Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Louny
 
Pozadi
OMS Louny
Adresa: Pražská 105 , 440 26
Telefon:415 652 368
Email:cmmj.ln@cmail.cz
Web:www.myslivost.cz/omslouny
Jednatel:Petra Šedivá
Předseda:Ing. Lubomír Vent
  
Úřední hodiny
Po:8,00 - 16,30
Út:8,00 - 14,30
St:8,00 - 16,30
Čt:8,00 - 14,30
Pá:8,00 - 14,30
   
IČO:67777341
Účet:1020385379 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Louny
ČMMJ OMS Louny
Pražská 105
440 26 Louny
tel: 415 652 368
mob: 724 275 679

Email: cmmj.ln@cmail.cz
Historie

24.11.2016

nový plám Kulturní komise najdete v sekci Kurz pro uchazeče o lovecký lístek


20.11.2016

 

v úterý 22.11.2016    -  bude otevřeno na sekretariátě OMS  Louny
                                                     pouze do 10,00 hodin
ve středu 23.11.2016 -  bude ZAVŘENO  celý den
 
děkuji za pochopení - Králíčková Zd.

20.8.2016

Akce pořádané ČMMJ OMS Louny
v měsíci       září    2016.
 
 
 
 Praktická zkouška adeptů ze střeleb
 
 
Datum konání   -   sobota  -  3. září 2016
Místo konání    -   střelnice v Třeskonicích     od 9,00 hodin
 
Praktická zkouška ze střeleb je povinná, bez této zkoušky nebudete moci být připuštěni  k ústním zkouškám z myslivosti.
 
 
 
 
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen
 
Datum konání  - sobota  -  24.září 2016   - od 8,00 hodin
Místo konání   -  honitba MS Kněžice – sraz areál firmy Chmel Vent Kněžice
 

 
Účast na akcích si nechte potvrdit do Záznamníku.
 
S pozdravem
 
                                        Myslivosti zdar!
                                                                                                Zděnka  Králíčková
                                                                                       jednatelka ČMMJ OMS Louny
 
12.7.2016

V sekci  kynologická komise je doplněn přehled výsledků barvářských zkoušek


31.5.2016

Doplněna složka Okresní sněm - Okresní sněm Podbořany 2016
19.5.2016

Z provozních důvodů byly zrušeny zkoušky z NOROVÁNÍ   dne 18.6.2016 ve Vroutku.
17.5.2016

Přádán do sekce okrední sněm 2016 katalog trofejí 2015
Přidán do sekce kynologická komise příhláška čakatele a řád pro jmenování rozhodčích

11.5.2016

P  O  Z  V  Á  N  K  A
na  OKRESNÍ   MYSLIVECKÝ  SNĚM
který se bude konat
ve čtvrtek  dne 2.června 2016 od  17,00 hodin
Národním domě v Podbořanech / Nádražní 261, Podbořany /
 
P r o g r a m
A. 1. Zahájení.
     2. Volba pracovního předsednictva a schválení jednacího řádu.
     3. Volba komisí –  mandátové, návrhové.
     4. Vyznamenání zasloužilých členů ČMMJ OMS Louny.
 
B. 1. Zpráva o činnosti Okresní myslivecké rady Louny za období od předchozího sněmu.
     2. Kontrola plnění usnesení minulého sněmu.
     3. Zpráva o hospodaření a roční účetní uzávěrce OMS Louny za rok 2015.
     4. Zpráva Okresní dozorčí rady OMS Louny.
     5. Zpráva mandátové komise.
     6. Návrh programu činnosti ČMMJ OMS Louny na další období.
     7. Návrh rozpočtu na rok 2016.    
C. Diskuse.
D. Usnesení.
E. Závěr.                                                     Myslivosti zdar!

 
                 Zděnka Králíčková                                                       Ing.Lubomír Vent                                                             
        jednatelka ČMMJ OMS Louny                                     předseda ČMMJ OMS Louny     
16.2.2016
 
Do sekce Přihlášky, směrnice, žídosti jsou nové podmínky pro poskytnutí dostací. Velkou změnou je výrazné zvýhodnění pro myslivecké adepty, kteří úspěšně složili zkoušku z myslivosti.

