Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:737 131 346
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Myslivecké zkoušky a zkoušky pro mysl.hospodáře

 

rok 2020
Myslivecký kurs pro letošní rok se rozjel přednáškami pro 29 uchazečů....přednášky viz v přiložených dokumentech 

Vzhledem k šíření koronaviru a Nařízení vlády ČR o krizovém opatření byly konány myslivecké zkoušky až v náhradním termínu dne  27.června. Zkoušky se konaly v příjemné  prostředí myslivecké klubovny v Mlýnici. Vyzkoušeno bylo 15 uchazečů, z nichž pouze dva vykonali zkoušku s vyznamenáním a to byl Marek Šámal a Bc. Lukáš Skýva, který pak byl pasován na myslivce a měl výsledky při zkoušce nejlepší ze všech uchazečů. Pasování provedl Mgr Jakub Hušek. Ostatní adepti prospěli, jeden z nich si však zkoušku z  jednoho předmětu musí zopakovat v náhradním termínu.

Zahájení a závěr zkoušek byl proveden ve venkovním prostoru klubovny Mlýnice za fanfár trubače Mgr Jakuba Huška. Jednatelka předávala všem úspěšným adeptům ceny od fy KOZAP, za což velice děkujeme .Občerstvení bylo velice dobře zajištěno a bylo velice chutné, děkujeme proto  i za zázemí celému kolektivu MS Mlýnice . Zkoušky se tak konaly v příjemné prostředí myslivecké klubovny , které k těmto zkouškám patří.

 

Přednášky pro kurs MH se konaly až ke konci měsíce května a června v hotelu Liberec,/Šaldovo náměstí/!!! Zkoušky se budou konat v měsíci říjnu.

 
rok 2019
Myslivecké zkoušky se konaly 30.března 2019 v příjemném prostředí Zámeckého parku v Černousích.
Zúčastnilo se 17 uchazečů , z nichž všichni uspěli. S vyznamenáním uspělo 8 uchazečů , z nichž nejlepší výsledky získala  Mgr. Markéta Žáčková, která byla pasována předsedou Josefem Žďárským na myslivce -myslivkyni za slavnostního troubení pana Mgr. Jakuba Huška. Foto v přiložené fotogalerii.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Písemná část se konala v pondělí 14. října v hotelu Liberec. Ústní zkouška pak v sobotu 19. října od 8,oo hodin v klubovně MS Bílá v tzv. Poršovně. Zkoušek se zúčastnilo 5 uchazečů a také 5 uchazečů dokončilo zkoušku s výborným prospěchem. Nejlepší znalosti s absolutním přehledem nám předvedl mladý Jiří Pašek a získal potvrzení o zkoušce pro MH s vyznamenáním. Druhý nejlepší byl Pavel Kaňka, který také dokončil zkoušku s vyznamenáním . Výborné znalosti předvedli i ostatní uchazeči Jan Machovič, Mgr Jan Višinský a Lukáš Hozák. Bylo vidět, že se na tuto zkoušku všichni dobře připravili.
Při zahájení zkoušky nám slavnostně zatroubil Mgr. Jakub Hušek a také při jejím zakončení, za což mu srdečně děkujeme.
Závěr zkoušky nám několika informacemi z ČMMJ provedl předseda senátu Ing Václav Vomáčka a také poděkoval senátu i  uchazečům za dobrou přípravu ke zkoušce.
Za OMS děkujeme organizátorům a obětavcům spolku Bílá za ideální  prostředí klubovny , kde jsme tuto zkoušku mohli absolvovat a za jejich připravené , výborné občerstvení. 
 
 

rok 2018:

Zkoušky z myslivosti se konaly  24.března 2018 v myslivecké klubovně MS Mlýnice v Nové Vsi. Adepti byli  vyzkoušeni ve dvou senátech, neboť se ke zkouškám přihlásilo 23 uchazečů.

Z tohoto velkého počtu adeptů byl v I. senátu s nejlepšími znalostmi vyhodnocen pan Lukáš Roubínek, který byl pak pasován na myslivce. S vyznamenáním dále prospěla sl. Karolína Erbanová a pan Lukáš Svoboda. Bohužel v tomto senátu si zopakují dva adepti v opravném termínu předmět č. V a předmět č. I. Jeden z uchazečů si zopakuje celou zkoušku znovu. U senátu č. II. uspěli všichni .Nejlepší znalosti předvedl pan Antonín Kodytek, který byl v závěru také pasován na myslivce. S vyznamenáním byl pak pan Ing Michal Milde a pan Miloš Sabáček. 

