Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecká konference > Konference 2016

Myslivecká konference 2016

Okresní myslivecký spolek Liberec spolu s LK , odborem ŽP a zemědělství konal dne 16.dubna v multimediálním sále LK mysliveckou konferenci. Konference se zúčastnilo 104 členů  ČMMJ a hostů z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou , Semil a Liberce. Konferenci zahájil Ing Karel Pop a první přednášku přednesl Pavel Scherer, chovatel a výzkumník srnčí zvěře, který s brněnským přízvukem a humorem jemu vlastním všechny přítomné nejvíce zaujal především o vývoji parožení u srnčí zvěře. Pokračoval Ing František Havránek CSc. přednáškou  o ochraně před aktivitami člověka v krajině  a chování zvěře, dále pak pan MVDr Jindřich Dvořák informoval přítomné o povinnostech myslivců vyplývajících z legislativy. Pan Mgr Jan Višinský přednesl zajímavou přednášku o soužití vlka a rysa v Libereckém regionu.
Pracovníci LK Ing Jan Matouš pak stručně podal informace o podpoře myslivosti z veřejných rozpočtů a mysliveckou statistiku v LK přednesla Ing Bc. Zuzana Wudyová. Závěr myslivecké konference zhodnotil předseda OMsu Liberec Josef Žďárský, poděkoval všem přednášejícím , hostům a také trubačům Jaroslavu Hejralovi a Davidovi Pokornému, kteří nás v úvodu a závěrem slavnostním troubením doprovázeli. 
Doufáme, že  příští konference za rok bude opět tak úspěšná a poučná. Těšíme se na Vás! Podrobný článek o myslivecké konferenci se připravuje do časopisu Stráž myslivosti a jinak můžete shlédnout ve Sborníku z konference , který byl všem přítomným rozdáván přímo na konferenci a  který je přiložen v dokumentech...viz níže.  
 
      
 
      
 
      
 
      

Fotogalerie