Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecká konference

Všem  příznivcům myslivosti, ale i ochrany životního prostředí.

Touto cestou se snažíme přinášet nové informace a aktuální poznatky z různých oblastí rozmanité přírody. Každý rok se věnujeme důležitým problematikám souvisejících s otázkami jak správně pečovat o zvěř, jak vytvářet silný a zdraví chov zvěře spolu se souvisejícími veterinárními předpisy, všeobecnými a právními otázkami tvorby a hospodaření v honitbách, správností průběrného odstřelu, legislativou, která je úzce s myslivostí provázána, seznamujeme s nejnovějšími poznatky ze zoologických výzkumů a jejich moderními metodami aplikace v praxi a v neposlední řadě se věnujeme tradicím a zvykům české myslivosti

.

Konference je zároveň i příležitostí jak se setkat s odborníky z různých institucí věnující se profesionálnímu výzkumu. Máme možnost s nimi konzultovat jejich názory v porovnání s našimi poznatky z vlastní praxe. Zároveň tu je i prostor pro vzájemné setkání s přáteli a kolegy z cechu Hubertova.

Myslivosti zdar!


Konference se v letošním roce 2020 dle vyjádření KÚ LK nebude konat!!!