Zahájení a závěr zkoušek byl proveden ve venkovním prostoru klubovny Mlýnice za fanfár trubače Mgr Jakuba Huška. Jednatelka předávala všem úspěšným adeptům ceny od fy KOZAP, za což velice děkujeme a odznaky od pana Romana Provazníka s vyrytím data zkoušky z myslivosti. Občerstvení bylo velice dobře zajištěno a bylo velice chutné, děkujeme proto  i za zázemí celému kolektivu MS Mlýnice . Zkoušky se tak konaly v příjemné prostředí myslivecké klubovny , které k těmto zkouškám patří.     

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2018: 

Dne 20.října se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře v příjemném prostředí klubovny MS Javorník.
Přihlášeni byli 4 , z nichž jeden uchazeč Ing Martin Štěpina ukázal dobré znalosti a vědomosti a ukončil zkoušku s vyznamenáním. Další dva prospěli  /Martin Partl a Jan Houser/, jeden z nich bohužel neprospěl. Bylo mu doporučeno ,aby si zkoušku po získání praktických zkušeností zopakoval.

Děkujeme za občerstvení a azyl ve jmenované klubovně a trubači panu Mgr Huškovi za slavnostní troubení, který si tentokrát i uchazeče  vyzkoušel

 


Myslivecké zkoušky - (základní) 2017

Myslivecké zkoušky pro uchazeče z loňského kursu se konaly dne 25.března 2017 v hotelu Liberec. Přihlásilo se 19 uchazečů, z nichž se tři před zkouškou omluvili, takže nakonec bylo vyzkoušeno ze znalostí myslivosti 16 uchazečů.

Z toho počtu bylo 5 uchazečů s velmi dobrými výsledky , nejlepší znalosti prokázal  Jan Machovič, který byl v závěru pasován na  myslivce. Celkově lze konstatovat, že uchazeči byli velmi dobře připraveni , někteří však bojovali s velkou trémou. Prospěli ale všichni.

Při zahájení slavnostně zatroubil pan Mgr. Jakub Hušek, který si také vyzkoušel adepty z předmětu č. I.
V závěru již tradičně zatroubila Anička Adámková s Petrem Škodou.Myslivecké zkoušky pro MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE 2017:
Zkoušky pro myslivecké hospodáře se konaly v sobotu 21.října
v příjemném prostředí klubovny MS Javorník. V pondělí 16.října se konaly písemné práce, kde všichni uspěli. Z přihlášených sedmi se dostavilo pouze šest , jeden uchazeč se omluvil. V sobotu se pak konaly zkoušky ústní, z nichž 3 absolvovali tuto zkoušku s vyznamenáním. S nejlepšími  znalostmi se projevil pan René Barták, jako druhá v pořadí se umístila paní Ing. Mgr. Martina Bartáková a jako třetí pan Jiří Částek, který vykonal také zkoušku s vyznamenáním .
Zkušební komise byla delegována ve složení :předseda pan Ing Václav Vomáčka, místopředseda paní Věra Bouzková, dále pak předmět č. I. Ing. Josef Hrdina, II. Ing. Bc. Zuzana Wudyová,
III. Josef Žďárský a IV. Vlastimil Servít. Zkušební komise se shodla , že znalosti uchazečů byly u prvních tří vynikající a i další tři  byli na tuto zkoušku dobře připraveni. U všech uchazečů je záruka , že budou do budoucna dobrými mysliveckými hospodáři.
Děkujeme za možnost v klubovně MS Javorník uspořádat tento typ zkoušek, děkujeme za výborné občerstvení a za perfektní slavností troubení pana Mgr. Jakuba Huška.


Myslivecké zkoušky 2016:

Dne 2.dubna 2016 se konaly v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad myslivecké zkoušky. Zkoušky zahájil předseda spolku pan Josef Žďárský a slavnostním troubením pak pan Mgr. Jakub Hušek. Zkoušek se zúčastnilo 13 uchazečů, dva uchazeči se ze zdravotních důvodů nedostavili. Nejlepší výsledky a výborné znalosti  předvedl Bc. Vojtěch  Robovský, který byl pak pasován na myslivce.
Výborné znalosti a výsledky zkoušky s vyznamenáním předvedla také Jana Vachušková, jako jediná žena z loňského kursu a dále pak  pan Bc. Zdeněk Fryk a Ing Štěpina Martin .
Tři uchazeči si budou muset zopakovat celý kurs znovu a jeden uchazeč si zopakuje jeden předmět v náhradním termínu v červnu. Závěrečné slovo přednesl předseda senátu pan Mgr. Jakub Hušek a již tradičně zakončili zkoušky slavnostním troubením mladičká trubačka Anička Adámková a pan Petr Škoda. Foto můžete shlédnout viz níže. 