Okresní myslivecká rada Louny na svém zasedání dne 20.ledna 2016 schválila změnu příspěvku adeptům, kteří úspěšně složili zkoušku z myslivosti. Příspěvek nebude hrazen v hotovosti ,ale na základě podané žádosti bude úspěšným absolventům zkoušek uhrazen členský příspěvek do ČMMJ u OMS Louny na následující 3 roky. 
Podmínkou poskytnutí příspěvku je rodiče nebo pradiče jsou členy OMS Louny. 2.2.2016

Školení prohlížitelů zvěřiny

Vážení jednatelé, myslivci,
 
dovoluji si Vás informovat o termínech dalšího školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
 
14. dubna 2016 ve školicím středisku SVÚ Praha
11. května 2016 na VFU Brno
 
Školení je určené pro myslivce, kterým končí platnost průkazu proškolené osoby v letošním roce, příp. do dubna nebo května 2017.
 
Dále připomínám termíny základních kvalifikačních školení prohlížitelů zvěřiny:
17. – 18. 5. 2016 na OMS Plzeň
8. – 9. 6. 2016 ve školicím středisku SVÚ Praha
 
Všechny informace a termíny najdete na http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/index.html.
 
 
S pozdravem  
Ing. Jindra Španihelová, Ph.D.
odborný pracovník 
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
telefon 541 562 094 ● 725 998 055 ● www.vfu.cz


5.11.2015

Doplněny všechny složky o informace pro rok 2016.
nové směrnice pro dotace na lovecké psi a vypouštění zvěře

15.5.2015

Doplněna složka Okresní sněm - Okresní snem 2015 Podbořany
Chovatelská přehlídka trifejí  - katalog trofejí za rok 2014


6.5.2015

Doplněna složka ODR-zápisy o zápisy z jednání a kontroly Dozorčí rady OMS Louny


5.5.2015

Doplněna složka Oresní sněm o složku Okresní sněm 2015 Podbořany - zveřejněnan pozvánaka na Okresní sněm


20.4.2015
  OKRESNÍ SNÉM se koná ve čtvrtek 21. května 2015 od 17,00 hodin v Kulturním domě v Podbořanech.  Program bude v nejbližší době zveřejněn.
Doplněna složka Informace 2015 - INFORMACE  ČMMJ OMS Louny14.4.2015

Nový výkup zvěřiny viz složka Informace 2015
Nový výkup zvěřiny Černčice u Loun
 - otevřeno nepřetržitě.
 - samoobsluha - nemusíte nikam volat stačí dojet pověsit, zvážit (váha je uvnitř boxu) a lístek vhodit do schránky.
 - Pro více jak dva kusy zvěře můžeme přijet.
 - Společné akce a naháňky  - přijedeme.
 - Platba hotově nebo převodem.

Ceny:
 - Černá zvěř  40,-Kč
 - Srnčí           100,-Kč
 - Jelen            68,-Kč

Kontakt:
T.Svoboda 602 459 066
T.Vild        731 245 0009.4.2015

Doplněna složka Vzorové stanovy o informace k novým stanovám7.4.2015

INFORMACE  ČMMJ OMS Louny  
 
1/   P O Z V Á N K A   na informační schůzku předsedů MS,
       mysliveckých hospodářů  a ostatních uživatelů honiteb
 
-       Pro oblast Podbořanska a části Žatecka se uskuteční schůzka 
ve středu  8.dubna 2015 od 17,00 hodin v Kněžicích 
-        Pro oblast Lounska a část Žatecka se schůzka uskuteční v pátek 10.dubna 2015 od 17,00 hodin v Počedělicích sál KD
Program : 
           a/ Informace o činnosti ČMMJ.
           b/ Informace o novém návrhu Zákona o myslivosti.
           c/ Informace o uvedení MS  do souladu s Občanským zákoníkem, 
               úprava Stanov MS
           d/ Různé.
 
