Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Legislativa


Nové SCHVÁLENÉ  Stanovy ČMMJ , verze 10,o jsou v přiložených dokumentech!!!

1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb. pod číslem 403/2013 Sb.


VYHLÁŠKA č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:
 
Čl. I
Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., se mění takto:
 
1. V § 1 písmeno l) zní:
„l) prase divoké - kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,“.
 
2. V § 1 písmeno n) zní:
 
„n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“.
 
Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

___________________________________________________________________

Upozornění:
Zákon 33/2008 Sb. ze den 17.1.2008 se ruší zákon 342/2006 Sb. a to ve znění,že název MS nemusí již obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o.s."
Adresa registrace Stanov :
Ministerstvo vnitra ČR
odbor všeobecné zprávy
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
tel: 974 817 361
________________________________________________________________
Pokud Vás zajímá solidně zpracovaný právní výklad k volnému pohybu zvířat z pohledu několika zákonů- viz přiložený dokument. Volné pobíhání zvířat je definováno na 6. stránce - chovatel zvíře ovládá ve vymezeném prostoru, volnost není omezena technickým prostředkem (vodítkem) a může být kdykoliv přivoláno. Otázka je, co se z právního hlediska vlastně rozumí termínem vymezený prostor z pohledu vlastníků, nájemců a dalších smluvních osob těchto pozemků. Také chybí zmínka z pohledu zákona o lesích.

Přiložené dokumenty

 NOVE-kompletni-stanovy-Stanovy-CMMJ-verze-10,o (pdf - 385,87 KB)
 Zakon-o-zbranich-se-zmenami-k-1-7-2014 (doc - 948,74 KB)
 Informace-k-novele-zakona-o-zbranich (doc - 19,46 KB)
 Spravni-poplatky-na-odd-zbrani-od-01-07-2014 (doc - 37,38 KB)
 Novela zákona o zbraních a střelivu (doc - 52,22 KB)
 Sbírka zákonů- Nařízení vlády-dotace les a myslivost 2014 (pdf - 1,68 MB)
 Vyhláška č.362 Sb.,platná od 1.1.2014 (pdf - 2,28 MB)
 Volný pohyb zvířat (pdf - 103,09 KB)
 Co je potřeba pro vydání nového ZP (doc - 22,53 KB)
 KOMPLEXNÍ SOUBOR ORG.SMĚRNIC PRO MS (doc - 173,06 KB)
 Podminky vydání loveckého lístku (doc - 52,74 KB)

Podmínky vydání LOVECKÉHO LÍSTKU

 Prováděcí vyhláška k zákonu o myslivosti (doc - 75,26 KB)
 Sazebnik-minimalnich-hodnot-upytlacene-zvere- (doc - 47,10 KB)
 Soubor právních předpisů týkajících se myslivosti (doc - 89,09 KB)
 Správní řád (doc - 492,54 KB)
 Stanovisko-MZe trestní zákon pytláctví (doc - 32,77 KB)
 Vzorové stanovy MS (doc - 51,71 KB)

Vzorové stanovy MS