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2016

Dne 15.října se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře již tradičně v hotelu Liberec na Šaldově náměstí v Liberci v salonku Vyšehrad. Zkoušek se zúčastnilo 5 uchazečů, z nichž všichni uspěli. Dne 10. října se konaly nejdříve písemné práce, všichni uchazeči měly tyto práce dobře a celkem bezchybně zpracovány. Znalosti ústní byly velice dobré, protože 4 z nich vykonali tyto zkoušky s vyznamenáním. ČMMJ jmenovala zkušební senát ve složení předseda Ing Václav Vomáčka, místopředseda Věra Bouzková, skupinu I. zkoušel Ing Josef Hrdina, skupinu II, Ing Zuzana Wudyová, skupinu III. Josef Žďárský a skupinu IV. Vlastimil Servít. Nejlepší znalosti předvedl pan Tomáš Bernat, u kterého se komise shodla, že byl velice dobře připravený a skýtá do budoucna  funkci dobrého mysliveckého hospodáře. 
OMS Liberec se těší dalšího zájmu Vás, kteří si chcete zvýšit kvalifikaci ve vzdělání v příštím roce.
Myslivecké zkoušky v roce 2015:

Dne 28.3. se konaly základní myslivecké zkoušky v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad. Zkoušky zahájil slavnostním  troubením pan Mgr. Jakub Hušek ,úvodní slovo pronesl předseda OMSu pan Josef Žďárský. Zkoušek se zúčastnilo 18 adeptů z loňského kursu .Nejlepší výsledky a výborné znalosti ze všech předmětů předvedl pan Ing Jaroslav Čekon, který byl pak slavnostně pasován  mezi myslivce. Potvrzení o zkoušce z myslivosti s vyznamenáním dále obdrželo dalších pět uchazečů  Čtyři uchazeči budou přezkoušeni z předmětu skupiny V., kde byly znalosti velice slabé , takže  celkově neprospěli. Závěr zkoušek pronesl předseda senátu pan Bc. Miroslav Lauryn s humorem jemu vlastním a  pan Petr Škoda z Valdštejnského tria troubil  s Aničkou Adámkovou slavnostní fanfáry až některým přihlížejícím tekly slzy.
Předseda OMSu pan Josef Žďárský na samotný závěr zdůraznil, že mysliveckými zkouškami se ještě nikdo z nás nestal myslivcem a že  je nutno se stále vzdělávat, získávat zkušenosti  a uvědomit si, že myslivost není jen o lovu zvěře. 

 Myslivecké zkoušky pro myslivecké hospodáře- 2015

Dne 10.října se konaly ústní zkoušky pro myslivecké hospodáře v hotelu Liberec v salonku Vyšehrad. Na zkoušky bylo původně přihlášeno 8 uchazečů. Na písemnou část zkoušky se dostavili pouze 4 uchazeči, dva se omluvili a dva se bohužel ani neomluvili. Ze čtyř úspěšně vykonali písemnou část jen tři a tak  také tři se zúčastnili v sobotu 10.října zkoušky ústní. Nejlepší výsledky měl při ústní zkoušce pan Ing David Pokorný , kterému bylo doporučeno, aby se při první příležitosti přihlásil na zkoušky vyšší ,protože měl velice dobré znalosti ve všech předmětech a i výborný přednes s absolutním přehledem. Zkoušky s vyznamenáním získala i žena Ivana Zalabáková, u které bylo vidět , že ji myslivost zajímá do hloubky a je velice zapálená do celkové činnosti myslivosti i do lovu zvěře. Jeden z uchazečů si zopakuje v nejbližším možném termínu předmět č.III.
Foto viz fotogalerie. 

Přidány fotografie ze zkoušek adeptů dne 28.3.2015 v hotelu Liberec na

adrese 
http://omsliberec.rajce.idnes.cz/ **
 
  
__________________________________________________________________

Kurs pro myslivecké hospodáře začne 13.dubna 2015, zájemci se musí přihlásit do konce roku 2014! Zkoušky pro MH se pak budou konat 10.října 2015.


2014:
V letošním mysliveckém kursu je přihlášeno 33 uchazečů, kteří ukončili přednáškovou část a nyní jsou zapojeni na roční praxi do honiteb.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2014


9.dubna jsme začali s přednáškami pro uchazeče pro kurs mysliveckých hospodářů. V kursu bylo přihlášených 10 uchazečů .
Po skončení přednášek absolvovali půlroční praxi v honitbách, prakticky tam, kde nyní již výkon práva myslivosti vykonávají.
11.října 2014  se konaly zkoušky pro myslivecké hospodáře v hotelu Liberec pro 9 uchazečů tohoto kursu (jedna uchazečka se řádně omluvila).
Dne 6.října se v hotelu Liberec konala písemná část této zkoušky z nichž všichni uspěli.