2/  HODNOCENÍ  TROFEJÍ.
       Okresní myslivecká rada byla pověřena MěÚ Louny, Žatec a Podbořany  k uspořádání chovatelské přehlídky trofejí .
Trofeje se budou přebírat na sekretariátě OMS v Lounech ve dnech :
 od  úterý  7. dubna  – 24.dubna 2015
vždy v  pondělí a ve středu      od 8,00 hodin  - 16,30 hodin
            úterý, čtvrtek a pátek    od 8,00 hodin – 14,30 hod
Hodnocení  trofejí  se uskuteční  v úterý  28. dubna 2015,
 poté budou trofeje vystaveny při příležitosti konání okresního mysliveckého sněmu 
Po ukončení okresního sněmu budou trofeje odinstalovány a připraveny k vyzvednutí.
Opětovně upozorňuji, že trofeje musí být opatřeny štítkem a předány v pevných obalech , tj.,
/ krabice, přepravky /. Je nevhodné předávat trofeje v taškách, kde může dojít k poškození trofeje.
Informace : Po dohodě s pověřenými Městskými úřady, odbory ŽP Louny, Žatec, Podbořany se bude určovat chovná hodnota pouze u trofejí v honitbě normovaných. U trofejí zvěře v honitbě nenormovanýc se stanoví pouze bodová hodnota medailových trofejí, chovná hodnota se určovat nebude
Příloha :  štítky na trofeje, seznam trofejí
                                                         str. 2
 
3/  Okresní sněm – výstava trofejí
     Okresní sněm se bude konat ve  čtvrtek 21.května 2015
      od 17,00 hodin v Národním domě v Podbořanech.
      Výstava trofejí se bude konat ve dnech 19.,20. a 21.května 2015
      v Národním domě v Podbořanech.
 Pozvánky budou v termínu zaslány.
 
4/ Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2015 - 
    Význačné trofeje
     Ve dnech 19.-25.5.2015 se koná v Lysé nad Labem  20.Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství, kde je možno vystavit význačné trofeje ulovené za posledních pět let. V případě že máte zájem o vystavení trofejí z vaší honitby, kontaktujte sekretariát OMS Louny. Termín dodání trofejí na sekretariát OMS Louny je do 12.dubna 2015.  
 
5/ Zkoušky z myslivosti 
     Dne 7.  března 2015 se  na sekretariátě OMS v Lounech  konaly zkoušky z myslivosti  pro
    adepty, kteří absolvovali kurz v roce 2014. Celkový počet přihlášených adeptů byl 23.
    Ke zkoušce se dostavilo  celkem  17   uchazečů.
    Z toho  16  uchazečů u zkoušky obstálo a  1 uchazeč neprospěl z 1 předmětu  a  absolvuje  
    opravnou zkoušku  dne 15. dubna 2015 .
   Dne 7.února 2014  byl zahájen nový kurz adeptů, do kterého se přihlásilo celkem
    29 uchazečů, kteří budou absolvovat roční povinnou praxi v honitbě.
 
6/ Termíny  kynologických  akcí 
    příloha – Kynologické akce 2015
                   - Propozice Svod LP + přihláška
 
7/ Termíny střeleckých akcí .
     příloha -  Střelecké akce
 
8/ Různé :
- Myslivecká vyznamenání – v případě, že některá myslivecká sdružení nezaslala návrh na vyznamenání II. a III.stupně, Čestná uznání a Věrnostní medaile pro své členy, mohou tak učinit nejpozději do 10.dubna 2015.
 
Myslivosti zdar !
                                                                                                          Ing. Lubomír Vent
                                                                                                předseda ČMMJ OMS Louny16.2.2015
 
Adepti kurz :  7.,8.,14.,15.,21. a 22.února 2015
       místo konání :      sekretariát OMS Louny
       I.cv.střelby   4.dubna 2015 – střelnice v Třeskonicích
       II.cv.střelby 9.května 2015 – střelnice v Třeskonicích
       Praktická zkouška ze střeleb  - 5.září 2015 – střelnice
                                                           v Třeskonicích – od 9,00 hodin
 
2/  Zkoušky z myslivosti  pro adepty, kteří absolvovali kurz
      a praxi v roce  2014 :
      Ústní zkoušky -  7.  a 8.března 2015  -  na sekretariátě OMS                                     Louny  od 8,00 hodin
3/ Opravná zkouška / náhradní termín / 15.dubna 2015 - na sekretariátě
    OMS v Lounech od 14,00 hodin

Myslivečtí hospodáři :
 
   
    Kurz a zkoušky jsou zrušeny.

==========================================================


22.10.2014
 
Vytvořena sekce - Vzorové stanovy pro MS

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------


14.10.2014


 
Věc :    Oznámení o zrušení Barvářských zkoušek.
 
