,5 body Daniel Seifert z Bulovecké smečky a byl automaticky nominován do národní finále Zlaté srnčí trofeje.
Střelba ze vzduchovky byla vyhlašována do 3. místa. V kategorii I. se na 3. místě umístila Anna Bílková z Bulovecké smečky, na 2. místě Václav Berka ze Smědáčku a na 1. místě Daniel Seifert z Bulovecké smečky. V kategorii II. se na 3. místě umístil Jan Buša z Mladých myslivců, na 2. místě Radek Lysík z Bulovecké smečky a na 1. místě Jan Jandák z Kohoutího vrchu. Ve III. kategorii se na 3. místě umístil Stanislav Fúska ze Zálesáku, na 2. místě Jakub Hanzl ze Zálesáku a na 1. místě Nikola Dandová z Bulovecké smečky.
V rámci výtvarné soutěže bylo těžké vyhlásit vítěze. Všechny výkresy a modely byly velmi pěkné, ale přesto se hodnotící porotě podařilo vybrat ty nejlepší. V kategorii I. byly vyhlášeni dokonce dvě 1. místa, na kterých se umístil Lukáš Kubát ze Smědáčku a Karolína Hakenová ze Zbojníků, na 2. místě se umístila Sofie Novotná z Bulovecké smečky a na 3. místě Milan Kvapil ze Zálesáku. V kategorii II. byla na 1. místě Lenka Kopačková ze Zálesáku, na 2. místě Lukáš Veselý z Bulovecké smečky a na 3. místě Kamila Niedermertlová z Bulovecké smečky. V kategorii III. nebylo možné vyhlásit 1. místo, jelikož výkresy, které byly předloženy porotě byly na stejné úrovni. Bylo proto vyhlášeno 2. místo, kde se umístila Nikola Dandová z Bulovecké smečky a 3. místo obsadil Vojtěch Niedermertl z Bulovecké smečky.
Závěr se opět nesl za zvuků mysliveckého troubení. Dovolte mě jménem Okresního mysliveckého spolku Liberec poděkovat Mysliveckému spolku Předlánce a všem myslivcům za celou organizaci soutěže, za přípravu občerstvení a hlavně za možnost strávit dvoudenní program v krásném prostředí Polních domků. Poděkování patří také všem soutěžícím a všem vedoucím mysliveckých a přírodovědných kroužků. U dalšího ročníku Myslivosti zdar!
 
Petr Mužák
předseda KVK OMS Liberec

Přiložené dokumenty

 Pozvanka-na-ZST-2017 (jpg - 375,48 KB)
 Propozice-ZST-2017 (pdf - 2,93 MB)
 Zaverecna-zprava-a-vysledkova-listina-ZST-2017-fin-verze (pdf - 13,70 MB)

Fotogalerie