Slavnostním zahájením trubače Mgr. Jakuba Huška
následovala v sobotu zkouška ústní. Nejlepší výsledky získal a svými vědomostmi zaujal celou komisi pan Michal Choc, který obdržel Potvrzení o vykonané zkoušce s vyznamenáním. Neobvyklé až hloubkové znalosti předvedl především v oblasti střelectví. Další vyznamenání obdržel a výborný přednes při ústní zkoušce předvedl pan Marek Krčil Bc. Komisi dále překvapil svými znalostmi pan Malý Martin a překvapil i sám samotného ,když obdržel samá "véčka".

Výborné znalosti předvedla i samotná žena při těchto odborných zkouškách paní Ilona Kynychová. I když neobdržela samá "véčka" tak bylo vidět, že ji myslivost do hloubky velice zajímá.

Těmto pak bylo v závěru doporučeno, že by mohli do budoucna si dále zvýšit kvalifikaci a znalosti vyšší mysliveckou zkouškou. 

Dva uchazeči bohužel neuspěli a musí si zkoušku z jednoho předmětu zopakovat.

Závěr pronesl příjemnými slovy předseda komise pan JUDr Miroslav Machala a zakončil dále slavnostním troubením  sám Ing Jan Slabý, který byl současně zkušebním komisařem skupiny I. Pan Ing Slabý pak předal nejlepšímu z nejlepších DVD Benešovské horny /prof. A. Dyka a svého Mysliveckého roku/.
Úspěšní uchazeči dále obdrželi propagační materiál, drobné ceny a dárkový poukaz na nákup nábojů od fy Kozap Uherský Brod.  
Zkoušky pro myslivecké hospodáře splnily svůj účel

a pro většinu přítomných myslím zanechaly příjemné zážitky.... Základní zkoušky z myslivosti 2014:

Dne 29.3.2014 se konaly zkoušky z myslivosti v hotelu Liberec Na Šaldově náměstí v Liberci.
Zúčastnilo se 12 uchazečů z nichž tři měli znalosti velice dobré a zkoušky vykonali s vyznamenáním ( Vladimír Vrabec , Ing Monika Eichlerová a Bc. Hanzlík Vojtěch) , sedm uchazečů prospělo a jeden bohužel  neuspěl a zkoušku si musí vykonat s dalším kursem v příštím roce. Nejlepší výsledky získal p .Vladimír Vrabec, který byl pak v závěru pasován na myslivce. Závěr zkoušek byl zpestřený tím, že  devítiletá Anička Adámková (která se učí troubit zatím třetí měsíc ) nám  společně s trubačem p.  Jiřím Appeltem zatroubila velice úspěšně , bez trémy a s jistým talentem čtyři lovecké fanfáry. 
 
Slavnostní zakončení mysliveckých zkoušek můžete shlédnout na :
https://www.youtube.com/watch?v=fmzGNmO5Zzw

Další fotografie ze zkoušek jsou zveřejněny na    http://omsliberec.rajce.idnes.cz/
 
__________________________________________________________________Zkoušky z myslivosti v roce 2013:
V sobotu 23.března 2013 se konaly myslivecké zkoušky v klubovně Tipsport arény v Liberci.Vyzkoušeno bylo 17 uchazečů,z toho 6 žen.Kvalita uchazečů byla průměrná.S vyznamenáním dokončilo zkoušku 8 uchazečů,z toho  4 ženy.Prospělo 7 a dva uchazeči si zkoušku zopakují z jednoho předmětu dle směrnic v náhradním termínu.Nejlepší výsledky získal p Michal Choc,který pak byl pasován na myslivce.Jako druhá s výbornými vědomostmi byla p.Ilona Kynychová.Zkoušky se konaly v duchu mysliveckých tradic v nerušeném prostředí vyzdobeném preparacemi zvěře.Zahájení a i závěr byl doprovázen trubačem p.Jakubem Huškem.
foto : viz :http://omsliberec.rajce.idnes.cz/


 

Přiložené dokumenty

 prednasky-2020 (pdf - 25,37 KB)
 prednasky-kurs-2019 (doc - 29,18 KB)
 Přihláška do kursu myslivosti (doc - 21,50 KB)
 přihláška do kursu pro MH (doc - 102,91 KB)

Přihláška do kursu pro MH

 Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti (doc - 47,10 KB)
 Směrnice pro organizování zkoušek z myslivosti pro MH (pdf - 54,71 KB)