          Tímto oznamuji, že z důvodu nedostatečného počtu přihlášených psů
OMS Louny ruší   Barvářské zkoušky loveckých psů, které se měly konat
v sobotu 18.října 2014 v honitbě Vroutek.
 
Děkuji za pochopení
 
                                          Myslivosti zdar !
 
                                                                                     Zděnka Králíčková
                                                                                     jednatelka OMS Louny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
14.10.2014
Doplněna sekce:

 - plán kynologických akcí
 - plán střeleckých akcí
 - kurz pro uchazeče o lovecký lístek
 - lurz mysliveckých hospodářů


---------------------------------------------------------------------------------------------------


15.9.2014
 
Doplněna sekce:

ODR - zápisy - zápis z jednání ODR z 8.9.2014
Sekce Informace 2014 - informace o vyšetření trusu spárkate zvěře
Sekce Informace 2014 - 17. ročník Memoriálu Miloše Šejnohy - v disciplině                                                   Lovecké kolo a veřejný závod na TRAPU
 


1.8.2014

Informace pro lovce černé zvěře pro oblast Lounska.

 
 
Z důvodu dovolené MVDr. Mareše je možno vzorky na vyšetření trichinelózy odevzdávat panu Silberovi v prodejně Husqvarna na Zeměšské ulici v Lounech :
 
 Prodejna:
HSQ centrum 
(u čerpací stanice SHELL) 
Zeměšská 2787 
440 01 Louny

Otevírací doba:

Po – Pá : 08.00 – 17.00 
So : 08.30 – 12.00
 
Email: info@hsq-centrum.cz
web: www.hsq-centrum.cz
tel: +420732500962
  +420607268934


3.7.2014
 
 
 - ZRUŠENÍ  Speciálních  zkoušek  z vodní práce, které se měly konat        12.7.2014  v Kněžicích.
 
Doplněna sekce:
 
 -  Okresní sněm - Okresní sněm 2014 Podbořany - Usnesení okresní sněm

--------------------------------------------------------


20.5.2014
Doplněna sekce:
 
 
Okresní sněm - Okresní sněm 2014 Podbořany - Usnensení okresní sněm
 
 
 - Seznam kandidátů do OMR
 
 
 - Seznam kandidátů do ODR
 15.5.2014
Doplněna sekce:
 
Okresní sněm - Okresní sněm 2014 Podbořany

 - Volební lístek se jmény kandidátů
 - Katalog trofejí 2013 

29.4.2014
Doplněna sekce:
 

Okresní sněm - Okresní sněm 2014 Podbořany

Přiložené dokumenty:

 - Návrh rozpočtu 2014
 - Hospodaření dle komisí 2013
 - Účetní uzávěrka OMS Louny 2013
 
 


31.3.2014
Doplněna sekce:
 
 
 
 
 - Okresní sněm - Okresní sněm 2014 Podbořany
 
 
 - Informace 2014
 
 
 - ODR Zápisy - Plán práce 2014, Zápis ODR 17.3.2014
 
 
 


...................................................................................................................................
15.12.2013
 
Doplněna sekce:
 
ODR Zápisy - zápis 13.12.2013

.......................................................................................................
 
 
9.12.2013
 

Doplněna sekce:

 - Informace pro

 
 MH,MS,HS,MO, 
 
 - Střelecká komise
 
 - Zkoušky mysliveckých hospodářů
 
 - Kurz pro uchazeče o lovecký lístek
 
 - Kynologická komise
 
 

...................................................................................................................................

