Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Akce s mládeží > Zlatá srnčí trofej 2019

Zlatá srnčí trofej 2019

Okresní myslivecký spolek Liberec každoročně vyhlašuje pro děti a mládež okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. I letos tomu nebylo jinak, a proto ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Předlánce-Černousy se 24. a 25. května tato akce uskutečnila v Polních Domcích.
Díky záslužné činnosti vedoucích mysliveckých kroužků nám každoročně roste i účast, letos se do soutěže přihlásilo neuvěřitelných 64 dětí. Práce s mládeží je jednou z našich nejdůležitějších priorit, a proto díky Zlaté srnčí trofeji se mohou setkávat děti z celého okresu Liberec a porovnávat své znalosti z myslivosti, ale také i zábavnou formou se dozvědět i něco nového, možná i trochu okořeněného o mysliveckou latinu.
V posledních letech jsme se zaměřili i nato, že se soutěž koná pokaždé v jiné honitbě a díky rozdílným přírodním podmínkám, prostředí a stylu hospodaření se zvěří mají děti jedinečnou možnost i vzájemného srovnání.
Tato vysoká úroveň organizace se projevuje i mimo jiné v tom, že jednotliví soutěžící začínají s poznáním myslivosti v podstatě již od mateřské školy. Velké poděkování proto patří jejich vedoucím i rodičům, kteří je motivují a rozšiřují jim jejich obzory. Naše okresní kolo již jen přispívá tím, že kromě dvou základních kategorií, A - mladší  (3. - 5. třída ZŠ) a B - starší (6. - 9. třída ZŠ), máme i kategorii určenou právě pro ty nejmenší děti z mateřských škol a 1. - 2. třídy ZŠ.  Proto všichni, co mají soutěžního ducha, si mohou vyzkoušet, co všechno musí myslivci při své praxi znát.
Dvoudenní program je koncipován tak, že první den je přípravný a druhý den již probíhá vlastní soutěž. Páteční příjezd předem přihlášených účastníků, který závisí na volbě vedoucích mysliveckých oddílů, bývá v odpoledních hodinách. Letošní rok měly děti kromě ubytování se v krásném prostředí lovecké chaty mysliveckého spolku i zpestření o besedu s pracovníky Lesů České republiky, s. p. – Lesní správy Frýdlant. Interaktivním způsobem se seznamovali se zvěří, lesem a ochranou přírody, což jim bylo zároveň i částečně přípravou na nadcházející soutěž.
Následující den dorazili zbylí soutěžící, zkoušející a další myslivecký personál. Na začátku proběhla prezence všech účastníků s tím, že konečné číslo se ustálilo na 54 dětí.  Každý obdržel svou vlastní startovací kartu, do které se zapisovaly výsledky z jednotlivých stanovišť. Náplní soutěže je teoretická a praktická část. Teoretická část se skládá z písemného testu a praktická je rozdělena na jednotlivá stanoviště umístěna na stezce honitbou, kde soutěžící prokazují své znalosti z oborů: botanika, dendrologie, kynologie, lovectví, střelectví, péče o zvěř, zoologie a ochrana přírody. Zahrnuta je i samostatně hodnocena střelba ze vzduchovky. Při konečném vyhodnocení je tedy vyhlašována Zlatá srnčí trofej v každé kategorii zvlášť, dále střelba ze vzduchovky a výtvarná soutěž. Téma výtvarné soutěže je vyhlašováno dopředu spolu s propozicemi tak, aby každý účastník měl dostatečný čas vytvořit své výtvarné dílo nebo model. Letos byly tématem Lovecká zařízení v honitbě. Za každou kategorii se sešlo opravdu hodně nádherných kreseb i modelů, a proto vybrat vítěze nebylo lehké.
Vlastní soutěž předcházel slavnostní nástup za zvuků loveckého troubení, kterým nás letos poctil Jakub Hušek, člen kulturní komise OMS Liberec. Poté následovaly proslovy představitelů OMS Liberec a MS Předlánce a také hostů, např. pana starosty obce Višňová Tomáše Cýruse. Dále Radim Seifert a Petr Mužák představili všechny myslivecké oddíly a samozřejmě i jednotlivé zkoušející. Se slovy „Myslivosti zdar“, bylo slavnostně odstartováno okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2019.
A jak celé okresní kolo dopadlo? V hlavní soutěži v nejmladší kategorii M první tři místa obsadili Vanessa Habrová z Liberce, Anna Štěpinová z MS Javorník a Josef Šteigr z Bulovecké smečky. V kategorii A zvítězil Daniel Seifert z Bulovecké smečky, druhý Skončil Robin Chmelík z MS Vítkov a třetí Zuzana Hlubučková z Bulovecké smečky. V kategorii B byl první Jakub Hanzl z raspenavského Zálesáka, druhý byl Vojtěch Niedermertl a třetí místo obsadila Kamila Niedermertlová, oba z Bulovecké smečky. Z vítězů všech tří kategorií nejvíce bodů získal Daniel Seifert a celkově tak vyhrál okresní kolo a byla mu předána putovní cena „Zlatá srnčí trofej“.
Ve výtvarné soutěži byly nejlépe hodnoceny práce v nejmladší kategorii Kristýny Kubátové z višňovského Smědáčka, Melánie Dubinové ze Zálesáka a Josefa Šteigra z Bulovecké smečky; v kategorii A Lukáše Kubáta ze Smědáčka, Michaely Kynčlové a Štěpána Málka, oba jsou z oddílu MS Vítkov a Sofie Novotné z Bulovecké smečky; v kategorii B Vojtěcha Niedermertla, Nikoly Dandové a Valerie Novotné (všichni patří k Bulovecké smečce).
Střelba ze vzduchovky byla hodnocena bez rozdílu věku. Někteří mladší byli dokonce úspěšnější než ti starší. Na prvním místě se umístil Daniel Seifert z Bulovecké smečky, na druhém místě Václav Berka ze Smědáčku (oba kat. A) a třetí místo si vystřílel Václav Köhler z oddílu Mladých myslivců z Osečné (kat. B).
Na opětovném slavnostním ukončení, které bylo doprovázené loveckým troubením, byli všichni oceněni medailemi, diplomy a cenami, které nám věnovala spousta sponzorů. Za což jim velice děkujeme. Zároveň i myslivci, paní kuchařky a všichni co se na organizaci ZST podíleli, byli odměněni pamětním listem.
Závěrem nám dovolte poděkovat zejména myslivcům MS Předlánce-Černousy za umožnění konání této soutěže a celkově za výbornou spolupráci, díky které je průběh okresního kola Zlaté srnčí trofeje nejen vědomostní soutěží, ale také i zábavou.
 
Gratulujeme všem vítězům a těšíme se za rok při dalším ročníku okresního kola ZST.
Myslivosti zdar!
 
 
Petr Mužák a Jaroslav Černý
Kulturní komise OMS Liberec

Pozvánka 2019

Přiložené dokumenty

 Prihlaska-ZLATA-SRNCI-TROFEJ-2019 (doc - 2,17 MB)
 Propozice-ZLATA-SRNCI-TROFEJ-2019 (docx - 16,56 KB)
 Vysledky-hlavni-cast-ZST-2019 (xlsx - 16,36 KB)
 Vysledky-strelba-ze-vzduchovky-2019 (xlsx - 11,17 KB)
 Vysledky-vytvarna-soutez-2019 (xlsx - 8,94 KB)

Fotogalerie