17.5.2013

Doplněna sekce Okresní sněm v Podbořanech
Doplněna sekce Okresní dozorčí rady

Informace ke zkouškám mysliveckých stráží
V měsíci dubnu proběhne školení mysliveckých stráží spojené s testem. První školení proběhne 15. dubna 2013 na Městském úřadě Louny, ve velké zasedací místnosti MÚ Louny, Mírové náměstí 35, Louny, druhé školení proběhne 17. dubna 2013 v Kněžicích čp. 18 u Ing. Lubomíra Venta. Začátek školení je pro oba termíny v 15:00 h. Na programu je školení o změnách v příslušných zákonech a přezkoušení mysliveckých stráží formou písemného testu. Školení se mohou zúčastnit všechny budoucí myslivecké stráže v ORP Louny, Žatec a Podbořany. Jsme omezeni pouze kapacitou. Kdo se v tomto termínu zúčastnit nemůže, domluví se individuálně na svém místně příslušném ORP a provede zkoušku buď individuálně, nebo v dalším termínu, který bude určen dodatečně z důvodu komplikací s honitbami, které nebudou po 31.03.2013 funkční. Studijní materiál lze získat na OMS Louny a na internetových stránkách krajského úřadu http://www.kr-ustecky.cz/zivotni_prostredi.asp (Otázky k testu pro myslivecké stráže). Na akci se organizačně podílí ČMMJ OMS Louny a Městské úřady Louny, Žatec a Podbořany. Žádáme všechny uživatele honiteb, aby tuto informaci předali svým budoucím mysliveckým strážím.
Ing. Vladimíra Dudová Kamil Plíšek Ing. František Jurča Ing. Lubomír Vent
Městský úřad Louny Městský úřad Žatec Městský úřad Podbořany OMS Louny

Zkušební řád si můžete vytisknout v sekci " PŘIHLÁŠKY - ZKUŠEBNÍ ŘÁDY LP - TISKOPISY "

Prodejna Hubertka

Vážení přátelé, prodejna loveckých potřeb Hubertka Louny Vám chce představit nový sortiment multifunkčního prádla LASTING. Jedná se o trika a ponožky ze 100% přírodního materiálu s vysokou prodyšností, průměr vlákna je 16 mikronů, maximální komfort díky vynikajícímu odvodu vlhkosti, jemná merino vlna neškrábe a nesvědí, skvělá tepelná izolace díky mnoha drobným vzduchovým kapsám mezi vlákny, ploché švy pro vysoký komfort. Není cítit pot ani při déletrvajícím nošení. Ponožky LASTING jsou vyrobeny tak, že zajišťují komfort i pohodlí i v extrémních podmínkách jak v letních tak v zimních měsících. Ponožky jsou rozděleny do tří kategorií a to : AIRCOND – v ponožce jsou vytvořeny po celé délce drenážní kanálky, které zabezpečují cirkulaci vzduchu a odvod vlhkosti a potu od ponožky. HARDTECH – ponožky pro chladné počasí, je zde vytvořena dvouvrstvá ochrana v celé ponožce. Nejvíce zatěžované části ponožky jsou zesíleny o třetí vrstvu pro delší trvanlivost. TRANSFOR – kombinovaný systém pletení, který vytváří v ponožce odlehčený jednovrstvý úplet. Nejvíce zatěžované partie jsou zesíleny druhou vrstvou. Tento systém se používá pro ponožky do teplého počasí. Dále Vám v současné době nabízím zateplené dyftýnové kalhoty / posedáky/ se zvýšeným pasem za 1650,-Kč. Společenské myslivecké košile do obleku, kravaty a bola pro košile s výšivkou. Jako novinku nabízí myslivecké zimní čepice s pravou kožešinou za 650,-Kč. Další informace Vám poskytnu na tel. č. 606 674 525
Tímto informujeme mysliveckou veřejnost na změnu nájemce v prodejně Hubertka v přízemí budovy OMS v Lounech od 1.listopadu 2010. Byl rozšířen sortiment běžných nábojů, mysliveckého oblečení, obuvi, klobouků, čepic a mysliveckých doplňků.

Nová prodejna HUSQVARNA

Vážení myslivci - nová prodejna HUSQVARNA na Zeměšské ul. u benzínové pumpy Shell zahajuje svůj prodej dne 4.4.2011. Poskytuje slevu pro členy OMS Louny po předložení členského přůkazu ve výši 5% při nákupu strojů . Jste srdečně zváni. Myslivosti zdar! kontakt tel: 607268934 - Radim Patera, E-mal: hsq-centrum@seznam.cz.

Přiložené dokumenty

 Informace-1-nove-2015 (doc - 28,16 KB)
 INFORMACE-2015 (doc - 39,94 KB)
 propozice-Sejnoha-2014 (docx - 26,98 KB)
 Dopis-vysetreni-trusu (docx - 15,36 KB)
 Informace 1-2014 (doc - 53,76 KB)
 Vykup-zvere-info-(2) (pdf - 337,51 KB)
 
Blok informací pravého panelu